Joi, 23 mai 2019, la București, a fost organizată cea de-a noua reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM PO CA).

În cadrul acestei întâlniri, au fost prezentate Stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă, Stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP), precum și Stadiul implementării Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 (SMBR).

La data de 6 mai 2019, situația la nivelul POCA se prezenta astfel:

  • -> Valoarea totală eligibilă lansată: 1.150,75 milioane euro;
  • -> Rata de lansare: 174,81%;
  • -> Valoare eligibilă contractată: 304,62 milioane euro;
  • -> Rata de contractare la valoarea alocată programului: 46,27%;
  • -> Plăți efectuate către beneficiari: 83,18 milioane euro;

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă reprezintă o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a acestui program operațional, și are în componența sa reprezentanți din ministere, instituții centrale, agenții și autorități naționale, fundații, asociații profesionale, ONG-uri și universități.

Informații despre program

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Programul sprijină autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a acestui program operațional, din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.