Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi,31.10.2016, spre consultare publică,în cadrul Obiectivului Specific 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane, Ghidul solicitantului IP6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2/) – Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 11 noiembrie 2016.

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2/): Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa nr. 1 – Fișa de proiect;

= Anexa nr. 2 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. 3 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 5 – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative;

* Alte formulare si acordul de parteneriat.