Cea de-a cincea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM PO CA) a avut loc marți, 13 iunie 2017, la Timişoara. În cadrul întâlnirii a fost prezentat Stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă, au fost clarificate unele aspecte din Metodologia și criteriile de selecție a proiectelor finanțate din POCA 2014-2020 și, totodată, a fost prezentat şi aprobat Raportul Anual de Implementare al POCA, aferent anului 2016.

Alte subiecte pe agenda reuniunii au fost legate de informările privind Planul de evaluare a POCA şi Planul de Comunicare pentru perioada 2014-2020.

La data de 9 iunie 2017, situaţia se prezintă în modul următor:

= Valoarea totală lansată: 449,54 mil.euro;

= Rata de lansare: 68,29%;

= Valoarea contractată: 139,22 mil.euro;

= Rata de contractare: 21,15%;

= Contracte/ordine semnate: 34;

= Proiecte depuse: 380.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional.

***

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Prin acest program operaţional se susțin interventii pentru autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.

Deciziile aprobate de Comitetul de monitorizare în cadrul acestei reuniuni au fost următoarele:

  • Decizia nr.12 privind aprobarea minutei celei de-a patra reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 din data de 29. 11. 2016.
  • Decizia nr.13 privind aprobarea Metodologiei şi criteriilor de selecţie a proiectelor finanţate din POCA 2014-2020.
  • Decizia nr.14 privind aprobarea Raportului Anual de Implementare POCA 2016, cu modificările menţionate în reuniune.