Vineri, 4 mai 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 9/2018

„Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în:

– Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente,
– Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

Cod apel: POCA/349/2/2 (CP9/2018);

Titlu: CP 9/2018 – Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate de program: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice; îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.

Prezenta cerere de proiecte, din cadrul mecanismului competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă de 18.000.000,00 lei:

– valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 500.000,00 lei
– valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 6.000.000,00 lei.

Cererea de proiecte are drept solicitanți eligibili Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Camera Deputaţilor – Serviciile Camerei Deputaţilor/Senatul României – Serviciile Senatului Român.

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 13 iulie 2018, ora 14.30. 

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP9/2018 (MySMIS POCA/349/2/2) – „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”, însoţit de:

– Anexa nr. 1 – Instrucţiune de completare a cererii de finanţare;

– Anexa nr. 2 – Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare;

– Anexa nr. 3 – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

– Anexa nr. 4 – Criterii de evaluare tehnică și financiară;

– Anexa nr. 5 – Documente aferente etapei de contractare.

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro!