Miercuri, 18 aprilie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. IP 10/2018

Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar”, 

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în:

= Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente,
= Obiectivul specific 1.3: Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

= Cod apel: POCA/354/1/3 (IP10/2018) Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar;

= Titlu: IP 10/2018 – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate de program:

– Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției;

– Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creşterea performanţei şi calităţii la nivel instituţional, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri.

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul non-competitiv și are o alocare financiară eligibilă de 160.000.000 lei.

Cererea de proiecte are drept solicitanți eligibili Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor, Direcția Națională de Probațiune, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Expertize Criminalistice.

Pot fi parteneri în cadrul acestei cereri de proiecte instituții din sistemul judiciar, autorități ale administrației publice centrale care au competențele/atribuțiile necesare în legătură cu activitatea sistemului judiciar, asociații, uniuni și alte tipuri de organizații profesionale cu activitate în domeniul justiției, instituții de învățământ superior acreditate.

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 20.09.2019, ora 14.00, iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 20.12.2019, ora 14.00.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 10/2018 (MySMIS POCA/354/1/3/) – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar

= Anexa nr. 1 – Fișa de proiect;

= Anexa nr. 2 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare;

= Anexa nr. 3 – Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare;

= Anexa nr. 4 – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 5 – Criterii de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 6 – Documente aferente etapei de contractare.

 

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro!