Marți, 14 noiembrie 2017, a avut loc cea de-a şasea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), în cadrul căreia au fost prezentate aspecte legate de stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă la data de 31 octombrie 2017, precum şi elemente ce țin de stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

De asemenea, pe agenda reuniunii s-au regăsit și subiecte legate de stadiul implementării Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice, precum şi Strategia privind mai buna reglementare (SMBR).

În prezent, situaţia la nivelul POCA se prezintă astfel:
• Valoarea totală eligibilă lansată: 527,18 mil. euro;
• Rata de lansare: 80.08%;
• Valoare eligibilă contractată: 184,14 mil. euro;
• Rata de contractare la valoarea alocată programului: 25.54%;
• Plăți efectuate către beneficiari (FSE): 20,64 mil. euro;
• Cheltuieli certificate de ACP: 17,08 mil. euro;
• Cheltuieli rambursate de CE: 14,19 mil. euro.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a acestui program operaţional, și are în componența sa reprezentanți din ministere, instituții centrale, agenții și autorități naționale, fundații, asociații profesionale, ONG-uri și universități.

Informații despre program

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Programul sprijină autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului, din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.

Deciziile aprobate de Comitetul de monitorizare în cadrul acestei reuniuni au fost următoarele:

  1. Decizia nr.15 privind aprobarea Planului de evaluare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, versiunea octombrie 2017 (document aprobat prin procedura scrisă);
  2. Decizia nr.16 privind aprobarea minutei celei de-a cincea reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 din data de 13. 06. 2017.