Pe 29 noiembrie 2016 va avea loc, la București, a patra reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA).

Doamna Carmen Dobrotă, șeful Autorității de Management pentru POCA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), va prezenta stadiul implementării Programului.

Reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru și ai MDRAP vor vorbi despre stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) și despre stadiul implementării „Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 (SMBR)”.

O altă temă de pe agendă este „Stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile POCA”.

 

www.poca.ro

amdca@poca.ro