A opta reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM PO CA) a avut loc miercuri, 12 decembrie 2018, la București. În cadrul întâlnirii, au fost prezentate Stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă, Stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) și a Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 (SMBR).

În prezent, situația la nivelul POCA se prezintă astfel:

= Valoarea totală eligibilă lansată: 1.043,54mil. euro;

= Rata de lansare: 158,52%;

= Valoare eligibilă contractată: 253,46 euro;

= Rata de contractare la valoarea alocată programului: 38,50%;

= Plăți efectuate către beneficiari: 53,68 mil. euro;

= Cheltuieli certificate de ACP: 44,02 mil. euro;

= Cheltuieli rambursate de CE: 34,41 mil. euro.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a acestui program operațional, și are în componența sa reprezentanți din ministere, instituții centrale, agenții și autorități naționale, fundații, asociații profesionale, ONG-uri și universități.

Informații despre program

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Programul sprijină autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului, din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.

Deciziile aprobate de Comitetul de monitorizare în cadrul acestei reuniuni au fost următoarele:

  1. Decizia nr.20 privind aprobarea minutei celei de-a șaptea reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POCA 2014-2020 din data de 16.05.2018;
  2. Decizia nr.21 privind aprobarea modificării Metodologiei și criteriilor de selecție a proiectelor finanțate prin POCA 2014-2020.

Anterior reuniunii, prin procedură scrisă, a fost aprobat Planul de evaluare pentru POCA, varianta revizuită – septembrie 2018 – Decizia nr. 19/02.10.2018.