Joi, 10 august 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 1/2017

Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților

și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/126/2/2/ Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

= Titlu: CP 1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată

ATENȚIE! A fost publicat corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 1/2017 (MySMIS: POCA/126/2/2). Detalii găsiți aici.

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro