Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP2/2015