Din motive de siguranță medicală, legate de epidemia de coronavirus, conducerea  Autorității de management pentru POCA a decis să suspende, pe durata stării de alertă, activitatea de audiențe la sediul instituției.

De asemenea, pe durata stării de alertă, comunicarea cu beneficiarii POCA se va realiza exclusiv prin telefon sau poșta electronică a ofițerului de proiect desemnat.

În ceea ce privește transmiterea contestațiilor, aceasta se va realiza electronic, prin intermediul sistemului informativ MySMIS – modulul Comunicare, sau pe adresa amdca@poca.ro. Pentru o comunicare cât mai eficientă între reprezentanții AM POCA și Beneficiari, vă adresăm rugămintea, ca în cuprinsul contestațiilor să se nominalizeze o persoană de contact (e-mail, telefon) și o adresă de corespondență, pentru solicitarea de informații suplimentare, clarificări, documente justificative, în funcție de obiectul contestației, utile în etapa de soluționare a contestațiilor formulate, cu încadrarea în termenele prevăzute de lege.

În ceea ce privește potențialii beneficiari, aceștia au la dispoziție următoarele modalități de comunicare cu AM POCA:

  • Secretariat: tel: 021/310.40.60, fax: 021.310.40.61;
  • Helpdesk (unitatea de comunicare): 021.310.40.62 și amdca@poca.ro;

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

Lista operațiunilor finanțate prin POCA

.

© Copyright 2021 - POCA. Conținutul acestui site este proprietatea AM POCA. Politica de confidențialitate. Dezvoltat cu Wordpress