Joi, 17 august 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. IP 9/2017

„Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar”, 

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

= Cod apel: POCA/131/2/3/ Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

= Titlu: IP 9/2017 – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate de program: cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice, grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor, grad crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie.

Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară orientativă de 260.000.000,00 lei.

Cererea de proiecte are drept solicitanți eligibili Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Direcția Națională de Probațiune, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 02 octombrie 2017, ora 17.00, iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 09 noiembrie 2017, ora 14:30.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 9/2017 (MySMIS POCA/131/2/3/) – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar:

= Anexa nr. 1 – Fișa de proiect;

= Anexa nr. 2 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare;

= Anexa nr. 3 – Documente ce însoțesc cererea de finanțare – click aici;

= Anexa nr. 4 – Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 5 – Criterii de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 6 – Documente aferente etapei de contractare – click aici.

 

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro