Joi, 13 iulie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 2

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP 8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1)

 „Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare”  

AMPOCA anunță modificarea paragrafului din Subsecțiunea 4.2: Cererea de finanțare din Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP8/2017, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2893/04.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, aduse de Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3632/13.07.2017, după cum urmează:

PASUL 1 – TRANSMITEREA CERERII DE FINANȚARE

Cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014 până la data de 04 august 2017, ora 14.30. 

Toate celelalte elemente rămân neschimbate.

Regăsiți mai jos Ghidul solicitantului și anexele sale, în format consolidat (includ toate modificările ce intră în vigoare de la data publicării):

Ghidul solicitantului IP 8/2017 (MySMIS POCA/129/1/1/) – Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare:

= Anexa nr. 1 – Fișa de proiect;

= Anexa nr. 2 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare;

= Anexa nr. 3 – Documente ce însoțesc cererea de finanțare – click aici;

= Anexa nr. 4 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 5 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 6 – Documente aferente etapei de contractare – click aici.

Mai multe informații se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro