A patra reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM PO CA) a avut loc marți, 29 noiembrie 2016, la București. În cadrul întâlnirii, au fost prezentate Stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă, Stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) și a Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 (SMBR).

Doamna Carmen Dobrotă, șeful Autorității de Management a POCA (AM PO CA) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a subliniat că au fost lansate cinci cereri de proiecte, care vizau sprijin pentru măsurile privind planul scurt din Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020, pentru măsurile privind dezvoltarea capacității administrative pentru instituțiile responsabile de îndeplinirea condiționalităților ex-ante; sprijin pentru acțiunile privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice, sprijin pentru susţinerea planului de măsuri pentru implementarea managementului calității și planul de măsuri de simplificare pentru cetățeni; sprijin pentru acțiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar; creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice. Până la acea dată au fost încheiate 30 de contracte, cu o valoare cumulată de 104,57 milioane de euro, valoare FSE contractată. Au fost efectuate plăți în cuantum de aproximativ 3,68 milioane de euro.

Deciziile aprobate de Comitetul de monitorizare în cadrul acestei reuniuni au fost următoarele:

  • Decizia nr.10 privind aprobarea minutei celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 din data de 26. 05. 2016.
  • Decizia nr.11 privind aprobarea modificărilor Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 referitoare la indicatorii specifici de program 5S13, 5S14, 5S15 (5S81).