Joi, 4 mai 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. IP 8/2017

„Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației

și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare”, 

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

= Cod apel: POCA/129/1/1/ Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

= Titlu: IP 8/2017 – Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare

ATENȚIE! A fost publicat corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 8/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1). Detalii găsiți aici.

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro