25 martie 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

LANSEAZĂ

CEREREA DE PROIECTE nr. IP13/2019

„Sprijin pentru acțiuni de consolidare a cooperării dintre autoritățile administrației publice centrale și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale pentru implementarea de acțiuni de reformă”,

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

= Cod apel: POCA/486/1/1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP;

= Titlu: IP 13/2019 – „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a cooperării dintre autoritățile administrației publice centrale și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale pentru implementarea de acțiuni de reformă”.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, se pot depune proiecte cu încadrarea în Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, și cu respectarea, în totalitate, a prevederilor Ghidului solicitantului.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate: R5: Cadru pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea calității serviciilor publice implementat; R6: Fondul activ al legislației sistematizat și simplificat progresiv; R12: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.

Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 30.000.000,00 lei.

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel:

» Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Pot fi parteneri:

» Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;
» Asociația Municipiilor din România;
» Asociația Orașelor din România;
» Asociația Comunelor din România;

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 3 mai 2019, ora 14.00, iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 3 iunie 2019, ora 17.00.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanțare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 13/2019 (POCA/486/1/1): „Sprijin pentru acțiuni de consolidare a cooperării dintre autoritățile administrației publice centrale și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale pentru implementarea de acțiuni de reformă”, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa I – Fisa de proiect IP13/2019

= Anexa II – Instrucțiune completare MySMIS IP13/2019

= Anexa III – Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare IP13/2019

= Anexa IV – Criterii de verificare a conformității si eligibilității IP13/2019

= Anexa V – Criterii de evaluare tehnica si financiara IP13/2019

= Anexa VI – Documente aferente etapei de contractare IP13/2019