Vineri, 10 februarie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

 

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 3/2017

„Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție”

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

= Cod apel: POCA/113/2/3/Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia 

= Titlu: CP3/2017 – Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție

Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la atingerea rezultatului de program: Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor.

Pentru proiectele ce urmează a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte este alocată o sumă totală eligibilă de 45.000.000 lei.

  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 3.500.000,00 lei
  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 7.500.000,00 lei.

ATENȚIE! A fost publicat corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. CP 3/2017 (MySMIS: POCA/113/2/3). Detalii găsiți aici.

Mai multe informații puteți solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.