Vineri, 6 octombrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 LANSEAZĂ în MySMIS2014

APEL RETROSPECTIV IP 6/2016

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/255/1/2/ Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane

= Titlu: POCA – apel retrospectiv IP 6/2016

Această cerere de proiecte este lansată pentru a permite beneficiarilor care au contracte semnate în cadrul IP 6/2016 să introducă în format electronic cererile de finanţare.

Lista acestor contracte poate fi consultată la următorul link:

http://poca.ro/cadru-strategic/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate