În 19 martie 2015, Comisarul pentru Politică Regională Corina Creţu și Transparency International au lansat, la Berlin, proiectul pilot „Pacte de integritate – Mecanism de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene”. Această inițiativă are rolul de a testa implementarea Pactelor de integritate în proiecte cofinanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune în statele membre, pentru a mări încrederea și transparența în domeniul achizițiilor publice. Mai multe informații despre această inițiativă puteți regăsi aici (http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/how/improving-investment/integrity-pacts)

Urmare a acestei inițiative, în luna iulie 2015, Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) a transmis către Comisia Europeană – DG REGIO o aplicație prin care a propus procedurile de achiziție care să constituie subiectul Pactului de integritate în cadrul proiectului pilot, această aplicație fiind aprobată în data de 2 iunie 2016, în parteneriat cu Societatea Academică din România.

În 20 aprilie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Societatea Academică din România au semnat Pactul de integritate cu privire la monitorizarea procedurilor de achiziții publice realizate în cadrul a trei contracte ce vizează activități de comunicare ale AM POCA, în valoare totală de 7.200.000 lei.

Cele trei contracte de achiziții ce vor fi monitorizate prin acest instrument sunt următoarele:

1.    Organizarea de evenimente de informare și comunicare pentru AM POCA (caravane, mese rotunde, workshopuri, dezbateri, întâlniri cu beneficiarii etc.). Această achiziție publică se va finaliza printr-un acord cadru, în baza căruia se vor încheia mai multe contracte subsecvente.

2.    Studii și analize prin care să fie măsurat gradul de satisfacție al beneficiarilor și gradul de informare al potențialilor beneficiari POCA. Rezultatele acestui contract vor furniza AM POCA feedback cu privire la eficiența sistemului său de informare și comunicare și îi va oferi oportunitatea de a remedia deficiențele constatate.

3.    Servicii de formare pentru beneficiarii POCA.

AM POCA va organiza mai multe serii de formare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari, pe teme precum: achiziții publice, management financiar, management de proiect, accesare fonduri structurale etc. Aceste activități vor fi implementate prin intermediul unui  acord-cadru, în baza căruia vor fi încheiate contracte subsecvente.

Prin implementarea prezentului PACT DE INTEGRITATE se urmăresc următoarele obiective:

Promovarea comportamentelor etice, a transparenței și integrității pe toată durata procedurilor de atribuire și implementare a celor trei contracte;

= Crearea unui climat de bună colaborare și încredere reciprocă între semnatarii PACTULUI DE INTEGRITATE;

= Promovarea unor mecanisme de consultare civică și de implicare în procesele de achiziție publică în vederea creșterii calității rezultatelor obținute;

= Protejarea fondurilor publice împotriva posibilelor fraude și a corupției, și creșterea transparenței și a controlului modului de cheltuire a acestora;

= Creșterea încrederii în autoritățile contractate și în contractanți, în vederea întăririi reputației acestora;

= Creșterea eficienței cheltuirii fondurilor UE și îmbunătățirea proceselor de achiziții publice prin creșterea competiției.

Regăsiți textul memorandumului de Cooperare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Societatea Academică din România, format pdf. aici.