Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA) este structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a (POCA) care se reunește pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a demarat, în noiembrie 2014, procesul de identificare și selecție a organizațiilor interesate din rândul partenerilor sociali, organismelor reprezentând societatea civilă, instituțiilor de învățământ superior acreditate, ca membri în CM POCA.

Mai multe detalii privind procesul de selecție va rugăm să consultați următoarea secțiune.

În data de 12 februarie 2019, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice, a fost modificată componența Comitetului de monitorizare a POCA, după cum urmează:

A. Președinte (cu drept de vot) – șeful Autorității de Management pentru POCA

B. Membri (cu drept de vot):

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală Programe Europene Capacitate Administrativă: 1 reprezentant;
 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală Programul Operațional Regional: 1 reprezentant;
 3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană: 1 reprezentant;
 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală Administrație Publică: 1 reprezentant;
 5. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Cooperare Europeană și Internațională: 1 reprezentant;
 6. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Capital Uman: 1 reprezentant;
 7. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Competitivitate: 1 reprezentant;
 8. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene: 1 reprezentant;
 9. Agenția Națională a Funcționarilor Publici: 1 reprezentant;
 10. Agenția Națională pentru Achiziții Publice: 1 reprezentant;
 11. Ministerul Justiţiei: 1 reprezentant;
 12. Consiliul Superior al Magistraturii: 1 reprezentant;
 13. Ministerul Public: 1 reprezentant;
 14. Ministerul Finanţelor Publice: 1 reprezentant;
 15. Ministerul Muncii și Justiției Sociale: 1 reprezentant;
 16. Ministerul Sănătăţii: 1 reprezentant;
 17. Ministerul Educaţiei Naționale: 1 reprezentant;
 18. Ministerul Cercetării și Inovării: 1 reprezentant;
 19. Ministerul Transporturilor: 1 reprezentant;
 20. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: 1 reprezentant;
 21. Ministerul Mediului: 1 reprezentant;
 22. Ministerul Apelor și Pădurilor: 1 reprezentant;
 23. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale: 1 reprezentant;
 24. Ministerul Afacerilor Interne: 1 reprezentant;
 25. Ministerul Economiei: 1 reprezentant;
 26. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: 1 reprezentant;
 27. Ministerul Energiei: 1 reprezentant;
 28. Secretariatul General al Guvernului: 1 reprezentant;
 29. Agenția Națională de Integritate: 1 reprezentat;
 30. Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării:1 reprezentat;
 31. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități:1 reprezentant;
 32. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați: 1 reprezentant;
 33. Academia Română: 1 reprezentant;
 34. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România: 1 reprezentant;
 35. Asociaţia Oraşelor din România: 1 reprezentant;
 36. Asociaţia Municipiilor din România: 1 reprezentant;
 37. Asociaţia Comunelor din România: 1 reprezentant;
 38. Federația Națională a GAL-urilor din România: 1 reprezentant;
 39. Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI „Delta Dunării”: 1 reprezentant;
 40. Consiliul Economic și Social: 1 reprezentant;
 41. Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX: 1 reprezentant;
 42. Asociația Pro Democrația: 1 reprezentant;
 43. Asociația ActiveWatch: 1 reprezentant;
 44. Asociația Institutul pentru Politici Publice (IPP): 1 reprezentant;
 45. Asociația Centrul pentru Politici Publice: 1 reprezentant;
 46. Asociația C4C – Communication For Community: 1 reprezentant;
 47. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile: 1 reprezentant;
 48. Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe): 1 reprezentant;
 49. Academia de Studii Economice din București: 1 reprezentant;
 50. Universitatea din București: 1 reprezentant;
 51. Universitatea Transilvania din Brașov: 1 reprezentant.

C. Participanți cu titlu consultativ (fără drept de vot):

 1. Comisia Europeană

D. Observatori (fără drept de vot):

 1. Institutul Naţional de Statistică: 1 reprezentant;
 2. Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare: 1 reprezentant.
 3. Curtea de Conturi – Autoritatea de audit: 1 reprezentant.
 4. Ministerul Finanțelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată: 1 reprezentant;

 Registrul deciziilor CM 12.12.2018 – click aici