Contact

Autoritatea de Management pentru

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 

Tel: 0372.838.654  (secretariat) | 0372.838.652 (helpdesk)
Email: amdca.poca@mfe.gov.ro
Adresa: Str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, corp B4, etaj 1, sector 1, 013714 București, https://www.facebook.com/POCA201420       www.poca.ro

                                           Twitter: https://twitter.com/POCA_2014_2020


Program de audiențe

Ziua: a doua săptămână din lună, JOI,
Interval orar: 14:00 – 15:00

Mariana-Claudia VASILCA: Director General

Direcția Generală pentru Programe Europene Capacitatea Administrativă

Locația: adresa din detaliile de contact

ATENȚIE! Persoanele care doresc înscrierea în audiență sunt rugate să transmită o solicitare scrisă pe adresa de email amdca.poca@mfe.gov.ro. Înscrierile în audienţă se fac cu cel puţin o zi înainte de ziua solicitată.


Sediul AM POCA – coordonate GPS pe Google Maps

 

© Copyright 2023 - POCA. Conținutul acestui site este proprietatea AM POCA. Politica de confidențialitate. Dezvoltat cu Wordpress