Joi, 09 februarie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

 

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 2/2017

„Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

= Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

= Titlu: CP 2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la atingerea rezultatelor de program: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Pentru proiectele ce urmează a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte este alocată o sumă de : 35.000.000,00 lei.

= Valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect:    250.000,00 lei

= Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 1.000.000,00 lei

ATENȚIE! A fost publicat corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1). Detalii găsiți aici.

Mai multe informații puteți solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.