Marți, 19 iulie 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 LANSEAZĂ

 

CEREREA DE PROIECTE IP5/2016 – „Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice  și reducerea neregulilor în acest domeniu”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectiv specific 1.4, „Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice  și reducerea neregulilor în acest domeniu”.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună, până la data de 30 septembrie 2016:

 – fişa de proiect (Anexa nr. 1).

Fişa de proiect poate fi depusă:

– Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte POCA/4/1/4.

sau

– Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

= Ghidul solicitantului IP5/2016 – Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice  și reducerea neregulilor în acest domeniu;

= Anexa nr. 1 – Fișa de proiect;

= Anexa nr. 2 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. 3 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 5 – Documente pentru contractare:

* Alte formulare si acordul de parteneriat;

* Grafice estimative.

Mai multe informaţii puteţi solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.