Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, publică, în conformitate cu prevederile art. 115, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, următoarele:

2016

2017

2018

2019