Perioada de referință: 13.07.2016 – 15.09.2017

Prezenta listă a fost realizată pe baza analizei intermediare a principalelor rezultate și tipurilor de erori detectate ca urmare a controalelor efectuate prin verificările administrative, în conformitate cu articolul 125 alineatul (5) litera (a) din CPR și care a avut ca scop stabilirea unor acțiuni corective pe seama cauzelor principale ale erorilor detectate în verificările administrative ale AM POCA privind cheltuielile solicitate de Beneficiarii POCA în cadrul cererilor de rambursare care au făcut obiectul plăților/rambursărilor în perioada de la aprobarea programului (efectiv începând cu data de 13.07.2016) până la 15.09.2017.

Lista erorilor detectate și natura erorilor – detalii ale cauzelor frecvente de producere a acestora – click aici