Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 6 mai 2019, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.4: Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu, Ghidul solicitantului IP16/2019 (MySMIS: POCA/611/1/4)Sprijin pentru consolidarea sistemului de achiziții publice centralizate, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 16 mai 2019.

Pentru vizualizarea documentelor aferente IP16/2019, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului IP 16/2019 (MySMIS: POCA/611/1/4) – Sprijin pentru consolidarea sistemului de achiziții publice centralizate;

Anexa I: Fişa de proiect – click aici;

Anexa II: Instrucţiune de completare a cererii de finanţare – click aici;

Anexa III: Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare – click aici;

Anexa IV: Criterii de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii – click aici;

Anexa V: Criterii de evaluare tehnică şi financiară – click aici;

Anexa VI: Documente aferente etapei de contractare – click aici.