Miercuri, 28 decembrie 2016

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

 

CEREREA DE PROIECTE nr. IP 6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2)

„Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane,

 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficienteObiectiv Specific 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună, până la data de 15 februarie 2017:

 fişa de proiect (Anexa nr. 1).

Fişa de proiect poate fi depusă:

 Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte IP 6/2016 (MySMIS POCA/95/1/2).

sau

 Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus.

Pentru cererile de finanțare ce derivă din fișele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 31 martie 2017.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 6/2016 (MySMIS POCA/95/1/2) – Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane;

= Anexa nr. 1 – Fișa de proiect;

= Anexa nr. 2 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. 3 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 5 – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative.

* Alte formulare si acordul de parteneriat;

Mai multe informaţii puteţi solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.