Marţi, 5 septembrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 LANSEAZĂ în MySMIS2014

APEL RETROSPECTIV IP.1/2015

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/177/1/1/ Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

= Titlu: POCA – apel retrospectiv IP1/2015

Această cerere de proiecte este lansată pentru a permite beneficiarilor care au contracte semnate în cadrul IP1/2015 să introducă în format electronic cererile de finanţare.

Lista acestor contracte poate fi consultată la următorul link:

http://poca.ro/cadru-strategic/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate.