Cea de-a șaptea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA) a avut loc miercuri, 16 mai 2018, la București. În cadrul întâlnirii a fost aprobat Raportul Anual de Implementare al Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), aferent anului 2017 şi a fost prezentat Stadiul implementării POCA.

La data de 30 aprilie 2018, situația la nivelul POCA se prezintă astfel:

= Valoarea totală eligibilă lansată: 555,65 mil. euro;

= Rata de lansare: 84,41%;

= Valoarea eligibilă contractată: 184,37 mil. euro;

= Rata de contractare la valoarea alocată programului: 28,01%;

= Plățile efectuate către beneficiari (FSE): 31,85 mil. euro;

= Cheltuielile certificate de ACP (FSE): 30,27 mil. euro;

= Cheltuielile rambursate de CE: 30,27 mil. euro.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POCA 2014-2020.

Informații despre program

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Prin acest program operațional se susțin intervenții pentru autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Deciziile aprobate de Comitetul de monitorizare în cadrul acestei reuniuni au fost următoarele:

  1. Decizia nr.17 privind aprobarea minutei celei de-a șasea reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POCA 2014-2020 din data de 14.11.2017;
  2. Decizia nr.18 privind aprobarea Raportului Anual de Implementare POCA 2017.