Prima reuniune a Comitetului de monitorizare a avut loc în data de 16 aprilie 2015. În cadrul acestei reuniuni, membrii CM POCA au aprobat:

  1. Regulamentul de organizare și funcționare a CM POCA
  2. Metodologia și criteriile de selecție a operațiunilor în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020