Informații utile

Legislație aplicabilă: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011  privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea…

Sesizări nereguli

Semnalările privind neregulile vor conţine obligatoriu date referitoare la identificarea programului, proiectului și/sau a beneficiarului. În acest sens, recomandăm utilizarea…