Miercuri, 10 ianuarie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 LANSEAZĂ în MySMIS2014

APEL RETROSPECTIV CP 4/2017

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/334/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

= Titlu: POCA – Apel retrospectiv CP4/2017 regiunea mai dezvoltată

Această cerere de proiecte este lansată pentru a permite beneficiarilor să introducă în format electronic cererile de finanțare depuse în format letric, în cadrul CP4/2017.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte retrospective, click aici.