Sesizările privind neregulile pot fi transmise la adresa de e-mail nereguli@poca.ro. În acest sens, recomandăm utilizarea următorului format – click aici.

AM POCA asigură un tratament nediscriminatoriu în gestionarea sesizărilor de nereguli primite și păstrează confidențialitatea în ceea ce privește identitatea expeditorului. Potrivit prevederilor art. 18(3) din O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, sesizările de nereguli care nu îndeplinesc condițiile legate de posibilitatea identificării programului, operațiunii/proiectului și/sau a beneficiarului la care se referă se clasează.

În baza prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, „în cazul în care un beneficiar de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora semnalează, ca urmare a activității proprii de management și control, o neregulă în gestiunea propriului său proiect, acesta are obligația raportării ei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene cu care a încheiat/emis contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare, indiferent dacă cheltuiala solicitată la plată i-a fost sau nu rambursată”.