Miercuri, 23 noiembrie 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 

LANSEAZĂ

 

 CEREREA DE PROIECTE nr. IP 4/2016 (MySMIS POCA/88/1/3) – Sprijin pentru acțiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar și pentru consolidarea capacității instituțiilor din sistemul judiciar, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficienteObiectiv Specific 1.3: Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună, până la data de 23 decembrie 2016:

 fişa de proiect (Anexa nr. I).

Fişa de proiect poate fi depusă:

 Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte IP 4/2016 (MySMIS POCA/88/1/3).

sau

 Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus.

Pentru cererile de finanțare ce derivă din fișele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 28 februarie 2017.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP4/2016 (MySMIS POCA/88/1/3) – Sprijin pentru acțiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar și pentru consolidarea capacității instituțiilor din sistemul judiciar;

= Anexa nr. I – Fișa de proiect;

= Anexa nr. II – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. III – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. IV – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. V – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative.

* Alte formulare si acordul de parteneriat;

Mai multe informaţii puteţi solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.