Referință: 30.06.2018

Prezenta listă este realizată pe baza analizei principalelor rezultate și tipurilor de erori detectate ca urmare a verificărilor efectuate la nivelul AM POCA în conformitate cu articolul 125 alineatul (5) din CPR și reprezintă o acțiune corectivă care are ca scop eliminarea/reducerea cauzelor de producere a principalelor erori detectate.

Analiza erorilor detectate are la bază rezultatul verificărilor privind cheltuielile solicitate de Beneficiarii POCA în cadrul cererilor de rambursare care au făcut obiectul plăților/rambursărilor în perioada de la aprobarea programului (luând în considerare data primei rambursări – 13.07.2016) până la 30.06.2018 (data încheierii exercițiului contabil 2017-2018).

Lista erorilor detectate și natura erorilor – detalii ale cauzelor frecvente de producere a acestora – click aici