Joi, 03 august 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă,

PUBLICĂ

Corrigendum-ul nr. 3

la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP 8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1)

„Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare”  

AMPOCA anunță modificarea paragrafului din Subsecțiunea 4.2: Cererea de finanțare din Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP8/2017, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2893/04.05.2017, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 3152/30.05.2017, de Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3632/13.07.2017 și de Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5568/03.08.2017, după cum urmează:

 

PASUL 1 – TRANSMITEREA CERERII DE FINANȚARE

„Cererea de finanțare se va depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014 până la data de 31 august 2017, ora 14.30.”

 Toate celelalte elemente rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului IP 8/2017 (MySMIS POCA/129/1/1/) – Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare:

= Anexa nr. 1 – Fișa de proiect;

= Anexa nr. 2 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare;

= Anexa nr. 3 – Documente ce însoțesc cererea de finanțare – click aici;

= Anexa nr. 4 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 5 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 6 – Documente aferente etapei de contractare – click aici.