Vineri, 6 octombrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 LANSEAZĂ în MySMIS2014

APEL RETROSPECTIV IP 3/2016

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/232/1/1/ Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde commune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

= Titlu: POCA – apel retrospectiv IP.3/2016

Această cerere de proiecte este lansată pentru a permite beneficiarilor care au contracte semnate în cadrul IP 3/2016 să introducă în format electronic cererile de finanţare.

Lista acestor contracte poate fi consultată la următorul link:

http://poca.ro/cadru-strategic/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate