Rezultate/livrabile ale proiectelor finanţate prin POCA

UAT SARICHIOI, în calitate de beneficiar al proiectului Simplificarea procedurilor administrative la nivelul comunei Sarichioi, cod proiect MySMIS 154984, cod SIPOCA 1198 a publicat „Strategia de dezvoltare turistică a comunei Sarichioi”, strategie elaborată în cadrul proiectului.

Pentru vizualizarea documentului, vă rog să dați click aici!

*****************************************

UAT Comuna Jurilovca a implementat proiectul Investiții pentru optimizarea proceselor și creșterea calității serviciilor administrației publice locale din Comuna Jurilovca, județul Tulcea, cod MySMIS 154663, cod SIPOCA 1162.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresele:

Protecția datelor

https://primariajurilovca.ro/protectia-datelor/

Investiții pentru optimizarea proceselor și creșterea calității serviciilor administrației publice locale din Comuna Jurilovca, Jud. Tulcea

https://primariajurilovca.ro/investitii-pentru-optimizarea-proceselor-si-cresterea-calitatii-serviciilor-administratiei/

Plan Strategic Instituțional

https://primariajurilovca.ro/1703-strategia-de-dezvoltare/

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Jurilovca, județul Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) și front-office pentru serviciile publice furnizate cetățenilor.

*****************************************

Linkurile către HCL de aprobare a Planurilor Anuale de Lucru ale Consiliului Local Adjud pe 2023 și 2024, HLC de aprobare a Metodologiei de elaborare a acestora, precum și HCL de aprobare a Strategiei de Management și Dezvoltare a Primăriei Municipiului Adjud elaborate și aprobate în cadrul proiectului Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul Adjud, cod MySMIS 154833, cod SIPOCA 1189.

PLAN ANUAL DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL (PALCL)

hcl 271 (adjud.ro) -HCL 271 – Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea Planului Anual de Lucru al Consiliului Local,

hcl 294 (adjud.ro) – HCL 294/2022 – Hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Lucru al Consiliului Local pentru anul 2023,

hcl-16_Redacted.pdf (adjud.ro) – HCL 16/2024 –  Hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Lucru al Consiliului Local pentru anul 2024.

STRATEGIA DE MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ADJUD

hcl 90 (adjud.ro) – HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei management și dezvoltare instituțională a Primăriei Municipiului Adjud pentru perioada 2023-2026 și a Planului de acțiune pentru perioada 2023-2026,

hcl-191_Redacted.pdf (adjud.ro) – HCL 191 – Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 90 din 25.05.2023 privind aprobarea Strategiei de management şi dezvoltare instituţională a Primăriei Municipiului Adjud pentru perioada 2023-2026 şi a Anexei 1 a acesteia (erată titlu).

*****************************************

ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAȘOV a implementat proiectul ACTIV-D Abilități și Competențe Transversale Inovative pentru un viitor DURABIL, cod MySMIS 151540, cod SIPOCA 1008.

Scopul proiectului a constat în dezvoltarea și consolidarea capacității AMDDTP Brașov de a-și asuma rolul de facilitare a dialogului dintre autoritățile publice și comunitatea locală în sectorul mobilității urbane durabile.

Livrabilele produse în cadrul proiectului sunt publicate pa pagina de internet a beneficiarului (www.transportmetropolitanbrasov.ro ), Secțiunea INFORMAȚII PUBLICE; pagina aferentă proiectului:

https://www.transportmetropolitanbrasov.ro/wp-content/uploads/2024/01/151540-STANDARDE-in-politica-publica-de-transport.pdf

https://www.transportmetropolitanbrasov.ro/wp-content/uploads/2024/01/151540-RECOMANDARI-in-politica-publica-de-transport.pdf

*****************************************

Asociația Intreprinderilor Mici și Mijlocii – Covasna a implementat proiectul Consolidarea capacității de dezvoltare a bioeconomiei inteligente în județul Covasna”, cod MySMIS 151560, cod SIPOCA 1013. Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa https://bioecovasna.ro/

Proiectul a implicat promovarea exemplelor locale de bună practică și crearea rețelei de colaborare pentru introducerea instrumentelor de politici publice destinate dezvoltării domeniului în strategiile locale.

*****************************************

Consiliul Județean Hunedoara a implementat proiectul Planificare strategică, mobilitate urbană și managementul calității, cod MySMIS 155028, Cod SIPOCA 1196. Rezultatele și livrabilele acestui proiect se regăsesc la adresa următoare:

https://www.cjhunedoara.ro/index.php/proiecte-cu-finantare-ue/9-uncategorised/762-planificare-strategica-mobilitate-urbana-si-managementul-calitatii-cod-sipoca-1196-cod-smis-155028

Obiectivul general a constat în consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Hunedoara.

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea a finalizat proiectul Implementarea unor măsuri anticorupție la nivelul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea – cod MySMIS 152017, cod SIPOCA 1127. Valoarea totală a proiectului a fost de 316.289,00 lei, iar valoarea eligibila nerambursabilă de la Uniunea Europeană a fost de 309.963,22 lei. Perioada de implementare a proiectului: 04 noiembrie 2021 – 29 decembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului și a cetățenilor, precum și prin aplicarea normelor, măsurilor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție reglementate la nivelul instituțiilor publice.

Livrabilele și rezultatele proiectului se regăsesc la adresele următoare:

*****************************************

Livrabilele și rezultatele proiectului Dezvoltarea unor instrumente de analiză si interventie la nivel comunitar pentru perioada de programare 2021-2027, cod MySMIS 136610, Cod SIPOCA 862, beneficiarul proiectului fiind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și având partener Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) se regăsesc la următoarele adrese:

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/minister-rapoarte-studii/6265-dezvoltarea-unor-instrumentate-de-analiza-2021-2027

https://mmuncii.maps.arcgis.com/home/gallery.html?sortField=relevance&sortOrder=desc

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat elaborarea și operaționalizarea unor instrumente de analiză de date viabile, dinamice și fundamentate în vederea prioritizării intervențiilor la nivel comunitar în perioada 2021-2027.

*****************************************

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a derulat proiectul Consolidarea capacității  MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare (cod MySMIS 126983). Scopul proiectului a fost acela de a întări capacitatea ministerului de a elabora propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.madr.ro/proiecte-cu-finantare-nerambursabila/proiect-poca-transabilitate.html

*****************************************

Fundația Romtens, beneficiar al proiectului, în colaborare cu partenerii săi – Primăria Comunei Saschiz și Primăria Comunei Albești a implementat proiectul Promovarea dezvoltării la nivel local prin elaborarea și implementarea de instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor și strategiilor locale și prin acțiuni de consultare și consolidare a dialogului social și civic PDL-Com-S, cod MySMIS 150998. Scopul proiectului l-a reprezentat optimizarea proceselor orientate către cetățeni prin dezvoltarea și aplicarea de instrumente și mecanisme facilitate de instruire și dedicate consultării, monitorizării și evaluării politicilor și strategiilor publice la nivel local în comunele Saschiz și Albești.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresele următoare:

https://primarii.politici-publice-locale.ro/

http://romtens.ro/ro/proiecte/finalizate/promovarea-dezvoltarii-la-nivel-local-prin-elaborarea-si-implementarea-de

*****************************************

Primăria Sectorului 6 a implementat proiectul SMART 6 – Planificare Strategică pentru Transformare Digitală și  Energie Verde”, cod MySMIS 155741. Obiectivul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității administrative a Sectorului 6 al Municipiului București și simplificarea procedurilor prin dezvoltarea de strategii locale în domeniul transformării digitale și al energiei verzi, prin digitalizarea arhivei instituționale și prin îmbunătățirea competențelor personalului implicat în aceste domenii.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.primarie6.ro/primarie_sector6/proiectul-smart-6-planificare-strategica-pentru-transformare-digitala-si-energie-verde-smis-15574

*****************************************

Sectorul 5 al Municipiului București a implementat proiectul Soluții digitale pentru Sectorul 5 al Municipiului București, cod MySMIS 155759, cod SIPOCA 972.  Obiectivul general a constat în consolidarea capacității administrative a Sectorului 5 al Municipiului București, din Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, prin măsuri de planificare strategică (elaborare Strategie SMART CITY) și prin simplificarea procedurilor administrative în sensul dezvoltării și implementării unei aplicații informatice pentru alocare și gestionare fonduri nerambursabile locale din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Strategia SMART CITY pentru perioada 2023 – 2030, rezultat al proiectului poate să fie vizualizată aici!

Informații referitoare la acest proiect se regăsesc la adresa următoare:

https://sector5.ro/strategia-smart-city-a-sectorului-5-al-municipiului-bucuresti-pentru-perioada-2023-2030-implementata-in-cadrul-proiectului-solutii-digitale-pentru-sectorul-5-al-municipiului-buc/

https://sector5.ro/solutii-digitale-pentru-sectorul-5-al-municipiului-bucuresti/

*****************************************

Rezultatele proiectului Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor, cod MySMIS 129525, implementat de către Consiliul Județean Bihor se regăsesc la adresa următoare:

https://www.cjbihor.ro/proiecte/opd-bihor/

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat fundamentarea și implementarea unui management strategic performant în administrația publică din județul Bihor.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

✓ Elaborarea Strategiei Integrate de dezvoltare durabilă a județului Bihor;

✓ Elaborarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Bihor;

✓ Elaborarea Ghidurilor pentru cooperare internațională și inter-instituțională;

✓ Realizarea analizei diagnoză a resurselor software și hardware;

✓ Elaborarea Strategiei de Digitalizare a Consiliului Județean Bihor;

✓ Implementarea unei soluții informatice în vederea simplificarii pentru reducerea birocrației pentru cetațeni la nivel local.

*****************************************

Rezultatele proiectului Dezvoltarea comunei Augustin, județul Brașov, prin implicarea partenerilor sociali, cod MySMIS 151534, implementat de către Patronatul UNPR – Centru (UNPR – CT) se regăsesc la adresele:

http://www.unprcentru.ro/anunt-finalizarea-proiectuluidezvoltarea-comunei-augustin-judetul-brasov-prin-implicarea-partenerilor-sociali/

https://www.unprcentru.ro/plan-de-actiune-asociat-strategiei/

https://www.unprcentru.ro/propunere-politica-publica-alternativa-augustin/

https://www.unprcentru.ro/strategie-dezvoltare-mediu-de-afaceri-local-augustin/

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării mediului de afaceri local al comunei Augustin, județul Brașov, într-un orizont de timp de 14 luni.

*****************************************

Municipiul Roșiori de Vede a derulat în perioada mai 2022 – decembrie 2023 proiectul Simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Roșiori de Vede, cod MySMIS 155167, cod SIPOCA 1201. Proiectul a vizat serviciile electronice identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și a contribuit prin rezultatele sale la sporirea eficienței și transparenței administrației publice locale, la dezvoltarea și inovarea tehnologică.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat optimizarea proceselor orientate către beneficiari și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Roșiori de Vede, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile publice furnizate pentru competențele partajate ale UAT.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresele următoare:

https://primariarosioriidevede.ro/index.php/ro/simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-rosiori-de-vede

https://primariarosioriidevede.ro/attachments/article/487/Comunicat%20de%20presa.pdf

*****************************************

Livrabilele dezvoltate în cadrul proiectului Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului Județean Iași, cod MySMIS 154816, cod SIPOCA 1192. Proiectul implementat de către Consiliul Județean Iași a contribuit la consolidarea capacității administrative, conform standardelor europene și simplificarea serviciilor pentru cetățeni, precum și pentru îmbunătățirea calității vieții și prosperitatea județului.

Acestea se regăsesc la adresa următoare:

http://www.icc.ro/ro/programe-și-strategii-9703

*****************************************

Consiliul Județean Teleorman a implementat cu succes proiectul ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ȘI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE DIN JUDEȚUL TELEORMAN, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 126118.

Obiectivul general al proiectului a fost înbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din jud. Teleorman, în vederea creșterii calității deciziilor și a dezvoltării mecanismelor de fundamentare a inițiativelor de politici publice la nivel județean.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

http://www.cjteleorman.ro/www-poca/Proiect1/index.htm

*****************************************

Municipiul Câmpina, în calitate de Beneficiar a implementat proiectul Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor publice la nivelul Municipiului Câmpina, cod MySMIS 155202, Cod SIPOCA 1222. Proiectul implementat în perioada 31.05.2022-29.12.2023 a avut ca obiectiv general optimizarea și creșterea eficienţei serviciilor publice gestionate partajat de către Primăria Municipiului Câmpina, prin punerea la dispoziţie de servicii administrative și guvernare locală utilizând mijloace electronice prin implementarea unui sistem informatic integrat cu funcţii de e-administrare și e-guvernare, elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Câmpina, precum și implementarea și certificarea unui sistem de management al calităţii- ISO 9001.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.primariacampina.ro/wp-content/uploads/2024/02/Rezultate-proiect-.pdf

*****************************************

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Iași a implementat proiectul Fii pregătit!, cod MySMIS 151518. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității organizaționale a SNCRR – Filiala Iași de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și dezvoltarea unei rețele de voluntari în Comuna Plugari, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză.

Rezultatele proiectului pot fi vizualizate la adresa următoare:

*****************************************

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul Consolidarea capacității administrative a MADR susținută de planificare strategică și un sistem de politici publice bazate pe dovezi, sistematizarea și simplificarea procedurilor de lucru cu mediul de afaceri și cu cetățenii din România, cu accent pe zona montană, cod MySMIS 127012, cod SIPOCA 578, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), cofinanţat prin Fondul Social European (FSE), Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Cod apel: POCA/399/1/1 „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”, Obiectivul Specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, contract de finanţare nr.427 / 13.09.2019.
Obiectivul general al proiectului a vizat întărirea capacităţii MADR de a elabora politici publice bazate pe dovezi, de a reduce povara administrativă pentru mediul de afaceri şi de a implementa unele măsuri de simplificare pentru cetăţeni.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.madr.ro/proiecte-cu-finantare-nerambursabila/proiect-poca-zona-montana.html?fbclid=IwAR3McZSZPkNMb8dcPm1zSjltAnMd86k1H8tHoLhAO27nsaEjrG_nrUG_p4I

*****************************************

Institutul Național de Administrație a derulat proiectul Dezvoltarea competențelor personalului implicat în procesul de achiziții publice în administrația publică din România, cod MySMIS 151956, cod SIPOCA 1100.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a dezvolta și consolida competențele personalului (funcționari publici, demnitari și personal contractual) din cadrul administrației publice implicat în procesul de achiziții publice.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

 • Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea serviciilor oferite în domeniul achizițiilor publice din România – termen lung;
 • Obiectivul specific 2: Promovarea unor practici unitare în domeniul achizițiilor publice – termen lung.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://ina.gov.ro/dezvoltarea-competentelor-personalului-implicat-in-procesul-de-achizitii-publice-in-administratia-publica-din-romania/

*****************************************

Uniunea Națională a Patronatului Român Regiunea Nord-Vest a implementat proiectul Dezvoltarea Comunei Recea-Cristur prin implicarea partenerilor sociali, Cod MySMIS 151562, care a avut ca obiectiv general creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării mediului de afaceri local al Comunei Recea-Cristur, județul Cluj într-un orizont de timp de 14 luni.

Unul dintre obiectivele proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui parteneriat durabil și activ la 6 luni de la finalizarea proiectului între autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali pentru formularea și promovarea de propuneri pentru dezvoltarea mediului de afaceri local al comunei Recea-Cristur, Cluj.

Rezultatele proiectului însumează o Strategie de dezvoltare locală a mediului de afaceri și o propunere de politică publică. Pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare și propunerea politicii publice a fost realizată o consultare publică, un raport de identificare al nevoilor mediului de afaceri, cât și o fișă de monitorizare și evaluare a independentă a politicilor și strategiilor de dezvoltare.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.unprnv.com/dezvoltarea-comunei-recea-cristur

*****************************************

Proiectul IDensus – Construcție de brand prin participarea comunității, cod MySMIS 151186, cod SIPOCA 1035 a fost implementat de către Asociația Drag de Hațeg și a fost cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 416.116,73 lei, din care finanțare nerambursabilă echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de beneficiar, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) fiind de 346.625,23 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității Asociației Drag de Hațeg si a Asociației de Turism Retezat de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării în comuna Densuș.

Rezultatele proiectului au fost postate online la adresa următoare:

https://dragdehateg.org/2023/06/06/final-de-proiect-idensus-constructie-de-brand-prin-participarea-comunitatii/

*****************************************

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a implementat la nivel național proiectul „Politici sociale performante – strategie pentru implementarea performantă a politicilor familiale”– Cod MySMIS 129604, cod SIPOCA 706, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Prin acest proiect s-a dezvoltat o Platformă electronică interactivă pentru cetățeni, cu două componente respectiv, Fișe electronice de informare pentru cetățeni și dezvoltarea unui sistem informațional de tip Calculator personal (portal) de analiză a drepturilor sociale, ca instrumente digitale moderne pentru eficientizarea şi fluidizarea informaţiilor către cetăţeni, specifice politicilor naţionale de beneficii de asistenţă socială, informații care vor ajunge la toţi cetăţenii interesaţi, astfel încât „nimeni să nu fie lăsat în urmă”.

Platforma electronică facilitează accesul dvs. la informațiile utile privind beneficiile sociale, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul instituției centrale/locale/județene. Platforma are o interfață de comunicare prietenoasă, directă, ușor de accesat și accesibilizată pentru cetățeni.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

http://beneficiifamiliale.mmuncii.ro/

*****************************************

Arhivele Naționale a derulat proiectul Consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice (eVITALA), cod My SMIS 127024, cod SIPOCA 597. Durata de implementare a proiectului a fost de 49 luni și 18 zile (11 noiembrie 2019 – 29 decembrie 2023), iar valoarea totală a proiectului a fost de 10.218.421,23 lei, din care 7.070.115,33 lei, reprezentând contribuția Uniunii Europene din Fondul Social European și 1.348.305,90 lei, reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice, prin simplificare și modernizare normativă și de infrastructură.

Rezultatele proiectului au fost postate online la adresa următoare:

https://arhivelenationale.ro/site/evitala/

*****************************************

Arhivele Naționale a implementat proiectul Spre guvernarea digitală. Starea civilă electronică în cadrul Arhivelor Naționale ale României (eANR), cod MySMIS 129831, cod SIPOCA 735.
Proiectul a fost derulat la nivel național cu implicarea tuturor structurilor Arhivelor Naționale. Durata de implementare a proiectului a fost de 36 luni și 14 zile, în perioada 15 decembrie 2020 – 29 decembrie 2023.
Valoarea totală a proiectului a fost de 20.151.056,02 lei, din care 16.923.635,27 lei – reprezentând contribuția Uniunii Europene din Fondul Social European și 3.227.420,75 lei, reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat întărirea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice, prin consolidare și modernizare normativă și îmbunătățirea conținutului serviciilor oferite publicului în sistem digital. Proiectul a avut un impact pozitiv asupra modului de îndeplinire a obligațiilor legale în domeniul arhivistic, cu referire la componenta de stare civilă istorică.

Rezultatele proiectului au fost postate online la adresa următoare:

https://arhivelenationale.ro/site/eanr/

*****************************************

Fundația Zamolxes a finalizat proiectul Implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunității locale a Municipiului Câmpina – CIVCAMP, în data de 29 decembrie 2023, cod MySMIS 151016, cod SIPOCA 1028.

Primăria Câmpina a stabilit un Parteneriat pentru Dezvoltare Locală împreună cu Fundația Zamolxes pentru creșterea implicării cetățenilor în dezvoltarea comunității locale a Municipiului Câmpina, oferind tuturor vârstelor și grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în acțiuni voluntare, inițiative care contribuie la promovarea si respectarea valorilor democratice si a dreptului omului.

Pentru punerea în aplicare a parteneriatului, Fundația Zamolxes a derulat proiectul respectiv care s-a desfășoară pe o perioadă de 17 luni, începând din luna iulie 2022, în municipiul Câmpina cu  o valoare totală de 423.490 lei, din care 415.020 lei valoare eligibilă.

Rezultatele și livrabilele proiectului pot fi vizualizate la adresa următoare:

https://civcamp.ro/despre-proiect/

*****************************************

Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea a finalizat, în calitate de beneficiar, proiectul “Ecosistem digital interconectat și interoperabil – UAT Județul Tulcea”, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 154551, cod SIPOCA 1207.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Județul Tulcea în ceea ce priveste exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Documente%20Portal/2024/Anexa%204%20Afis.pdf

*****************************************

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Drobeta Turnu Severin în parteneriat cu Fundația Zamolxes a finalizat proiectul Implicare activă a cetățenilor Zonei Metropolitane Drobeta Turnul Severin în dezvoltarea locală, finanțat prin programul Operațional Capacitate Administrativă, cod MySMIS 151553, care s-a desfășurat pe o perioadă de 17 de luni, începând cu luna iulie 2022, în Zona Metropolitană Drobeta Turnu Severin cu o valoare totală de 413.824,38 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacitații Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Drobeta Turnu Severin în vederea atragerii de membri si voluntari pentru cresterea implicarii cetățenilor în dezvoltarea comunității locala a Zonei Metropolitane Drobeta Turnul Severin, oferind tuturor vârstelor si grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în acțiuni voluntare, inițiative care contribuie la promovarea si respectarea valorilor democratice și a dreptului omului.

Rezultatele și livrabilele proiectului pot fi vizualizate la adresa următoare:

https://zonametropolitanadrobeta.ro/anunturi/

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Dorohoi a finalizat proiectul Performanță, transparență și eficiență în slujba cetățeanului în administrația locală Dorohoi, cod proiect MySMIS 136104.
Scopul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității administrative și creșterea calității și eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către Municipiul Dorohoi prin investiții integrate de simplificare a procedurilor instituționale și de reducere a birocrației pentru cetățeni, corelate cu dezvoltarea capacității de planificare strategică pe termen lung.

Rezultatele și livrabilele proiectului pot fi vizualizate la adresa următoare:

https://dezvoltare-dorohoi.ro/

*****************************************

UAT MUNICIPIUL MEDGIDIA în parteneriat cu ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ÎN DOMENIUL STIINȚELOR SOCIOUMANE a finalizat proiectul ”Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate”, finanțat prin programul Operațional Capacitate Administrativă, cod MySMIS 135880, care s-a desfășurat pe o perioadă de 41 de luni, începând cu luna august 2021, în Municipiul Medgidia cu o valoare totală de 2.656.905,85 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în Consolidarea capacității administrative și creșterea calității și eficientei serviciilor publice gestionate partajat de către Municipiul Medgidia prin dezvoltarea capacității de planificare strategică pe termen lung, corelată cu investiții integrate și complementare de simplificare a procedurilor instituționale, precum și cu dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului UAT, în scopul implementării optime a sistemului informatic propus prin proiect.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://primaria-medgidia.ro/poca1/

*****************************************

Rezultatele proiectului Eficiență și dezvoltare pentru implicare, cod MySMIS 150980, cod SIPOCA 877, implementat de către Asociația Pentru Democrație și Echitate Socială (ADES) se regăsesc la adresa următoare:

https://www.asociatiaades.ro/documente/

*****************************************

Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de beneficiar, a derulat proiectul „Sistem performant de management al resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, cod MySMIS 130133, cod SIPOCA 749. Proiectul a fost implementat, în parteneriat, de Direcția Generală Management Resurse Umane și Direcţia Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

Valoarea totală a proiectului a fost de 17,208,373.13 lei, din care 14.452.256,49 lei finanțare nerambursabilă a Uniunii Europene, prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, iar 2.756.116,64 lei cofinanțare proprie de la bugetul de stat.

Prin implementarea proiectului, Ministerul Afacerilor Interne a urmărit consolidarea capacității de a implementa un management unitar și coerent al resurselor umane în structurile sale centrale și teritoriale, dezvoltarea și introducerea de proceduri și instrumente moderne de elaborare și implementare a politicilor de resurse umane, adaptate specificului instituțional.

Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea unui sistem unitar, coerent, predictibil și sustenabil de management al resurselor umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.mai.gov.ro/sistem-performant-de-management-al-resurselor-umane-din-cadrul-ministerului-afacerilor-interne-2/

*****************************************

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, în calitate de Beneficiar, a derulat proiectul Investitii integrate și complementare în măsuri de planificare strategice și măsuri de simplificare la nivelul Municipiului Ploiești, cod MySMIS 136182, cod SIPOCA 814, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat formularea unei propuneri de politică publică prin realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2021-2027 şi actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2014-2030, corelată cu modernizarea sistemului informatic existent precum şi creşterea performanţei personalului angajat şi deservirea cetăţenilor.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

http://www.ploiesti.ro/lista%20proiecte.php

*****************************************

Institutul Național de Administrație a implementat proiectul Dezvoltarea de soluții pentru tranziție către o administrație publică digitală în România, cod MySMIS 161684, cod SIPOCA 1276. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității instituționale a Institutului Național de Administrație prin digitalizarea proceselor de management și de arhivare electronică și dezvoltarea capacității de cercetare-inovare a INA pentru identificarea și diseminarea celor mai bune practici în administrația publică prin soluții digitale moderne.

Livrabilele rezultate în proiectul mai sus menționat pot fi consultate la următoarele linkuri:

Analiza sistemului la nivel international – Inovarea digitală în sistemul public european

Proiecte finanțate prin POCA cu componentă de formare

Sinteză ateliere regionale privind inovare_inovarea digitală la nivel național

Analiza sistemului la nivel national – Transformare digitală în administrația publică_Soluții informatice și rolul formării profesionale

Reconfigurare site, newsletter și registratură: https://dev-ciurte.holisun.com/ina/ro/

*****************************************

Rezultatele proiectului Management performant și proceduri simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei, cod MySMIS 154851, cod SIPOCA 1221 se regăsesc la adresa următoare:

https://primariavatradornei.ro/2024/01/25/management-performant-si-proceduri-simplificate-pentru-competentele-exclusive-la-nivelul-municipiului-vatra-dornei/

Obiectivul general al proiectului implementat de către UAT Municipiul Vatra Dornei a constat în continuarea măsurilor de consolidare a capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Vatra Dornei prin introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) și BSC (Balanced Scorecard – sistem de management strategic) și extinderea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor exclusive ale primăriei.

*****************************************

În cadrul proiectului PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN CORBEANCA – cod MySMIS 151409, cod SIPOCA 896, Centrul de Resurse și Formare În Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE, organizația promotoare a elaborat următoarele livrabile finale de interes general ce se regăsesc la adresa următoare:

https://servicii-sociale.ro/livrabile-elaborate-in-cadrul-proiectului-parteneriat-pentru-dezvoltarea-serviciilor-sociale-in-corbeanca-sipoca-896/

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 și a urmărit crearea unui parteneriat de dezvoltare locală în domeniul serviciilor sociale. De asemenea, proiectul a inclus și implementarea unor măsuri de consultare a organizațiilor societății civile locale și a cetățenilor în procesul de identificare a priorităților de intervenție în domeniul social.

*****************************************

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ – A.D.E.R. a implementat proiectul Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cod MySMIS2014 151477.

Proiectul s-a concentrat pe optimizarea proceselor orientate către beneficiarii dezvoltării durabile a spațiului rural, prin adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile de protejare și valorizare a patrimoniului local. Patrimoniul local, deși bogat și cu potențial de susținere a dezvoltării locale, poate fi susținut doar prin protejarea resurselor patrimoniale valoroase și dezvoltarea unui turism sustenabil.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.asociatia-ader.ro/ro/proiecte/bucovina-regenerare-rurala-prin-implicarea-comunitatii

*****************************************

Proiectul Voluntar 3.00 – rețele de voluntariat pentru asistență umanitară în Sectorul 3 Municipiul București,  cod MySMIS 151544, cod SIPOCA 1097 a fost implementat de către Societatea Națională De Cruce Roșie Din România – Filiala Sectorului 3 București.

Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Sector 3 de a se implica în formularea unui instrument comun de intervenție în caz de dezastru/situatie de criză la nivelul Sectorului 3 și totodată dezvoltarea de abilități și competențe în rândul voluntarilor, ce vin în sprijinul comunității în caz de dezastru/situație de criză. Prin activitățile propuse, SNCRR Filiala Sector 3 și-a extins aria de intervenţie, multiplicând activităţile cu impact pozitiv în comunitate, precum şi inițiativele care și-au propus creşterea implicării cetăţenilor în comunitate, dezvoltarea spiritului civic, precum si crearea premiselor de participare în cadrul procesului de luare a deciziilor la nivelul comunității.

Actiunile din cadrul proiectului au condus la obținerea rezultatelor ce au fost corelate cu obiectivele SCAP, precum si cu nevoile identificate în comunitate în ceea ce privește interventia în situații de criză, asistență umanitară pentru cetățenii aflati în situatii de risc, din Sectorul 3.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://crucearosie-sector3.ro/activitati/

*****************************************

Sectorul 1 al Municipiului București a implementat proiectul Transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de management si dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023, cod MySMIS 155844/ SIPOCA 1263.

Obiectivul general al proiectului a constat în transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Primăriei Sectorului 1 al municipiului București prin implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023. Obiectivele și rezultatele proiectului sunt în acord cu Obiectivul specific 2.1 POCA : Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.primariasector1.ro/transpunerea-in-practica-a-principiilor-bunei-guvernari-s1.html

*****************************************

UAT Municipiul Calafat a derulat proiectul Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a relației cetățeanului cu administrația publică municipală Calafat, cod MySMIS 155173, cod SIPOCA 1229. Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate / unei platforme integrate care furnizează digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituției, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în cadrul fluxurilor informaționale ale institutiei, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative asigurând accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Calafat, din regiunea mai putin dezvoltată Sud-Vest Oltenia.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://municipiulcalafat.ro/informatii-publice/implementarea-unor-masuri-de-imbunatatire-a-relatiei-cetateanului-cu-administratia-publica-municipala-calafat-cod-sipoca-1229-cod-mysmis-155173/

*****************************************

Proiectul Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competentelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești,  cod MySMIS 129737, cod SIPOCA 689 a fost finalizat. Rezultatele proiectului implementat de către Primăria Municipiului Ploiești se regăsesc la adresa:

http://www.ploiesti.ro/lista%20proiecte.php

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității instituționale a Primăriei Municipiului Ploiești, prin monitorizarea și evaluare continuă a calității și performanței administrației locale în vederea optimizării proceselor administrative ale primăriei și adoptarea unor măsuri de creștere a implicării cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană și a transparenței actului administrativ, îmbunătățirea mecanismelor de control, prin implementarea unui sistem informatic inovativ de tip portal.

*****************************************

UAT MUNICIPIUL FĂLTICENI, în calitate de beneficiar a finalizat proiectul ”Management performant pentru Municipiul Fălticeni”, cod MySMIS 155160, cod SIPOCA 1232.

https://www.falticeni.ro/dezvoltare/proiect_planificare_strategica2.php

Obiectivul general al proiectului a constat în continuarea măsurilor de consolidare a capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Primăriei Municipiului Fălticeni, prin introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționarea instituțiilor publice) și BSC (Balanced Scorecard – sistem de management strategic), și extinderea masurilor de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și frontoffice pentru serviciile publice furnizate, aferente competențelor exclusive ale primăriei.

*****************************************

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania a implementat proiectul Instrumente de Lucru și Formare pentru Organizații de Viitor_ILFOV, cod MySMIS 151483, cod SIPOCA 963. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea de mecanisme și instrumente de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și rețea de cooperare la nivel local.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

Obiectiv specific 1: Întărirea capacității de colaborare și participare activă a organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali prin dezvoltarea unui mecanism de consultare la nivelul Primăriei Brănești și elaborarea a patru propuneri de politici publice în domeniile: educație, cultură, sănătate, mediu.

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea capacității interne a minimum 30 de ONG-urilor și parteneri sociali prin participarea la sesiuni de instruire specifice, precum și prin intermediul unei rețele tematice de cooperare la nivel local.

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a-și extinde aria de intervenție, prin elaborarea și testarea de instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor publice aplicate la nivel local.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.transparency.org.ro/ro/content/instrumente-de-lucru-și-formare-pentru-organizații-de-viitor-ilfov

*****************************************

Asociația Română pentru Transparență | Transparency International Romania a implementat proiectul Dialog și implicare pentru dezvoltare locală sustenabilă, cod MySMIS 151484, cod SIPOCA 947. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității a minimum 40 de organizații non-guvernamentale și parteneri sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin elaborarea și implementarea unor mecanisme și proceduri de interacțiune cu autorități publice locale, precum și prin instruire specializată și networking.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

Obiectiv specific 1: Întărirea capacității de colaborare și participare activă a organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali, prin elaborarea și implementarea unui mecanism de consultare la nivelul Primăriei Aiud, denumit Grup Consultativ pentru Dezvoltare Locală (CDL).

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea de competențe specifice la nivelul personalului din cadrul ONG-urilor și parteneri sociali prin derularea a 6 sesiuni de instruire specializată, certificarea a minimum 80 de participanți, precum și printr-o rețea tematică de cooperare la nivel local.

Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea capacității organizațiilor non-guvernamentale și partenerilor sociali de a-și extinde aria de intervenție, prin dezvoltarea unui instrument de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel local, precum și prin dezvoltarea a două proceduri de interacțiune a ONG-urilor cu autoritățile publice locale.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.transparency.org.ro/ro/content/dialog-si-implicare-pentru-dezvoltare-locala-sustenabila

*****************************************

Livrabilele proiectului CPCI – Creșterea performanței și calității instituționale prin îmbunătățirea sistemului de evaluare și asistență psihologică la nivelul sistemului judiciar, cod MySMIS 135456, cod SIPOCA 762 se regăsesc la adresele următoare:

http://old.csm1909.ro/resources/Livrabile_AMPOCA.rar

https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/sipoca762/rezultate

Proiectul implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii a avut ca obiectiv general îmbunătățirea sistemelor de recrutare a judecătorilor și procurorilor și de asistență și evaluare psihologică a acestora pe întreg parcursul evoluției profesionale, inclusiv sub aspectul accesului în funcții de conducere, în scopul final al creșterii calității actului de justiție și îmbunătățirii performanței profesionale a sistemului judiciar în ansamblul său.

*****************************************

Sectorul 2 al Municipiului București a finalizat implementarea proiectului Proceduri simplificate în vederea reducerii birocrației pentru cetățenii sectorului 2, cod MySMIS 153912/cod SIPOCA 1259, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, în baza contractului de finanțare nr. 690/20.04.2022. Prin intermediul proiectului a fost facilitată depunerea în format electronic, de către cetățeni, a cererilor și documentelor necesare pentru obţinerea alocațiilor, beneficiilor și ajutoarelor sociale de la bugetul de stat (alocația de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului, venitul minim garantat, alocația de susținere a familiei, drepturile lunare pentru persoanele cu dizabilități etc.) şi a celor de la bugetul local (ajutor de încălzire, ajutor de urgență, ajutor pentru închirierea unei locuințe, alocaţii de susținere etc.). Platforma online dezvoltată permite comunicarea online între cetățeni și DGASPC Sector 2 pentru toate celelalte tipuri de solicitări și interacțiuni, spre exemplu, solicitările de evaluare complexă a persoanelor cu dizabilități, copii și adulți.

Proiectul s-a derulat în perioada 20.04.2022 – 20.12.2023 și a avut ca scop simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și DGASPC Sector 2, prin digitalizarea activităţii instituției, transparentizarea acesteia şi eficientizarea tuturor proceselor de lucru specifice domeniului asistenței sociale.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.ps2.ro/index.php/proiecte-ue-finalizate/798-proceduri-simplificate-in-vederea-reducerii-birocratiei-pentru-cetatenii-sectorului-2

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, cod MySMIS 127462, cod SIPOCA 581, implementat de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice se regăsesc la adresa următoare: https://www.anrsc.ro/poca/

Proiectul a avut ca scop un proces de simplificare şi îmbunătățire a legislației în domeniul reglementarii serviciilor publice comunitare, astfel încât întreg contextul legislativ din aria de activitate a autorității să fie propice furnizării optime şi calitative a serviciilor publice comunitare la nivel local.

*****************************************

Asociația Eurocomunicare a implementat proiectul Responsabilizare pentru digitalizare, cod MySMIS 151295, cod SIPOCA 1051. Proiectul a dezvoltat mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a responsabilităţii civice referitoare la modificările şi evoluţiile generate de digitalizarea unor activităţi esenţiale (educaţie şcolară, procese administrative, activităţi sociale), în contextul restricţiilor generate de pandemia de COVID-19. Proiectul a pus accent pe acţiuni de combatere a dezinformării din spaţiul online prin intensificarea dialogului civic şi derularea unor intervenţii sistematice de educaţie digitală (”information and digital literacy”) proiectate pentru trei categorii de grup ţintă: cadre didactice din licee şi şcoli gimnaziale (100), personal din ONG-urilor – voluntari şi angajați (20) şi funcţionari ai administraţiei locale – primării, consilii judeţene (30).

Link-urile către site-ul proiectului și secțiunea în care au fost publicate informațiile referitoare la rezultatele proiectului sunt următoarele:

Link site proiect: https://digitalizare.eurocomunicare.ro

Link secțiune rezultate proiect: https://digitalizare.eurocomunicare.ro/transparenta/

*****************************************

Proiectul Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului, cod MySMIS 116156, cod SIPOCA 392 a fost derulat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, termenul de finalizare fiind decembrie 2023. Proiectul a urmărit realizarea a trei livrabile, respectiv: un livrabil de inventariere și analiză a reglementărilor în vigoare din domeniul turism în România și la nivelul Uniunii Europene, obligatorii sau cu caracter de recomandare pentru legislația națională, un livrabil de analiză comparativă a legislației (și mecanismelor instituționale responsabile cu domeniul turismului) din statele membre ale Uniunii Europene cu legislația (și sistemul instituțional relevant) din România și un livrabil cu propuneri concrete de soluții legislative (noi acte normative, modificări ale unor acte normative).

Livrabilele respective se regăsesc la adresa următoare:

https://turism.gov.ro/web/2024/01/12/livrabile-proiect-sipoca-392-documente/

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului Civic Crowdfunding implementat de către Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă, având cod MySMIS 151472, cod SIPOCA 1056  se regăsesc la adresa următoare: https://www.consolid8.ro/content/10/civic-crowfunding

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității la nivelul comunității locale Brașov de a dezvolta și utiliza finanțarea participativă (crowdfunding-ul) ca mecanism alternativ de finanțare pentru proiectele inovative din comunitate (inclusiv pentru proiectele propuse prin mecanismul de bugetare participativă). Principalele rezultate ale proiectului au fost realizarea unei analize la nivelul comunității din Brașov privind finanțarea proiectelor comunitare, realizarea unei analize la nivelul altor state privind identificarea de bune practici în implementarea mecanismului finanțare participativă și a schemelor de match-funding pentru proiecte inovative din comunitate, realizarea unei procedură de implementare a mecanismului de finanțare alternativă (civic crowdfunding) pentru finanțarea proiectelor inovative, o procedura de monitorizare a mecanismului de finanțare alternativă (civic crowdfunding), campanie de promovare a mecanismului creat și cursuri de formare privind mecanisme de finanțare alternativă a proiectelor inovative din comunitate (inclusiv sesiuni de promovare a egalității de șanse, nedisciminare, dezvoltare durabilă).

*****************************************

Livrabilele proiectului Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti, cod MySMIS 129513, cod SIPOCA 751, implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii se regăsesc la adresa: http://old.csm1909.ro/resources/LivrabileAMPOCA.rar

Obiectivul general al acestui proiect l-a reprezentat identificarea mecanismelor necesare creării unui sistem de justiţie modern, adaptat cerinţelor societăţii contemporane, prin identificarea şi dezvoltarea pârghiilor necesare, atât din punct de vedere legislativ, cât și infralegal (regulamente, proceduri interne de lucru).

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în identificarea și dezvoltarea mecanismelor necesare pentru reducerea duratei proceselor, îmbunătățirea ratei de soluționare a cauzelor, scăderea duratei de soluționare a cauzelor, precum și dezvoltarea și implementarea unor instrumente standard de management integrat, pentru a fi introduse la nivelul instanțelor, care să permită îmbunătățirea practicilor manageriale, să asigure predictibilitatea în luarea deciziilor ce privesc buna funcționare a instanțelor și, totodată, să permită adaptarea soluțiilor manageriale la specificul fiecărei instanțe.

*****************************************

Consiliul Județean Caraș-Severin a implementat proiectul Creșterea calității serviciilor publice electronice pentru cetățeni la nivelul județului Caraș-Severin, cod MySMIS 154621, cod SIPOCA 1243. Obiectivul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității Consiliului Județean Caraș-Severin de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv prin simplificarea procedurilor administrației locale și pentru reducerea birocrației pentru cetățeni.

Rezultatele și livrabilele acestui proiect se regăsesc la adresa următoare:

https://www.cjcs.ro/dm_cjcs/portal.nsf/pagini/proiecte+aflate+in+derulare-000025AE?Open

*****************************************

Rezultatele proiectului Ecosistem digital interconectat și GIS integrat în cadrul UAT Municipiul Câmpulung, cod SMIS 154877, cod SIPOCA 1241 implementat de către Primăria Municipiului Câmpulung se regăsesc la adresa:

https://www.primariacampulung.ro/file-zone/proiecte/proiecte-europene-gal-pnrr/959/1.%20Documente%20anexate/Conferință%20Închidere%20Proiect%20POCA.pdf

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Municipiul Câmpulung în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional și al planificării strategice și de digitalizare cu GIS integrat menite să ajute la standardizarea modului de lucru, aplicării managementului calității la nivelul activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectare, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

*****************************************

Școala Națională de Grefieri a finalizat implementarea proiectului cu titlul FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare, cod MySMIS 152441, cod SIPOCA 1156. Detalii despre obiective, rezultate și comunicate de presă pot fi accesate la următorul link:

http://www.grefieri.ro:808/?page_id=14208

Obiectiv general l-a reprezentat formarea eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare în vederea dezvoltării unor practici administrative și judiciare unitare, precum și a unor comportamente etice corespunzătoare, iar obiectivul specific a constat în îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale la nivelul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor prin dezvoltarea unor practici administrative și judiciare unitare și a unor conduite în acord cu normele eticii profesionale.
*****************************************
Livrabilele și rezultatele proiectului Digitalizarea procedurilor administrative la Primăria Miercurea-Ciuc, cod MySMIS 153917, cod SIPOCA 1197 finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă implementat de către Municipiul Miercurea-Ciuc se regăsesc la adresa următoare:

http://proxy.szereda.ro/ro/publicatii/digitalizarea-procedurilor-administrative-la-primaria-miercurea-ciuc-153917/1

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat optimizarea şi digitalizarea proceselor administrative orientate către beneficiari prin implementarea sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015, prin realizarea unui Sistem Informatic Integrat, prin digitalizarea arhivării şi prin instruirea personalului pentru a oferi servicii de calitate cetățenilor.

*****************************************
Rezultatele și livrabilele proiectului Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizarea de servicii partajate către cetățeni, cod MySMIS 135233, cod SIPOCA 825, implementat de către Consiliul Județean Brăila se regăsesc la adresa:
Scopul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Județean Brăila și a unor instituţii subordonate cu atribuţii în domeniile ce sunt gestionate partajat de această autoritate prin introducerea de măsuri de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel naţional.
*****************************************
Agenția Națională Anti-Doping a implementat proiectul Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport, cod MySMIS 130073, cod SIPOCA 740, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectivul general al proiectului a fost de a îmbunătăți planificarea strategică, a managementului calității și performanței, de a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației Agenției Naționale Anti-Doping. Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2019 – decembrie 2023. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://anad.gov.ro/web/proiecte/poca

*****************************************
Rezultatele și livrabilele proiectului Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii – cod MySMIS 135225, cod SIPOCA 760 implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii se regăsesc la adresele:

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin îmbunatățirea competențelor strategice și manageriale, consolidarea capacității operaționale, în calitate de factor de decizie responsabil pentru buna gestionare a sistemului judiciar, pentru asigurarea condițiilor de organizare și funcționare a instanțelor și parchetelor, precum și pentru gestionarea corectă și echilibrată a carierei judecătorilor și procurorilor.

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a implementat proiectul „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, cod MySMIS 121858, cod SIPOCA 50.

Scopul proiectului l-a reprezentat creșterea calității cadrului legislativ și metodologic cu incidență asupra mediului de afaceri și asupra cetățenilor prin sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și prin consolidarea capacității administrative, a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu.

Prezentarile susținute în cadrul conferinței finale pot fi accesate la adresa https://www.mdlpa.ro/pages/conferintafinalasipoca50

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa https://www.mdlpa.ro/pages/rezultateestimate

*****************************************

Livrabilele proiectului Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de parchete – cod MySMIS 133850, cod SIPOCA 761, proiect implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii (beneficiar) și Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție (în caliatate de partener) se regăsesc la adresa următoare:

https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/sipoca761/rezultate

Scopul proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea capacității manageriale a Ministerului Public, ca parte esențiala a sistemului de justiție în materie penală, prin implementarea unor instrumente standard de management integrat la nivelul unităților teritoriale ale parchetelor, cu scopul de a crea premisele necesare pentru un proces predictibil de luare a deciziilor manageriale, în special în privința componentelor de resursă umană, capacitate de gestionare a volumului de muncă, estimare corectă a necesarului de resursă umana și distribuire a sarcinilor la nivelul procurorilor din cadrul aceleiași unități teritoriale.

*****************************************

Livrabilele rezultate în urma implementării proiectului Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale, Cod MySMIS 151808, cod SIPOCA 1154, derulat de către Primăria Sectorului 6 au fost publicate la adresa următoare:

https://primarie6.ro/primarie_sector6/vorbim-deschis-despre-coruptie-si-integritate-publica-primaria-sectorului-6-o-institutie-cu-sisteme-anticoruptie-implementate-si-functionale

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) împreună cu cele 4 structuri asociative ale autorităților administrației publice locale (UNCJR, AMR, AOR, ACOR) a implementat proiectul Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, cod SIPOCA 750.

Conferința de închidere a acestui proiect a avut loc luni, 4 decembrie 2023, la București, iar la eveniment au participat reprezentanți ai MDLPA, ai celor patru structuri asociative ale autorităților administrației publice locale (UNCJR, AMR, AOR și ACoR), precum și reprezentanți ai autorităților publice locale

https://www.mdlpa.ro/pages/conferintainchidereproiectsipoca750

Obiectivele proiectului au constat în:

 • sistematizarea cadrului normativ și îmbunătățirea acestuia în vederea optimizării procesului de consultare/decizional;
 • creșterea capacității administrative a MDLPA pentru perfecționarea procesului de comunicare și consultare;
 • dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale privind dezvoltarea dialogului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.

În perioada 13-14 septembrie 2022, în cadrul proiectului, a avut loc primul Atelier de Lucru cu Asociația Comunelor din România (ACOR) pentru analiza cadrul normativ actual de funcționare a mecanismului de comunicare între MDLPA și structurile asociative ale administrației publice locale, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • Asociației Comunelor din România (ACOR),
 • experților contractați în cadrul proiectului.

În perioada 19-20 septembrie 2022, în cadrul proiectului, a avut loc Atelierul de Lucru cu Asociația Municipiilor din România (AMR) pentru analiza procesului actual de comunicare/consultare, identificarea problemelor și a modului de soluționare, în vederea stabilirii formatului instrumentului IT&C de comunicare/consultare și a eficientizării procesului de consultare/comunicare, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • Asociației Municipiilor din România (AMR),
 • experților contractați în cadrul proiectului.

În perioada 21-22 septembrie 2022, în cadrul proiectului, a avut loc Atelierul de Lucru cu Asociația Comunelor din România (AMR) pentru analiza procesului actual de comunicare/consultare, identificarea problemelor și a modului de soluționare, în vederea stabilirii formatului instrumentului IT&C de comunicare/consultare și a eficientizării procesului de consultare/comunicare, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • Asociației Comunelor din România (ACOR),
 • experților contractați în cadrul proiectului.

În perioada 27-28 septembrie 2022, în cadrul proiectului, a avut loc Atelierul de Lucru cu Asociația Orașelor din România (AOR) pentru analiza procesului actual de comunicare/consultare, identificarea problemelor și a modului de soluționare, în vederea stabilirii formatului instrumentului IT&C de comunicare/consultare și a eficientizării procesului de consultare/comunicare, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • Asociației Orașelor din România (AOR),
 • experților contractați în cadrul proiectului.

În perioada 29-30 septembrie 2022, în cadrul proiectului, a avut loc Atelierul de Lucru cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru analiza procesului actual de comunicare/consultare, identificarea problemelor și a modului de soluționare, în vederea stabilirii formatului instrumentului IT&C de comunicare/consultare și a eficientizării procesului de consultare/comunicare, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România,
 • experților contractați în cadrul proiectului.

În perioada 17-18 octombrie 2022, în cadrul proiectului, a avut loc cel de-al doilea Atelier de Lucru cu Asociația Orașelor din România (AOR) pentru analiza cadrului normativ actual de funcționare a mecanismului de comunicare între MDLPA și structurile asociative ale administrației publice locale, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • Asociației Orașelor din România (AOR),
 • experților contractați în cadrul proiectului.

În perioada 19-20 octombrie 2022, în cadrul proiectului, a avut loc cel de-al doilea Atelier de Lucru cu Asociația Municipiilor din România (AMR) pentru analiza cadrului normativ actual de funcționare a mecanismului de comunicare între MDLPA și structurile asociative ale administrației publice locale, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • Asociației Municipiilor din România (AMR),
 • experților contractați în cadrul proiectului.

În perioada 24 – 28 octombrie 2022, în Republica Polonă, s-a desfășurat, în cadrul proiectului Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, Cod MySMIS: 130587, Cod SIPOCA: 750, o vizită de studiu având ca obiectiv analiza modului în care este organizat și se desfășoară dialogul/consultarea între autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale, respectiv structurile asociative ale acestora din Republica Polonă.În perioada 10-11 noiembrie 2022, în cadrul proiectului, a avut loc cel de-al doilea Atelier de Lucru cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru analiza cadrului normativ actual de funcționare a mecanismului de comunicare între MDLPA și structurile asociative ale administrației publice locale, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR),
 • experților contractați în cadrul proiectului.

În data de 31 ianuarie 2023, în cadrul proiectului, a avut loc Seminarul pentru prezentarea proiectului de act normativ a mecanismului de comunicare între MDLPA și structurile asociative ale administrației publice locale, la care au participat reprezentanți ai:

 • echipei de proiect din cadrul MDLPA,
 • celor 4 structuri asociative ale autorităților administrației publice locale (UNCJR, AMR, AOR, ACOR),
 • experților contractați în cadrul proiectului.

Mai multe informații despre proiect: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectsipoca750

*****************************************

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti (UNEJ), în calitate de beneficiar a finalizat implementarea proiectului ”Performanță, Integritate și Transparență în Executarea Silită (PITES) – Îmbunătățirea serviciului public de executare silită prin modernizare, standardizare, transparentizare și dezvoltare profesională” Cod MySMIS 155637/Cod SIPOCA 1262, derulat în perioada 07.06.2022 – 07.12.2023.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea accesibilității, transparenței, integrității și a calității serviciului public de executare silită prin dezvoltarea competențelor profesionale ale executorilor judecătorești și prin digitalizarea și standardizarea activității de executare silită.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.executori.ro/poca2022-2023

*****************************************

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider de proiect și Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de partener, au derulat proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile specifice ministerului și a situațiilor privind starea mediului”, cod MySMIS 127554, cod SIPOCA 596. Proiectul a avut ca scop îmbunătățirea capacității ministerului în gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice acestuia și a tipurilor de risc unde ministerul asigură funcția de sprijin, precum și a situațiilor privind starea mediului.

Proiectul a contribuit la dezvoltarea și introducerea unor standarde în coordonarea și diseminarea informațiilor privind managementul protecției mediului în vederea protejării cetățenilor și a bunurilor materiale atât în situațiile de urgență generate de tipurile de risc specifice ministerului, cât și în situațiilor privind starea mediului (poluările accidentale, radioactivitate şi calităţii aerului).

Livrabilele proiectului respectiv se regăsesc la adresa următoare:

http://www.mmediu.ro/categorie/sipoca596/259

*****************************************

În perioada 26 august 2022 – 26 octombrie 2023, Asociația Comunelor din România (ACoR) a implementat, în parteneriat cu Asociația Intellisoft, proiectul Cooperare digitală pentru dezvoltarea locală, cod MySMIS 151309, cod SIPOCA 942, finanțat prin Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității ONG-urilor partenere de a relaționa cu autoritățile locale din mediul rural prin intermediul colaborării digitale, pe parcursul a 14 luni, cu scopul de a sprijini valorificarea digitalizării ca mecanism de facilitare a dezvoltării locale rurale.

Livrabilele și rezultatele proiectului se regăsesc la adresa:

https://www.acor.ro/rezultatele-proiectului-cooperare-digitala-pentru-dezvoltarea-locala-cod-sipoca-942-cod-mysmis-151309/

*****************************************

Proiectul Parteneriatul pentru Ploiești – consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local a fost implementat de către ASOCIAȚIA ARES’EL în perioada 21.07.2022-20.09.2023 în colaborare cu Primăria Muncipiului Ploiești în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală, cod MySMIS 151125, cod SIPOCA 891.

Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea capacității ong-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul UAT Ploiești.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://asociatia-aresel.ro/2023/11/21/parteneriatul-pentru-ploiesti-prezentare-proiect/

*****************************************

Rezultatele proiectului implementat de către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) “Implicat în dezvoltarea durabilă a județului Brașov” , cod MySMIS 151454, cod SIPOCA 1054 se regăsesc la adresa:

https://addjb.ro/proiecte/implicat-in-dezvoltarea-durabila-a-judetului-brasov

Pentru acest proiect a fost semnat Acordul de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală (PDL) încheiat între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov aprobat prin HCJ nr. 92 din 31.03.2021 împreună cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală (PDL).

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea capacităților ONG-urilor și actorilor sociali din județul Brașov de a se implica activ in formularea, susținerea și promovarea dezvoltării durabile la nivelul județului Brașov.

*****************************************

Asociația Pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu a implementat proiectul Implementarea Mecanismului de Consultare Primării-ONG-Cetățeni, un efort de colaborare semnificativ dintre Asociația pentru Dezvoltare Comunitară, Primăria Siriu și Primăria Nehoiu, cod MySMIS 150664, cod SIPOCA 888. Această inițiativă inovatoare, finanțată prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și cu sprijinul Fondului Social European a avut un impact semnificativ în consolidarea colaborării dintre cetățeni, autorități și organizații neguvernamentale.

O parte esențială a acestui proiect a fost instruirea și pregătirea funcționarilor publici, voluntarilor și cetățenilor pentru a utiliza eficient mecanismul de consultare și pentru a contribui activ la dezvoltarea comunității. Acest proiect a marcat o premieră la nivel comunitar prin dezvoltarea aplicației „Proactiv”, care a devenit un instrument esențial în consolidarea transparenței, consultării și participării cetățenilor în deciziile locale.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresele:

https://adcnehoiu.org/raport-final-grad-actual-de-consultare-primarii-ong-cetateni-a1-4/

https://adcnehoiu.org/raportul-de-evaluare-a-implicarii-ong-in-dezvoltarea-locala/

https://adcnehoiu.org/raport-grad-actual-de-consultare-primarii-ong-cetateni-nehoiu-a1-2/

https://adcnehoiu.org/raport-grad-actual-de-consultare-cetateni/

https://adcnehoiu.org/de-la-viziune-la-realitate-proiectul-de-consultare-primarii-ong-cetateni-isi-incheie-cursul-cu-succes-in-nehoiu-si-siriu/

https://adcnehoiu.org/%f0%9f%8c%9f-contributia-programului-operational-capacitate-administrativa-in-dezvoltarea-comunitatilor-nehoiu-si-siriu-%f0%9f%8c%90/

*****************************************

Asociația DEZVOLT a implementat, în perioada 1.08.2022 – 31.07.2023, proiectul Inițiative de dezvoltare a responsabilității civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă, cod MySMIS 151461, în Cluj-Napoca, județul Cluj, prin Programul POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate căter beneficiari în concordanță cu SCAP (Contract nr. 816/01.08.2022).
Valoarea totală a proiectului a fost de 421.935,00 lei, astfel: 351.471,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 62.024,44 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 8.438,70 lei cofinanțarea leigibilă a Asociației Dezvolt.
Obiectivul general al proiectului implementat a fost sprijinirea de inițiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunităților locale în viața publică și de participare la procese decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării și dezvoltării durabile.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa:

https://ongdezvolt.ro/initative-de-dezvoltare-a-responsabilitatii-civice-in-procese-decizionale-si-dezvoltare-durabila/

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului „Parteneriat pentru Dezvoltare locală în domeniul ocupării tinerilor din Învățământul Profesional si Tehnic din municipiile Piatra Neamț si Reșița prin formare, consultare si dialog” (Cod proiect: cod MySMIS2014 151009, cod SIPOCA 1027), beneficiar – Asociația Centrul Român de Politici Europene –  se regăsesc la adresele următoare:

Proiectul a facilitat crearea, respectiv revitalizarea unor platforme de dialog, care sa reunească toți actorii relevanți din ÎPT în Reșița și Piatra Neamț: autorități publice locale, școli, ONG-uri, parteneri sociali și mediul de afaceri, inspectorate școlare județene, agenții locale de ocupare a forței de muncă, etc. Acesta a propus un set de activități de documentare, formare, consultare, aplicare de instrumente de cercetare și dialog care sa vina în sprijinul celor implicați.

*****************************************

Municipiul Târgu Mureș a finalizat implementarea proiectului ,,Planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Târgu Mureș”, cod MySMIS 136243, cod SIPOCA 824. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=7919&lang=ro

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității administrative a Municipiului Târgu Mureș prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

*****************************************

Metodologiile si procedurile proiectului, precum și documentele relevante ale proiectului ONG – O ȘANSĂ PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE”, cod MySMIS 151536, cod SIPOCA 1005, proiect implementat de către Asociația Tinerilor cu Inițiative din Zona Olteniei (ATIZO) au fost publicate la adresa:

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea de proceduri și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și în dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruirea reprezentanților structurilor asociative, ale autorităților administrației publice locale, precum și instruirea aleșilor locali.

*****************************************

Comuna Mahmudia, persoană juridică de drept public, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul cu finanțare europeană „MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA’’, cod MySMIS 154660, cod SIPOCA 1161.

Obiectivul principal al proiectului a constat în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Mahmudia, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) și front-office pentru serviciile publice furnizate cetățenilor.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa următoare:

https://www.mahmudia.ro/?p=pmasuri

*****************************************

Federația Patronatelor Întreprinderilor de la Mici la Mari (FPIMM), în calitate de beneficiar, a implementat, în perioada 27.06.2022-27.10.2023, proiectul cu titlul „Creșterea nivelului de cunoaștere cu privire la reducerea risipei alimentare”, cod MySMIS 151288, cod SIPOCA1048.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea la nivel local printr-un program integrat de creștere a nivelului de cunoaștere cu privire la reducerea risipei alimentare, prin 6 parteneriate de dezvoltare locală pentru 300 persoane în județul Olt și o platformă online educațională, în termen de 16 luni.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresele:

https://fpimm-proiecte.ro/proiect-poca-151288/rezultate/

https://fpimm-proiecte.ro/proiect-poca-151288/

*****************************************

Asociația Balkan Expert Group în calitate de beneficiar a implementat proiectul „Dezvoltare locală sustenabilă în Orașul Măcin”, cod MySMIS 151550, cod SIPOCA 922. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat Dezvoltarea capacității ONG-urilor de a crea parteneriate viabile și durabile cu autorități publice locale și de a se implica în dezvoltarea la nivel local în orașul Măcin.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresele:

https://balkanexpertgroup.ro/

https://balkanexpertgroup.ro/index.html#rezultate

*****************************************

AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV a implementat proiectul „Consolidarea capacității de integrare a politicilor urbanistice în Zona Metropolitană Brașov”, cod MySMIS 151439, cod SIPOCA 946, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Scopul proiectului l-a reprezentat dezvoltarea și consolidarea capacității agenției de a-și asuma rolul de facilitare a dialogului dintre autoritățile publice și comunitatea locală în sectorul politicilor publice de dezvoltare urbanistică și teritorială. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea de proceduri și mecanisme eficiente pentru susșinerea și promovarea dezvoltării la nivel local prin intermediul politicilor de dezvoltare urbanistică și teritorială.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://www.metropolabrasov.ro/portfolio-view/consolidarea-capacitatii-de-integrare-a-politicilor-urbanistice-in-zona-metropolitana-brasov-2/

*****************************************

Livrabilele rezultate din implementarea proiectului Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cod MySMIS 155019, cod SIPOCA 1193 au fost publicate  la adresa:

https://www.portalbn.ro/portal/bistrita-nasaud/portal.nsf/AllByUNID/simplificarea-procedurilor-administrative-si-reducerea-birocratiei-in-cadrul-consiliului-judetean-bistritanasaud–cod-sipoca-1193-mysmys2014-155019-00013932?OpenDocument

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile publice furnizate partajat.

*****************************************

Livrabilele obținute în urma implementării proiectului “Harta Administrației Incluzive (HAI) Simplificare și transparență în colaborarea cu ONG-urile active în comunitate“, cod MySMIS 150925, cod SIPOCA 883, derulat de către Asociația Clubul Sportiv ENDURANCH se regăsesc la adresa următoare:

https://www.enduranch.com/2023/10/proiectul-hai-harta-administratiei.html

Rezultatele proiectului s-au axat pe aspecte referitoare la simplificarea comunicării directe cu societatea civilă dintr-o comunitate, la transparența proceselor decizionale ce se desfășoară la nivelul instituțiilor publice dintr-o comunitate, la implicarea / încrederea ONG-urilor dintr-o comunitate pentru a propune soluții concrete pentru rezolvarea unor probleme sau sincope concrete într-o comunitate, precum și la includerea benevolă și pro-activă, din partea Administrației Publice Locale, a ONG-urilor active dintr-o comunitate în administrarea eficientă și modernă a respectivei comunități.

*****************************************

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 06.07.2022 – 05.09.2023, proiectul  cu titlul “Dezvoltare locală, parteneriate strategice – DLS”, Cod MySMIS 151233, cod SIPOCA 1045.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității de dezvoltare strategică locală și implicarea ONGurilor din domeniul dezvoltării economice și locale, în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local prin parteneriate sustenabile, precum și dezvoltarea de instrumente, proceduri de lucru, mecanisme de consultare publică, pentru susținerea dezvoltării durabile cu implicarea actorilor relevanți din comunitățile vizate.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa: https://www.paemalba.ro/dezvoltare-locala-parteneriate-strategice-dls/

*****************************************

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul cu titlul “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cu o finanțare în valoare de 400.237,22 lei asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Proiectul, implementat în perioada august 2022 – septembrie 2023, cu o perioadă de contractare: 17.08.2022-17.10.2023, a avut ca obiectiv îmbunătățirea colaborării între ADR Nord-Vest, alte ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorități publice locale și ecosisteme antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în vederea facilitării dialogului cu privire la dezvoltarea locală.

https://www.nord-vest.ro/anunt-finalizare-implementare-proiect-consolidarea-dialogului-intre-apl-si-ecosistemele-antreprenoriale-din-regiunea-nord-vest-cod-sipoca-927-mysmis2014-150753/

*****************************************

Livrabilele aferente proiectului Consolidarea sistemului de management anticorupție,cod MySMIS 152154, cod SIPOCA 1152 implementat de către Primăria Municipiului București se regăsesc la adresa https://www.pmb.ro/programe/8/menu-page/165

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea sistemului de management anticorupție, creșterea eticii, transparenței, integrității și competenței la nivelul Primăriei Municipiului Bucuresti și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare.

*****************************************

Proiectul cu titlul „Dezvoltare locală prin parteneriat social”, cod MySMIS 151243, cod SIPOCA 878 a fost implementat în cadrul axei prioritare Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, conform contractului de finanțare 812/27.07.2022. Proiectul a fost implementat de către Asociația pentru Implementarea și Dezvoltarea Culturii Antreprenoriale – liderul proiectului, UAT Șimian și UAT Hinova, în calitate de partenerii și beneficiari.

Livrabilele proiectului se regăsesc la adresa: https://aidca2021.com/proiect-simian-si-hinova/#livrabile-hinova

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea localităților Șimian și Hinova din județul Mehedinți prin implicarea activă a ONG-urilor și societății civile.

*****************************************

Livrabilele proiectului Implementarea unui sistem de management performant pentru îmbunătățirea proceselor interne și creșterea calității serviciilor Primăriei Municipiului Drăgășani”, cod MySMIS 155116, cod SIPOCA 1244, derulat de către Primăria Municipiului Drăgășani se regăsesc aici și aici!

*****************************************

Rezultatele proiectului Școala pentru viitor, cod MySMIS 151301, cod SIPOCA 887, implementat de către SNCRR Filiala Caraș Severin se regăsesc la adresa următoare:

https://crucearosiecaras.ro/rezultate-obtinute/

*****************************************

Asociația pentru Politici Publice și Incluziune Socială a implementat proiectul Măsuri inovative pentru o comunitate dezvoltată, cod MySMIS 151131, cod SIPOCA 902. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresele:

https://proiectpoca151131.wixsite.com/poca151131/eveniment-diseminare-rezultate

https://proiectpoca151131.wixsite.com/poca151131/copy-of-anunturi-1

https://proiectpoca151131.wixsite.com/poca151131/rezultate-livrabile-final-proiect

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacităţii administraţiei publice prin implicarea organizațiilor neguvernamentale in formularea si dezvoltarea la nivel local.

Prin implementarea acestui proiect a fost asigurată o viziune unitară asupra modului de elaborare, implementare, monitorizare a politiciilor si strategiilor la nivel local.

*****************************************

Asociația pentru Promovarea Valorilor Rurale Fuiorul și partenerii Primăriile Virtop și Cristinești au implementat proiectul Eficientizarea administrațiilor publice la nivel local, cod MySMIS 151134, cod SIPOCA 989. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresele:

https://proiectpoca151134.wixsite.com/proiectpoca151134

https://proiectpoca151134.wixsite.com/proiectpoca151134/eveniment-diseminare-rezultate

https://proiectpoca151134.wixsite.com/proiectpoca151134/livrabile-si-rezultate-proiect

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacităţii administraţiei publice prin implicarea organizațiilor neguvernamentale în formularea și dezvoltarea la nivel local. Realizarea de parteneriate între ONG-uri și instituții publice locale a dus la creșterea capacității autorităţilor şi instituţiilor de la nivelul administraţiei publice centrale de a îşi exercita clar şi coerent atribuțiile, de a fi transparenți și a de se dezvolta la nivel local.

*****************************************

Livrabilele rezultate din proiectul „Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de studii/ analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică”, Cod MySMIS 127558, Cod SIPOCA 617 au fost publicate la pagina dedicată proiectului, de pe site-ul Institutului Național de Administrație https://ina.gov.ro/intarirea-capacitatii-ina-privind-dezvoltarea-de-studii-analize-cu-impact-asupra-sistemului-de-formare-profesionala-in-administratia-publica/ .

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat întărirea capacității actorilor implicați în procesul de formulare a propunerilor de politici publice, bazate pe dovezi, în domeniul formării profesionale pentru administrația publică. Prin implementarea cu succes a acestui important proiect a fost întărită capacitatea INA de a contribui prin studii/analize/metodologii la îmbunătățirea sistemului de formare profesională din administrația publică.

*****************************************

Asociația Angels Garden a implementat proiectul O comunitate dezvoltată, o comunitate fericită, cod MySMIS 151132, cod SIPOCA 903. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresele:

https://proiectpoca151132.wixsite.com/poca151132

https://proiectpoca151132.wixsite.com/poca151132/eveniment-de-diseminare-rezultate

https://proiectpoca151132.wixsite.com/poca151132/livrabile-si-rezultate-proiect-151132

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacităţii administraţiei publice prin implicarea organizațiilor neguvernamentale în formularea și dezvoltarea la nivel local. Realizarea de parteneriate între ONG-uri și instituții publice locale a dus la creșterea capacității autorităţilor şi instituţiilor de la nivelul administraţiei publice centrale de a îşi exercita clar şi coerent atribuțiile, de a fi transparenți și a de se dezvolta la nivel local.

Obiectivul general al proiectului a fost corelat cu Obiectivul specific 2.1. al POCA “Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP”, Axa prioritară 2 “Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”.

*****************************************
Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis a implementat proiectul Dezvoltare durabilă la nivel local, cod MySMIS 151245, cod SIPOCA 886. Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa https://fortunatis.ro/projects
Obiectivul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, prin introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
*****************************************
Asociația Centrul pentru Politici Comunitare Regionale a implementat proiectul Management performant la nivelul autorităților publice locale, cod MySMIS 151135, cod SIPOCA 905.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacităţii administraţiei publice prin implicarea organizațiilor neguvernamentale în formularea și dezvoltarea la nivel local. Realizarea de parteneriate între ONG-uri și instituții publice locale a dus la creșterea capacității autorităţilor şi instituţiilor de la nivelul administraţiei publice centrale de a îşi exercita clar şi coerent atribuțiile, de a fi transparenți și a de se dezvolta la nivel local.

Obiectivul general al proiectului a fost corelat cu Obiectivul specific 2.1. al POCA “Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP”, Axa prioritară 2 “Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”.

Livrabilele proiectului se regăsesc la adresele:

https://proiectpoca151135.wixsite.com/proiectpoca151135/blank-1

https://proiectpoca151135.wixsite.com/proiectpoca151135

https://proiectpoca151135.wixsite.com/proiectpoca151135/general-1

https://proiectpoca151135.wixsite.com/proiectpoca151135/eveniment-de-diseminare-a-rezultatelor

*****************************************

Livrabilele și rezultatele proiectului Dezvoltare, Participare și Implicare, implementat de către Asociația Ai Încredere, având codul MySMIS 150631, cod SIPOCA 881, se regăsesc la adresa următoare: http://asociatia-ai-incredere.ro/dezvoltare-participare-si-implicare/

Obiectivul general al proiectului l-a vizat introducerea unui sistem, respectiv a unui standard comun, care asigura optimizarea proceselor orientate catre cetateni, în vederea cresterii calitative a actului administrativ si a politicilor publice pentru dezvoltarea locala, contribuind astfel la cresterea nivelului de implicare si participare al cetatenilor in procesele decizionale in comuna Ceamurlia de Jos.

*****************************************

Rezultatele proiectului Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității, (cod MySMIS 127465, cod SIPOCA 594), se regăsesc la adresa https://www.nagoya.ro/

*****************************************

Livrabilele proiectului Dezvoltarea locală a UAT Tuzla prin promovarea resurselor locale (2 studii realizate în cadrul proiectului, Subactivitățile A.2.1. Actualizarea nevoilor existente la nivelul UAT Tuzla în perspectiva identificării de soluții pentru dezvoltarea locală si A.3.1. Actualizarea Planului de Dezvoltare Locală a UAT Tuzla, ca răspuns la nevoile identificate și în contextul oportunităților financiare oferite de punerea în practică a Mecanismului de Redresare și Reziliență), cod MySMIS 151338, se regăsesc la adresa:

https://www.ccina.ro/proiecte/in-derulare/dezvoltare-tuzla

*****************************************

Strategia de dezvoltare și promovare turistică a comunei Războieni, elaborată în cadrul proiectului „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil”, cod MySMIS 151169, cod SIPOCA 937, implementat de către Asociația Centrul de Resurse Re-Start se regăsește aici!

*****************************************

Autoritatea Electorală Permanentă își propune creșterea transparenței, eticii, integrității și anticorupției în procesele electorale prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, prin aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției. Proiectul DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, cod SIPOCA/MYSMIS 1270/157961 contribuie la atingerea Obiectivului specific POCA 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice și la atingerea Obiectivului specific POCA 4.6. Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Livrabilele activității 6 din proiect se regăsesc aici,  aici, aici, iar livrabilele activității 8 din proiect se pot vizualiza aici!

O nouă serie de livrabile rezultate în contextul implementării Activității A.6. a proiectului se regăsesc aici

Livrabilele elaborate în cadrul A3.8.1 Evaluare și aplicare chestionar a proiectului „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale” se regăsesc aici și aici

Pentru mai multe informații despre proiect vă rugăm să accesați pagina următoare:

https://www.roaep.ro/prezentare/livrabile-digi-emb-2023/ ​

*****************************************

Strategia de dezvoltare și promovare turistică a comunei Tazlău, elaborată în cadrul proiectului „Ecoturism și promovare locală în comuna Tazlău”, cod MySMIS 151155, cod SIPOCA 935, implementat de către Asociația Eco Travel se regăsește aici!

*****************************************

Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă (ACDD) în parteneriat cu Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia și în colaborare cu Consiliul Județean Giurgiu, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală, a implementat proiectul „Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu”, cod SIPOCA 1022/MySMIS2014+ 151468.

Valoarea totală a proiectului a fost de 424.561,50 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 353.659,74 lei, valoare nerambursabilă din bugetul național 62.410,53 lei și cofinanțare beneficiarului și partenerului 8.491,23 lei. Proiectul a fost implementat în perioada: 27 iulie 2022 – 27 septembrie 2023.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa: https://acdd.ro/2023/09/27/retea-de-excelenta-in-invatamantul-profesional-si-tehnic-oportunitate-de-dialog-si-colaborare-in-judetul-giurgiu/

*****************************************

Asociația Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galați, în calitate de Beneficiar, împreună cu Partener 1 – Federația pentru Accesibilizarea României și cu Partener 2 – Asociația Consultanților și Expertilor în Economie Socială România, a implementat proiectul  cu titlul “DA – pentru dezvoltare locală! DA – pentru ONGuri active în comunitate!

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 – Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cod SIPOCA 928/cod MySMIS 150804.

Obiectiv general l-a reprezentat creșterea capacității operaționale a ONG-urilor, din Galați, pentru a se implica activ și relevant în implementarea de inițiative și parteneriate între diverși actori, inclusiv autorități publice, în vederea facilitării dezvoltării locale, în diverse arii de acțiune (social, educatie, drepturile omului, ocupare, economie socială, sănătate, etc.).

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa: https://aphsportingclubgl.ro/Proiecte/da-pentru-dezvoltare-locala-si-onguri-active-in-comunitate/

*****************************************

Livrabilul rezultat al proiectului – “PAcT – Parteneriat pentru Anticorupție și Transparență în Ilfov” cod SIPOCA 1149/MySMIS 151869 derulat de către Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Ilfov având partener Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se regăsește aici (Politica Anti Mită). Obiectivul general al proiectului – Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Ilfov și a instituțiilor din subordine de a crește integritatea și preveni corupția în județul Ilfov, prin implementarea unor mecanisme instituționale care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniu și prin creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire rolul acestora în prevenirea faptelor de corupție.

*****************************************

Livrabilul final rezultat în urma implementării proiectului cu titlul ”Împreună pentru educație!” – cod MySMIS 150331, SIPOCA 925, derulat de către Asociația Aladin, se regăsește aici (Stategie Comună de Acțiune Locală pe termen mediu și lung, în vederea soluționării problemelor generate de fenomenul  de părăsire timpurii a școlii, la nivel individual și la nivelul comunității)!

*****************************************

Rezultatele proiectului Extinderea capabilităților investigative ale sistemului de apărare cibernetică de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne CYBINT, cod MySMIS 134962, cod SIPOCA 858, implementat de către Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul Ministerului Afecerilor Interne se regăsesc la adresa următoare:

https://dgpi.ro/web/proiecte/extinderea-capabilitatilor-investigative-ale-sistemului-de-aparare-cibernetica-de-la-nivelul-ministerului-afacerilor-interne-cybint-cod-sipoca-858-mysmis2014-134962

Proiectul respectiv a avut în vedere dezvoltarea capacităților naționale de management al riscului în domeniul securității cibernetice și de reacție la incidente cibernetice în baza unui program național, vizând consolidarea, la nivelul autorităților competente potrivit legii, a potențialului de cunoaștere, prevenire și contracarare a amenințărilor și minimizarea riscurilor asociate utilizarii spațiului cibernetic, precum și promovarea si consolidarea culturii de securitate în domeniul cibernetic prin formarea profesională adecvată a persoanelor care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului implementat de către Primăria Orașului Babadag – Simplificarea procedurilor administrative la nivelul orașului Babadag, cod MySMIS 155168, cod SIPOCA 1199 se regăsesc la adresa de mai jos:

https://primariababadag.ro/documente/programul-operational-capacitate-administrativa-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-orasului-babadag-cod-smis-155168/

*****************************************

Asociația „CENTRUL DE RESURSE ȘI INFORMARE PENTRU PROFESIUNI SOCIALE” C.R.I.P.S. a implementat proiectul DAP Social Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale în județul Ialomița, cod MySMIS 150967, cod SIPOCA 955. Scopul proiectului l-a constituit creșterea capacității ONG-urilor active în sectorul social de a se implica în promovarea dezvoltarii serviciilor sociale, participând la elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivel local. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa: https://dap-social.crips.ro/rezultate.php

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara, în calitate de Beneficiar, a finalizat implementarea proiectului „Simplificarea procedurilor administrative în domeniul competențelor partajate, la nivelul municipiului Hunedoara”, cod MySMIS 155174, cod SIPOCA 1200, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”,  Operațiunea „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Rezultatele și livrabilele obținute în cadrul proiectului se regăsesc la adresa de mai jos:

https://www.primariahunedoara.ro/ro/proiecte/proiect-simplificarea-procedurilor-administrative-in-domeniul-competentelor-partajate-la-nivelul-municipiului-hunedoara-cod-smis-155174

*****************************************

Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol-Energie” a implementat proiectul Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local (cod MySMIS 151508, cod SIPOCA 998).

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității F.S.L.I. ”Petrol – Energie” de implicare în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin extinderea ariei de intervenție, îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștintelor grupului – țintă, alinierea la principiile europene, promovarea cetățeniei active, utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare.

Rezultatele proiectului – https://www.fslipetrolenergie.org/rezultateproiectpoca

*****************************************

Asociația de Turism Retezat, în parteneriat cu Primăria orașului Hațeg, a implementat proiectul “Eu sunt Hațeg! – branding local cu implicarea comunității”. Rezultatele și livrabilele proiectului având cod MySMIS2014 151557- cod SIPOCA 1011 se regăsesc la adresa următoare:

https://turismretezat.ro/proiecte-in-derulare/eu-sunt-hateg-branding-local-cu-implicarea-comunitatii/

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului l-a reprezentat creșterea capacității Asociației de Turism Retezat de a se implica în dezvoltarea și promovarea orașului Hațeg.

*****************************************

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie (ACIT) în parteneriat cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB) au implementat proiectul Dezvoltarea locală prin crearea și operaționalizarea Consiliului Digital Brașov”, cod SMIS 151254, cod SIPOCA 968, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibil și transparent, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală pentru a optimiza procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Obiectivul general/Scopul proiectului a constat în dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali locali de a identifica și promova politici publice inovatoare care să optimizeze procesele administrației publice orientate către cetățeni.

Rezultatele obținute prin proiect, respectiv livrabilele acestuia se pot regăsi accesând link-urile de mai jos:

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului STRATEG AR + dezvoltare economică sustenabilă pentru viitorul Aradului, cod MySMIS 151059, cod SIPOCA 931 proiect finanțat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă, cu o valoare totală de 293.092,00 lei, valoarea cofinanțării Uniunii Europene fiind 244.145,64 lei și implementat de către Asociația Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – Filiala Arad se regăsesc la adresa https://strategar.ro/

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea și întărirea capacității organizațiilor sectorului IMM din județul Arad de a se implica în formularea de politici publice alternative care să contribuie la dezvoltarea economică locală a județului Arad. Proiectul s-a derulat cu sprijinul Consiliului Județean Arad.

*****************************************

Livrabilele proiectului “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014 150220), implementat de Fundația REF România, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Şcoala Gimnazială „Teleki Domokos”, jud. Mureș, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 se regăsesc la adresa:

https://romaeducationfund.ro/transformam-educatia-pentru-viitorul-copiilor/

*****************************************

Rezultatele proiectului  implementat de către Inspectoratul de Stat în Construcții – Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace (cod MySMIS 127604 , cod SIPOCA 587 se regăsesc la adresa https://isc.gov.ro/poca-rezultate.html

*****************************************

În baza Contractului de Finanțare nr. 634 din 09.03.2022, Sectorul 1 al Municipiului București a implementat împreună cu partenerul D.G.A (Direcția Generală Anticorupție) din cadrul M.A.I, proiectul ”Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”, Cod MySMIS 152134/ SIPOCA 1151.

Obiectivul general al proiectului a constat în susţinerea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte creşterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei pe termen lung prin realizarea unor activităţi specifice care se încadrează în Axa prioritară 2. “Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente” şi care contribuie la îndeplinirea Obiectivul specific 2.2 “Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei prin îmbunătăţirea, consolidarea şi dezvoltarea capacităţii administrative a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://www.primariasector1.ro/implementarea-si-promovarea-masurilor-anticoruptie.html

*****************************************

În baza Contractului de Finanțare nr. 683 din 18.04.2022, Sectorul 1 al Municipiului București a implementat proiectul „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256.

Obiectivul general al proiectului a constat în implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței, conform standardului ISO 9001:2015 și CAF 2020, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și în deplin acord cu principiile dezvoltării durabile.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://primariasector1.ro/implementarea-instrumentelor-de-management-al-calitatii.html

*****************************************

Rezultatele și livrabilele rezultate obținute în urma implementării proiectului “Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local”, cod MySMIS 151072, cod SIPOCA 932 implementat de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România se regăsesc la adresa https://www.ptir.ro/proiecte-finalizate/cresterea-capacitatii-ptir2.html

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității Patronatului Tinerilor Întreprinzatori din România de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în aria sa de activitate și expertiză, respectiv susținerea antreprenoriatului în general și a tinerilor întreprinzători în special.

*****************************************

În cadrul proiectului Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă, cod MySMIS 135776, cod SIPOCA 799, implementat de către Primăria municipiului Pitești au fost elaborate Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești pentru perioada 2021-2027 (click aici) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești pentru perioada 2021-2027 (click aici).

*****************************************

Primăria municipiului Drăgășani a implementat proiectul „Implementarea unui sistem de management performant pentru îmbunătățirea proceselor interne si creșterea calității serviciilor Primăriei Municipiului Drăgășani”, COD MySMIS 155116. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea nivelului de performanță la nivelul UAT Municipiul Drăgășani, prin implementarea unui sistem de management structurat pe baza cerințelor standardului international ISO 9001:2015 și susținut prin dezvoltarea competențelor personalului instituției. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://www.primariadragasani.ro/informatii-publice/proiecte/proiecte-finalizate/managementul%20unui%20sistem%20management%20performant

*****************************************

Asociația DEZVOLT a implementat, în perioada 1.08.2022 – 31.07.2023, proiectul Inițiative de dezvoltare a responsabilității civice în procese decizionale și dezvoltare durabilă, cod SMIS 151461, în Cluj-Napoca, județul Cluj, prin Programul POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate căter beneficiari în concordanță cu SCAP (Contract nr. 816/01.08.2022).
Valoarea totală a proiectului a fost de 421.935,00 lei, astfel: 351.471,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 62.024,44 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 8.438,70 lei cofinanțarea leigibilă a Asociației Dezvolt.
Obiectivul general al proiectului implementat a fost sprijinirea de inițiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunităților locale în viața publică și de participare la procese decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării și dezvoltării durabile.

Rezultatele proiectului: https://ongdezvolt.ro/initative-de-dezvoltare-a-responsabilitatii-civice-in-procese-decizionale-si-dezvoltare-durabila/

*****************************************

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în calitate de beneficiar a finalizat proiectul “Stabilirea cadrului de referință în domeniul dezvoltării rețelei de bandă largă în România”, cod MySMIS 127403/cod SIPOCA 579, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă  (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat elaborarea unei politici publice în domeniul comunicaţiilor în bandă largă care să asigure o abordare strategică generală a domeniului, bazată pe o analiză teritorială, pe diferite instrumente de intervenţie şi finanţare a dezvoltării reţelelor şi identificarea de măsuri de sprijin în vederea încurajării adoptării serviciilor în bandă largă, condiţie esenţială pentru adoptarea e-guvernării.

Rezultatele și livrabilele proiectului: https://www.mcid.gov.ro/finalizarea-proiectului-stabilirea-cadrului-de-referinta-in-domeniul-dezvoltarii-retelei-de-banda-larga-in-romania-11840/

*****************************************

Sectorul 1 al Municipiului București a implementat în baza Contractului de Finanțare nr. 378 din 01.07.2019, proiectul „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung”, Cod MySMIS 128335, cod SIPOCA 634, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente. Livrabilele proiectului se regăsesc la adresa: https://www.primariasector1.ro/mecanisme-si-instrumente-implementate.html

*****************************************

Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, cu sediul în municipiul Brașov, a implementat proiectul ”METROPOLIS – Parteneriate durabile în vederea susținerii și promovării dezvoltării locale, urbane și metropolitane a Municipiilor reședință de județ”, cod MySMIS 151021/cod SIPOCA 957, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Scopul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local de tip urban și metropolitan la nivelul a cinci municipii reședință de județ din Romania.
Rezultatele/ livrabilele acestui proiect se regăsesc la adresele:

https://fzmaur.ro/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Comunicat-finalizare-proiect.pdf

https://fzmaur.ro/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/Ghid-dezvoltare-metropolitana-compressed_compressed-1-1.pdf

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”, cod SMIS 155078, cod SIPOCA 1203, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP16/2021 – „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”; Axa prioritară 2. „Administratie publică si sistem judiciar accesibile şi transparente”; Obiectivul Specfic 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Link-urile funcționale cu rezultatele/livrabilele proiectului:

https://proiecte-europene.primariatecuci.ro/

https://proiecte-europene.primariatecuci.ro/masuri-pentru-simplificarea-procedurilor-administrative/

*****************************************

În baza Contractului de Finanțare nr. 634 din 09.03.2022, Sectorul 1 al Municipiului București a implementat împreună cu partenerul D.G.A (Direcția Generală Anticorupție) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, proiectul ”Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”, Cod MySMIS 152134/ SIPOCA 1151.Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://www.primariasector1.ro/implementarea-si-promovarea-masurilor-anticoruptie.html

*****************************************

Sectorul 1 al Municipiului București a implementat în baza Contractului de Finanțare nr. 464 din 10.03.2020, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sectorului 1, proiectul „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, Cod MySMIS 136166, cod SIPOCA 856, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente. Rezultatele și livrabilele proiectului pot fi vizualizate la adresa:

https://www.primariasector1.ro/instrumente-reducerea-birocratiei.html

*****************************************

Proiectul TAEJ (Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar), cod MySMIS 118765/cod SIPOCA 454 a ajuns la final.

A fost un parcurs îndelungat, început la data de 05 septembrie 2018 de către Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul De Pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii și Ministerul Justiției, dar încununat de-a lungul acestuia de rezultate excepționale, obținute prin munca și efortul susținut al tuturor celor implicați în proiect, respectiv:

 • Îmbunătățirea comunicării cu publicul, abordată unitar la nivelul sistemului judiciar;
 • Creșterea accesului la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor;
 • Dezvoltarea nivelului de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului.

Proiectul a fost apreciat și la nivelul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare, câstigând premiul The ENCJ Award for Positive Change 2023. Vineri, 9 iunie 2023, la Ljubljana – Slovenia, a avut loc ceremonia de decernare de către Adunarea Generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare ( RECJ ) a premiului The ENCJ Award for Positive Change 2023/Schimbare Pozitivă, inițiativă lansată în anul 2018, cu ocazia Adunării Generale din Lisabona. În urma deliberării, din cele trei proiecte nominalizate, participanții la Adunarea Generală au desemnat câștigător proiectul TAEJ – “Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” derulat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Toate activitățile din cadrul proiectului pot fi vizionate aici: https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/poca/sipoca-454

*****************************************

Livrabilul COMANA Strategie de brand pentru dezvoltare locală elaborat în cadrul proiectului Împreună pentru Comana-strategie de dezvoltare prin consultare, dialog și branding local, având cod MySMIS 151340, cod SIPOCA 1053, implementat de către Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic se regăsește aici! https://smartatletic.ro/proiecte/rezultate-proiect-impreuna-pentru-comana

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului „Măsuri integrate pentru prevenirea corupției şi creşterea gradului de transparenţă la nivelul Municipiului Făgăraş”, cod MySMIS 152232, cod SIPOCA 1148, implementat de către UAT Municipiul Făgăraș se regăsesc la adresele :

https://www.primaria-fagaras.ro/primaria/proiecte_europene/6026

https://www.primaria-fagaras.ro/mb/pdf/Ghid_de_bune_practici_privind_prevenirea_corup%C5%A3iei.pdf

*****************************************

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului „Sistem de management al calității și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea”, cod MySMIS 154708/cod SIPOCA 1187, implementat de către Consiliul Județean Vrancea au fost publicate la adresa https://cjvrancea.ro/proiecte/sistem-de-management-al-calitatii-si-performantei-implementat-la-nivelul-consiliului-judetean-vrancea/

*****************************************
Primăria Sectorului 1 furnizează comunității locale servicii administrative mai bune și mai performante. Administrația locală a finalizat derularea unui proiect cu finanțare europeană prin care a implementat și certificat un sistem unitar de management al calității și performanței pentru domeniul de activitate ”Servicii de administrație publică locală”, conform standardului ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității.
Rezultatele și livrabilele proiectului ”Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256, prin care au fost realizate toate demersurile necesare pentru implementarea standardului ISO 9001:2015 la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 se regăsesc la adresa https://www.primariasector1.ro/implementarea-instrumentelor-de-management-al-calitatii.html
*****************************************
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a implementat proiectul Eficiență și eficacitate în administrația publică locală prin integritate din Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Creșterea transparenței, eticii și integrității autorităților și instituțiilor publice, Cod SMIS: 151809, Cod SIPOCA 1113.
*****************************************
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj a implementat proiectul Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă, Cod MySMIS 135372, Cod SIPOCA 802. Rezultatele și livrabilele proiectului au fost postate la adresa: https://municipiulblaj.ro/informatii-publice/proiecte/3635
*****************************************
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a implementat în calitate de beneficiar proiectul „Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordoneaza Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Ministerul Economiei”, Cod MySMIS2014: 127610, cod SIPOCA 583. Rezultatele proiectului se regăsesc la adresele:
*****************************************
Municipiul Baia Mare, în parteneriat cu A.D.I. „Zona Metropolitană Baia Mare”, a implementat în perioada 07 Octombrie 2019 – 06 Aprilie 2023 proiectul COD SMIS 129243, COD SIPOCA 683. Scopul proiectului l-a reprezentat Imbunătățirea proceselor de luare a deciziei și planificare strategică la nivelul Municipiului Baia Mare și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, prin introducerea unor metode și sisteme coerente de fundamentare a deciziilor, corelare cu resursele disponibile și pregătirea personalului aparatului tehnic de specialitate, pentru utilizarea acestor instrumente.

*****************************************

Municipiul Deva a implementat proiectul “Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva, județul Hunedoara”, cod SIPOCA 1206/cod SMIS 153860, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 704/05.05.2022.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Deva pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea instrumentului CAF 2020 aplicabil administrației locale la nivelul UAT Municipiului Deva, în concordanță cu “Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

În data de 19.04.2023, în municipiul Deva a avut loc Conferința de încheiere a proiectului. La conferință au participat membrii ai grupului țintă, membrii din echipa de implementare a proiectului, reprezentanți din partea Instituiției Prefectului –Judetul Hunedoara si din partea serviciilor de consultanță în implementarea CAF. În cadrul acestei conferințe s-au prezentat: obiectivul general al proiectului, obiectivele specifice ale proiectului, data de începere, perioada de implementare, valoarea totala a proiectului (defalcată pe surse de finanțare), activitățile și rezultatele proiectului.

https://www.primariadeva.ro/index.php/primaria/fonduri_detaliu/C12

Fotografii de la eveniment: http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2023/04/foto-deva.pdf

În data de 04.04.2023 a avut loc evenimentul MASĂ ROTUNDĂ cu tema Diseminarea informațiilor obținute în urma schimburilor de experiență, conform Activității: A.3. Introducerea instrumentului de management al calității și performantei CAF la nivelul UAT Municipiul Deva din cadrul proiectului. La eveniment au participat reprezentați ai grupului țintă al proiectului, evaluatorii CAF care au participat la schimburile de experiență, precum și ceilalți evaluatori CAF din proiect, membrii din echipa de implementare a proiectului și reprezentantul serviciilor de consultanță în implementarea CAF.

https://www.primariadeva.ro/index.php/primaria/fonduri_detaliu/C12

Fotografii de la eveniment: http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2018/03/foto-Deva.docx

În perioada 28-30 martie 2023, 10 angajați din cadrul UAT) Municipiul Deva, membri ai echipei de implementare a proiectului și persoane instruite în cadrul proiectului cu rol de evaluator CAF, au participat la schimburile de experiență desfășurate la Consilul Județean Brașov, Consiliul Județean Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu.

http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2018/03/INFORMARE-schimb-experienta.doc

Fotografii de la eveniment: http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2018/03/FOTO-.docx

*****************************************

Livrabilele aferente proiectului „RISE – cReștem Integritatea, tranSparența și Etica în administrația publică locală!”, cod MySMIS2014+ 152084, cod SIPOCA 1130, implementat de către Primăria municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție se regăsesc pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Alba Iulia, la adresa: https://www.apulum.ro/index.php/primaria/strategia_anticoruptie

Obiectivul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității administrative a Municipiului Alba Iulia pentru creşterea gradului de transparenţă, etică şi integritate în cadrul acesteia.

*****************************************

Proiectul CONRENA – „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional şi modernizarea proceselor de producţie statistică pentru efectuarea recensămintelor naţionale” a fost implementat de către Institutul Național de Statistică! Codul proiectului : MySMIS 127577/ SIPOCA 598.

Rezultatele/livrabilele realizate în cadrul proiectului au fost postate la adresa https://insse.ro/cms/ro/content/rezultate-proiect

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea capacității administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, prin introducerea de instrumente şi standarde comune, în vederea optimizării procesului decizional de asigurare a tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în comunitate.

Informațiile și rezultatele/livrabilele proiectului se regăsesc la adresa:

https://copii.gov.ro/1/progres-in-asigurarea-tranzitiei-de-la-ingrijirea-in-institutii-la-ingrijirea-in-comunitate-cod-sipoca-577-mysmis-127380/

*****************************************

UAT Municipiul Roșiori de Vede a implementat în perioada 29.10.2021 – 29.10.2022 proiectul Integritate, etică și strategie anticorupție în Municipiul Roșiori de Vede, cod MySMIS 152202, cod SIPOCA 1110. Rezultatele proiectului se regăsesc la următoarele adrese:

https://anticoruptierosioridevede.ro/studii/?query-24-page=1

https://www.primariarosioriidevede.ro/index.php/ro/integritate-etica-si-strategie-anticoruptie-in-municipiul-rosiori-de-vede-cod-smis-152202-cod-sipoca-1110

*****************************************

Link-urile funcționale cu livrabilele proiectului „Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, Cod MySMIS 152075, cod SIPOCA 1103, implementat de către Primăria Municipiului Lupeni se regăsesc la adresele următoare:

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/cod-de-etica/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/studii/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/chestionar-aanticoruptie/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/campanii-constientizare/

https://anticoruptie.primarialupeni.ro/category/anti-mita/

Prin Campania de conștientizare și educație anticorupție s-a realizat o platformă anticorupție care apare ca un subdomeniu al domeniului existent al Primăriei Municipiului Lupeni.

*****************************************

La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii se află în implementare proiectul cu titlul ”Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ” (cod MySMIS 129914/SIPOCA 752), finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Livrabilele realizate în cadrul proiectului (activitățile 1, 2, 3 şi 4) sunt disponibile pe pagina de internet SIPOCA 752, secțiunea Rezultate, https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/sipoca752/rezultate .

Livrabilele proiectului: http://old.csm1909.ro/resources/Livrabile_Eficienta.zip

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul: Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad, Cod MySMIS: 129702, cod SIPOCA 676, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Livrabilele proiectului se regăsesc la următoarele adrese:

https://www.cjarad.ro/activitate/proiecte-europene/41-promovarea-politicilor-publice-la-nivelul-jude%C8%9Bului-arad–sipocasmis-676129702.html

https://www.cjarad.ro/activitate/strategia-dezvoltare/

*****************************************

Camera Deputaților a finalizat, în calitate de beneficiar, proiectul “Creşterea capacităţii administrative a Camerei Deputaţilor pentru furnizarea de servicii de calitate”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, cod MySMIS 130074, cod SIPOCA 714. Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea capacităţii administrative a structurii organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor prin măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către beneficiari, susţinute prin implementarea unor soluţii informatice inovative.  Informații despre acest important proiect se regăsesc la adresa http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?id=1065

Comunicatul de presă – finalizare proiect (click aici); prezentare eveniment ce include și tutorialul video pentru portalul web (click aici); poze eveniment (click aici).

*****************************************

Municipiul Sfântu Gheorghe a implementat proiectul „Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”, cod SMIS 126515, în baza contractului de finanțare nr. 319/25.02.2019, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, având obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Rezultatele proiectului au fost următoarele:

 • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate (229 de proceduri interne de lucru);
 • Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe prin Portal cetățeni (https://portal.sepsi.ro/auth/signin)
 • Procesele de administrare a documentelor digitalizate prin Sistem intern de management documente și fluxuri (ODOCS).

Informații legate de acest proiect se regăsesc la adresa https://www.sfantugheorgheinfo.ro/anunturi-homepage/rezultatele-proiectului-simplificarea-procedurilor-administrative

*****************************************

Județul Satu Mare, prin Consiliul Județean Satu Mare a implementat proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”, cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014 + 151935, proiect ce a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, a creșterii transparenței în procesului decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

– Elaborarea de proceduri și instrumente în materie de etică și integritate respectiv educația anticorupție care vizează atât angajații din sectorul public cât și societatea civilă;

– Dezvoltarea cerințelor pentru prevenirea și combaterea corupției, cu beneficii pe termen scurt, mediu și lung asupra serviciilor publice furnizate de entitate și instituțiile subordonate;

– Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare;

– Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției atât la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor;

– Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile de anticorupție.

Valoarea totală a proiectului: 348.378,47 lei, din care cofinanțarea din partea Fondului Social European reprezintă 85% respectiv 296.121,70 lei, valoarea finanțării eligibile din Bugetul Național reprezintă 13% respectiv 45.289,20 lei iar cofinanțarea din Bugetul propriu al Consiliului Județean Satu Mare reprezintă 2% respectiv 6.967,57 lei.

Data începerii proiectului: 12.10.2021. Data finalizării proiectului: 12.10.2022.

Detalii se regăsesc la adresa: https://www.cjsm.ro/cresterea-transparentei-eticii-si-integritatii-in-administratia-publica-din-judetul-satu-mare

*****************************************

În cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, începând din august 2016, Ministerul Economiei a fost beneficiarul  proiectului  Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei, cod MySMIS 118575, Cod SIPOCA7.

Scopul proiectului l-a reprezentat Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului (în toate etapele) politicilor publice bazate pe dovezi;
 • Elaborarea unui atlas economic al României, ca instrument care va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi;
 • Elaborarea documentului de politică industrială a României care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești.

Pentru informații legate de rezultatele și livrabilele acestui proiect, vă rugăm să accesați http://www.economie.gov.ro/proiectul-dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-ministerului-economiei-cod-sipoca-7

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului  Dezvoltarea, stimularea și eficientizarea muncii prin agent de muncă temporară și a serviciilor de formare profesională pentru o piață a muncii competitivă si performantă, cod SMIS 129752, cod SIPOCA 707, implementat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se regăsesc la următoarele adrese:

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/minister-rapoarte-studii/rapoarte-si-studii-mmps

 1. Analiză comparativă privind procedura de autorizare și condiţiile de funcţionare a agenţilor de muncă temporară;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A1.1-Analiza_comparativa.pdf

 1. Studiu privind identificarea domeniilor în care se desfășoară activități prin agentul de muncă temporară;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A1.2-Studiu-identificare.pdf

 1. Studiu privind localizarea geografică la nivel naţional a activităților desfășurate prin agent de muncă temporară, pentru identificarea nevoilor de forţă de muncă și realocarea excesului de forţă de muncă din zonele excedentare în zonele de deficit;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A1.3-Studiu-localizare-geografica.pdf

 1. Ghid metodologic pentru identificarea necesităţilor din piaţa muncii și asigurarea unei abordări unitare la nivelul instituțiilor care gestionează pe teritoriul României desfășurarea activității prin agent de muncă temporar;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A1.4-ghid-metodologic.pdf

 1. Metodologie și instrucţiuni de lucru privind colectarea, înregistrarea, transmiterea și verificarea datelor necesare calculului indicatorilor relevanţi pentru sistemul de formare profesională a adulţilor;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A3.2-metodologie-instructiuni.pdf

 1. Proiect de act normativ pentru modificarea și completarea HG nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A4.1-proiectHG-procedura.pdf

 1. Procedura pentru implementarea de servicii electronice integrate la nivel naţional:

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMSS/Minister/SIPOCA707-A7.1-procedura-implementare.pdf

*****************************************

Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada decembrie 2018 – august 2022, proiectul cu titlul „Consolidarea capacității Agenției Naționale de Administrare Fiscală de a susține inițiativele de modernizare”, cod MySMIS 127575, cod SIPOCA 604. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacității ANAF de a susține inițiativele de modernizare, prin introducerea de servicii publice electronice ce optimizează procesele decizionale orientate către mediul de afaceri, inclusiv implementarea unui fișier standard internațional de audit pentru toți operatorii economici. Informațiile și rezultatele proiectului se regăsesc la următoarele adrese:

Comunicat de presă închidere proiect (pentru vizualizare, vă rugăm click aici)

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/!ut/p/a1/hc89D4IwEAbg3-LASg-VpnGrRqnIYEmM0MWUhC-DlJQKf180DJoo3naX583dIYEiJGrZlbk0papl9ewFvjCHYTYnc5_s-AZ46ARbegAAggcQDwB-FIXPPDAOwN31PnS9I4C3HPMT4M_-MxKTKwCPYOJEH4m8Usnr3ZjWyYLkSOg0S3Wq7bsexoUxTbuywIK-721Zy8zWyoJvvlCtQdEbQ83tFMHVrbqAzh6xoXof/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

*****************************************

UAT MUNICIPIUL DEJ a finalizat implementarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PRIN ADOPTAREA DE INSTRUMENTE ALE PLANIFICĂRII STRATEGICE PENTRU BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ A PROCESELOR DEZVOLTĂRII LOCALE ÎN MUNICIPIUL DEJ”.

https://www.primariadej.ro/dezvoltare/28/strategia-de-dezvoltare/

Informațiile și rezultatele legate de proiect se pot vizualiza accesând link-ul https://www.primariadej.ro/dezvoltare/29/fonduri-europene/, la secțiunea dedicată proiectului amintit!

*****************************************

UAT județul Prahova a implementat proiectul “Măsuri active de prevenire a corupției prin acțiuni de educare și conștientizare la nivel instituțional la nivelul județului Prahova”, Cod MySMIS 152058, Cod SIPOCA 1099, Cod apel: POCA/924/2/2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Componenta 1 – CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate ”Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Rezultatele obținute prin proiect:

 • Material video promovare acțiuni anticorupție în județul Prahova

https://www.youtube.com/watch?v=zp1hDS2FMZU

https://cjph.ro/19073-2/

 • Instrument de sesizare pentru cetățeni – Prahova Report, aplicație disponibilă pe Magazin Google Play și Apple Store

https://www.youtube.com/watch?v=dAyt3YpMzL0

 • Ghid Manual de proceduri

https://cjph.ro/19073-2/

Informații despre proiect: https://cjph.ro/proiecte-programe-si-strategii/proiecte-in-curs-de-realizare/programul-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/

*****************************************
Primăria Municipiului Făgăraş a implementat proiectul Administraţie publică împreună cu cetăţenii”, cod MySMIS 126332, cod SIPOCA 565. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate  Administrativă, cererea de proiecte „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”.
Scopul proiectului:
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în  concordanţă cu Strategia pentru consolidarea Administraţiei Publice.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.    Digitizarea, simplificarea şi optimizarea fluxurilor de lucru pentru procesele orientate către cetăţeni în administraţia locală a  Municipiului Făgăraş.
2.    Îmbunătăţirea cunostinţelor şi abilităţilor aleşilor locali, precum şi angajaţilor administraţiei locale în furnizarea şi comunicarea unor servicii publice de calitate către cetăţeni.
3.    Îmbunătaţirea cunostinţelor şi abilităţilor aleşilor locali, precum şi angajaţilor administraţiei locale în furnizarea şi comunicarea unor servicii digitizate şi online către cetăţeni.
Valoarea proiectului:
Alocarea financiară totală este de 2.257.801,75 lei, din care 1.919.131,50 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FSE (85%), 293.514,21 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 45.156,04 lei reprezintă contribuția proprie de 2%.
*****************************************

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice (PiEE) a municipiului Blaj” a fost realizat în cadrul proiectului Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă, Cod SIPOCA 802, Cod MySMIS 135372: http://primariablaj.ro/anunt/anunt-public-privind-consultarea-publicului-in-cadrul-procedurii-de-aprobare-a-programului-de-imbunatatire-a-eficientei-energetice-piee-a-municipiului-blaj-pentru-perioada-2021-202/

*****************************************

Livrabilul cu titlul Analiza nevoilor și digitalizarea proceselor specifice serviciilor publice aflate în competența UAT Mihai Bravu, județul Tulcea, rezultat din activitatea A.1. Implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor instituției (front office – back office) a fost postat la următoarea adresă:

https://www.emitent.ro/file.php?t=1&g=1088&n=461&d=0&i=8041&m=1&mediu=1

*****************************************

Rezultatele proiectului ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod MySMIS 126063, cod SIPOCA 512 implementat de către Primăria municipiului Aiud sunt disponibile pe site-ul instituțional, accesând următorul link:

https://www.aiud.ro/index.php/informatii_publice/detaliu_proiect/120

*****************************************

Rezultatele proiectului ”Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor”, cod MySMIS 119689, cod SIPOCA 53 implementat de către Ministerul Public sunt disponibile atât pe site-ul instituțional, cât si pe site-ul proiectului, accesând următoarele linkuri:

https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/rezultate_proiect_sipoca_53.pdf

http://www.sipoca53.ro/?p=1782

Rezultatele proiectului au inclus realizarea unui sistem IT de audiere a persoanelor și instruirea unui grup țintă (procurori, grefieri, specialiști IT).

*****************************************

În cadrul proiectului implementat de către Consiliul Județean Suceava (Management administrativ performant și orientat către cetățeni la nivelul UAT – Județul Suceava), cod MySMIS 135768, cod SIPOCA 782 au fost realizate următoarele livrabile, care sunt publicate la adresele:

*****************************************

Municipiul Urziceni a finalizat proiectul „Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA 803, Cod MySMIS 1363646. Rezultatele și livrabilele proiectului se pot vizualiza la adresa https://primaria-urziceni.ro/primarie_urziceni/node/6119

*****************************************

Municipiul Orșova a implementat proiectul Acțiuni pentru o administrație publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cod MySMIS 135980, cod SIPOCA 785.  Livrabilele aferente acestui important proiect se regăsesc la adresa https://siduorsova.ro/

*****************************************

Consiliul Județean Mureș a finalizat proiectul „Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la nivelul Consiliului Județean Mureș”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2, Administraţie şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1.: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, cod MySMIS 129573, cod SIPOCA 665. Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa: https://ro.cjmures.ro/proiectul-implementarea-unor-masuri-de-simplificare-a-serviciilor-pentru-cetateni-la-nivelul-consiliului-judetean-mures/

*****************************************

Primăria municipiului Orăștie a finalizat proiectul Planificarea strategică teritorială și soluții integrate pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Orăștie, Cod SIPOCA 661/2/1/ cod MySMIS 136022. Rezultatele proiectului se regăsesc la următoarele link-uri funcționale:

 •  Site-ul SPITALULUI MUNICIPAL ORĂȘTIE – un site cu o nouă interfață mai prietenoasă, un site mai util, mai practic și mai ușor de intuit

https://spitmunor.ro//

 • În cadrul site-ului PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORĂȘTIE a fost dezvoltat un Portal de Servicii Electronice la care cetățenii pot avea acces foarte ușor la toate serviciile implementate în cadrul proiectului. La linkul de mai jos puteți accesa această platformă din care puteți intra în fiecare secțiune creată. Menționăm că acele aplicații care au specificația în denumire „intranet”, sunt platforme interne pentru simplificarea procedurilor, fiind accesibile doar utilizatorilor interni ai primăriei.

https://portal.orastie.info.ro/dm/servicii.nsf/home.html

*****************************************

UAT municipiul Moreni a implementat proiectul “Eficiența instituțională și buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), cod MySMIS 129704, cod SIPOCA 671.

Un obiectiv specific al proiectului l-a vizat creșterea capacității de a realiza o planificare strategică a municipiului Moreni bazată pe prioritizarea acțiunilor și cheltuielilor bugetare și stabilirea unui dialog cu partenerii locali, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresele următoare:

https://primariamoreni.ro/wp-content/uploads/2021/04/Strategia-de-Dezvoltare-Locala-a-municipiului-Moreni-2021-2028.pdf

https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/actiuni-de-planificare-strategica-si-financiara/

https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/introducerea-caf-ca-instrument-de-management-al-calitatii-si-performantei-la-nivelul-muncipiului-moreni/

https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/dezvoltarea-cunostintelor-si-abilitatilor-personalului-institutiei/

*****************************************

Consiliul Județean Caraș-Severin anunță finalizarea în data de 22 iulie 2022 a proiectului ”Dezvoltare durabilă, eficiență și reducere a birocrației în județul Caraș-Severin”, cod MySmis 135786, cod SIPOCA 818. Rezultatele obținute în urma derulării acestui proiect:

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Buzău, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”, SIPOCA 794, MySMIS 2014+ 136038.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit implementarea de măsuri ce vizează îmbunătățirea planificării strategice, susținerea de măsuri de simplificare din perspectiva back-office și front-office, optimizarea proceselor orientate către cetățeni prin îmbunătățirea accesului online la serviciile gestionate partajat de către UAT Județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin investiții integrate si complementare conform CP13/2019.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului se regăsesc la adresa https://cjbuzau.ro, secțiunea “Anunțuri publice”.

*****************************************

Livrabilele proiectului “Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/cod SIPOCA 801, implementat de către UAT Județul Ialomița se regăsesc la adresa: https://cjialomita.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-ialomita-2021-2027/

Informații legate de acest proiect: https://cjialomita.ro/proiecte/proiecte-de-investitii-finantate-prin-fonduri-europene-nationale-locale/impreuna-pentru-ialomita/

*****************************************

Livrabilele proiectului Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate in sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea” cod SIPOCA 686 /MySMIS 129688, implementat de către Consiliul Județean Tulcea se regăsesc la următoarele adrese:

 • Strategia de Dezvoltare  Durabila a Judetului Tulcea 2021-2027 (RO) – click aici
 • Strategia de Dezvoltare  Durabila a Judetului Tulcea 2021-2027 (EN) – click aici
 • Strategia, Procedurile și Metodologia de funcționare a mecanismului de bugetare participativă (RO) – click aici și aici

Pentru mai multe informații legate de acest proiect: https://simavi.cjtulcea.ro/web/bugetare-participativa și https://simavi.cjtulcea.ro/web/portal-servicii-sociale

*****************************************

Rezultatele proiectului ”Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” – cod MySmis 119689 / cod SIPOCA 53, implementat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se regăsesc la adresele https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/comunicat_piccj_27062022.pdf și https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/rezultate_proiect_sipoca_53.pdf

*****************************************

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului Introducerea de sisteme SMART pentru reducerea birocrației din Municipiul Drobeta Turnu Severin,  cod SIPOCA/SMIS 537/126246, în parteneriat cu Asociația Centrul Pentru Dezvoltare Durabilă Columna în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente” se regăsesc la adresa http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2022/06/Introducerea-de-sisteme-SMART-pentru-reducerea-birocratiei-din-Municipiul-Drobeta-Turnu-Severin-SMIS-126246.pdf

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Roman a publicat rezultatele obținute în urma implementării proiectului „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”, cod SIPOCA 795/cod SMIS 135378, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Proiectul a avut ca obiectiv general consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Roman prin dezvoltarea capacității de planificare strategică şi prin continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office şi front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competenţelor partajate ale administraţiei publice locale https://primariaroman.ro/planificare-strategica-si-digitalizare-urbana-pentru-municipiul-roman/

 1. Plan strategic instituţional pentru perioada 2021-2023

Documentul este un instrument de management pe termen mediu (3 ani) și vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective strategice, programe, indicatori de realizare și de rezultat – https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2021/07/PLAN-STRATEGIC-INSTITUTIONAL_compressed.pdf

 1. Plan de mobilitate urbană durabilă

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vine să răspundă cerințelor actuale și viitoare de mobilitate, se pune astfel de acord cu documentele europene de planificare și reprezintă un demers necesar pentru implementarea unor modele și sisteme flexibile de gestiune a mobilității, adaptate nevoilor reale de la nivelul Municipiului Roman – https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila-al-Municipiului-Roman.pdf

 1. Platformă implementată pentru gestiunea integrată a activităţilor administraţiei publice din Municipiul Roman

Prin contractul pentru Extinderea Sistemului Informatic Integrat s-au implementat:

 1. a) aplicațiile software pentru gestiunea integrată a bugetului, contabilității, taxelor și impozitelor, investițiilor și a patrimoniului, având următoarele module:

– managementul veniturilor din impozite şi taxe; evidența financiar-contabilă; investiții, achiziții și contracte; managementul parcărilor rezidențiale; evidența și gestiunea patrimoniului imobiliar; valorificarea patrimoniului.

 1. b) aplicație urbanism – soluția informatică geospațială de tip  web pentru gestiunea teritoriului.
 2. c)extinderea portalului de servicii online pentru cetățeni cu 10 servicii aferente domeniilor de competență partajată ale administrației publice locale –https://portal-servicii.primariaroman.ro/ :

– comunicare privind începerea execuției lucrărilor; eliberare Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției; eliberare Certificat de nomenclatură stradală și adresă; comunicare privind încheierea execuției lucrărilor; recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare; acordare concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copiilor; acordare alocație de stat pentru copii; acordare alocație pentru susținerea familiei; acordare stimulent de inserție; acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru preșcolari.

 1. 45 de persoane din cadrul grupului ţintă instruit în ceea ce priveşte managementul strategic şi cel al schimbării din perspectiva e-guvernare.

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea a finalizat proiectul „Inovare si Performanță în Administrația Publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813/ cod MySMIS 136088. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel: POCA/661/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1 CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată– Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.949.107,27 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 3.870.125,12 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.356.741,18 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 513.383,94 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 78.982,15 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea calității și a performanței serviciilor publice din cadrul Consiliului Județean Vrancea, ca urmare a implementării de strategii pe termen lung și a aplicării de măsuri de reducere a birocrației și simplificare a procedurilor pentru cetățenii județului Vrancea.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului se regăsesc la adresa https://cjvrancea.ro/proiecte/inovare-si-performanta-in-administratia-publica-a-consiliului-judetean-vrancea-cod-sipoca-813-mysmis-136088/

*****************************************

Raportul cu privire la analiza nevoilor și digitalizarea proceselor specifice serviciilor publice aflate în competența UAT Istria (Livrabilul 1) elaborat în cadrul proiectului Ecosistem digital interconectat şi integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Istria, cod MySMIS 155101, cod SIPOCA 1169 se regăsește accesând aici

*****************************************

Municipiul Câmpia Turzii, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul: “Măsuri și instrumente pentru planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Câmpia Turzii”, Cod MySMIS 135941/Cod SIPOCA 775. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2:“Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv Specific 2.1:“Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa https://campiaturzii.ro/fisiere-campia-turzii/2022/04/Finalizare-proiect-Masuri-_i-instrumente-pentru-planificare-strategica-_i-simplificare-a-procedurilor-administrative-in-Municipiul-Campia-Turzii.pdf

*****************************************

Municipiul Bacău a implementat, în calitate de beneficiar, proiectul „REFORMA – Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”, cod SIPOCA 833, cod MySMIS 136322 – contract de finanțare nr. 473 din 06.05.2020. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 06.05.2020-05.05.2022, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Obiectivul Specific 2.1. „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Scopul proiectului l-a constituit implementarea mecanismelor și instrumentelor strategice de dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2021-2027 și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bacău 2021-2027, prin intermediul unor instrumente moderne de management și crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării locale.

Comunicatul privind finalizarea proiectului, precum și rezultatele obținute/livrabilele elaborate se regăsesc la adresele:

https://municipiulbacau.ro/comunicat-presa-finalizarea-proiectului-reforma-investitii-cresterea-capacitatii-institutionale-eficienta-serviciilor-administratiei-publice-locale/

https://municipiulbacau.ro/primaria/documente-strategice-municipiului-bacau/

*****************************************

Livrabilele aferente proiectului cu titlul „Planificare Strategică și Management Educațional Modern în Municipiul Zalău” –  cod SMIS 136251/ cod SIPOCA 822, implementat la nivelul Primăriei Municipiului Zalău se regăsesc la adresa https://zalausj.ro/portal/zalau/portal.nsf/AllByUNID/programe-si-strategii-00002b4e?OpenDocument

*****************************************

Rezultatele proiectului „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Râmnicu Sărat”, Cod SMIS 135535/ Cod SIPOCA 781, implementat de către Primăria municipiului Râmnicu Sărat se regăsesc la adresa http://www.primariermsarat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6245:rezultatele-proiectului-extindere-sistem-informatic-integrat-pentru-proiectul-planificare-strategic-i-simplificarea-procedurilor-administrative-in-municipiul-ramnicu-sratq-cod-smis-135535-cod-sipoca-781&catid=90:pagina-start-stiri&Itemid=1

*****************************************

În perioada 6 septembrie 2019 – 5 martie 2022 județul Brașov, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, cod SIPOCA 681 și cod MySMIS 128663. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Scopul proiectului l-a constituit creșterea performanței administrației publice din Județul Brașov în domeniul planificării strategice. Valoarea totală a proiectului a fost de 3.750.775,47 lei din care 3.657.759,96 lei – valoarea cofinanțării UE. Prin intermediul proiectului s-au realizat următoarele obiective:
✓ Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov (SDDJB) 2021-2030 corelată cu planurile strategice de dezvoltare locale și sectoriale, precum și elaborarea unui Plan de Măsuri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov, bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor, documente care au fost realizate de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov şi ulterior aprobate în cadrul Consiliului Judeţean Braşov;
✓ Elaborarea şi implementarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a stadiului de implementare a SDDJB și a Planului de măsuri elaborat, document care a fost de asemenea realizat de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;
✓ Elaborarea unui Plan Strategic Instituțional al Consiliului Județean Brașov 2021-2023 care a fost aprobat de forul deliberativ judeţean;
✓ Implementarea unei soluții informatice integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente) care, începând cu luna februarie 2021, furnizează digital fluxurile de lucru de bază din cadrul Consiliului Județean Brașov;
✓ Transferarea în mediul digital, prin procesul de retro-digitalizare, a arhivei Consiliului Judeţean Braşov conţinând documentele cu valoare operațională.

https://site.judbrasov.ro/upload/files/1651041956_Strategia%20de%20dezvoltare.pdf

https://site.judbrasov.ro/upload/files/1650975833_Plan%20strategic%20institutional.pdf
*****************************************

Primăria Municipiului Deva a finalizat proiectul Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”, cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422. Informarea privind finalizarea proiectului, precum și rezultatele obținute/livrabilele elaborate se regăsesc la adresa

https://www.primariadeva.ro/index.php/primaria/anunturi_fonduri_europene

*****************************************

Municipiul Alba Iulia a finalizat proiectul intitulat „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ” – Cod SIPOCA 637 MySMIS 128599 – cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. CP 12/2018 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Proiectul în valoare de  998.432,80 lei (din care contribuția Municipiului Alba Iulia, reprezentând 2%, a fost de 19.968,66 lei) a avut ca obiectiv general susținerea implementării unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, în corespondență cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice, în termen de 34 de luni. Perioada de implementare: 18.06.2019-18.04.2022.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

A fost finalizat procesul de consultare publică, documentul urmând a fi actualizat cu  recomandările primite și supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în 27 aprilie 2022.

 • Elaborarea Strategiei de Smart City a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2021-2030. Documentul a parcurs procesul de consultare publică și a fost avizat de către Consiliul Local. Documentul este disponibil în RO și ENG: https://www.apulum.ro/
 • Dezvoltarea unei platforme online de Barometru Comunitar, ca instrument de abordare, monitorizare și evaluare a temelor prioritare ale comunității locale, bazat pe principiile consultării cetățenilor și de guvernanță transparentă, deschisă și participativă. Platforma este funcțională și este disponibilă la adresa: https://barometrucomunitar.apulum.ro/
 • Dezvoltarea unei platforme online de bugetare participativă, ca formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale. Platforma este funcțională funcțională și este disponibilă la adresa: https://bugetareparticipativa.apulum.ro/

Comunicatul privind conferința de final al proiectului este disponibil la link-ul următor:

https://www.apulum.ro/index.php/primaria/finantari_detail/6590  .

*****************************************

Municipiul Vaslui a fost beneficiarul contractului de finanțare nr. 341/09.04.2019 semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA), ce a avut ca obiect implementarea proiectului: „Sistem informatic integrat de e-administrație pentru îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice și simplificare administrativă” la nivelul Municipiului Vaslui, cod MySMIS 126350/SIPOCA 570.  Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv Specific 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”. Rezultatele proiectului pot fi vizualizate la adresa https://primariavs.ro/re.do?cmd=classPage&id=562&ids=564,566,565,562,563

*****************************************

ASOCIAȚIA TRANSPARENȚĂ PENTRU INTEGRITATE în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerul UAT DROBETA TURNU SEVERIN anunță finalizarea proiectului „Asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta Turnu Severin”, cod MySMIS 126500, cod SIPOCA 501, implementat în perioada 10.06.2019-10.02.2022, în scopul asigurării unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia în cadrul UAT Drobeta Turnu- Severin. Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa https://consultarejuridicaseverin.ro/rezultate-proiect.php

*****************************************

Rezultatele proiectului BI Smart Alba Iulia, cod SIPOCA 810, cod MySMIS 136237, derulat de către UAT Municipiul Alba Iulia, se pot vizualiza la adresele: https://www.apulum.ro/index.php/primaria/document/6443, platforma de open data fiind disponibilă la acest link Platformă Contribuabili (directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro) sau pe www.apulum.ro și DAS ALBA IULIA – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ALBA IULIA (directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro) – e-cetatean alba iulia reprezentând linkul direct către platforma de open data.

*****************************************

Livrabilele aferente rezultatelor obținute în cadrul proiectului Planificare strategică eficientă şi implementare de soluţii electronice pentru reducerea birocraţiei, cod MySMIS 126495, cod SIPOCA 558 (beneficiar Primăria Municipiului Arad) se regăsesc la următoarea adresă:

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/planificare-strategica-eficienta-si-implementare-de-solutii-electronice-pentru-reducerea-birocratiei-cod-sipoca-558–mysmis-126495-00018ac2?OpenDocument

*****************************************

Link-ul cu rezultatele proiectului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”, cod SIPOCA/MySMIS 768/ 136071, derulat de către Primăria municipiului Focșani poate să fie accesat la adresa: https://www.focsani.info/stiri/rezultatele-proiectului-quot-planificarea-si-managementul-mobilita-539-ii-urbane-durabile-prin-eleaborarea-pmud-quot

*****************************************

Promovarea activităților proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, beneficiar Primăria municipiului Iași, cod SMIS 136247 –  banner web, parte din „campania online de informare și conștientizare a cetățenilor”!

*****************************************

Livrabilele proiectului Strategia de Eficienţă Energetică a Judeţului Timiş – 2021-2027, implementat de către Consiliul Județean Timiș, cod MySMIS 135760, cod SIPOCA 784 se regăsesc la adresele următoare:

https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/strategia-eficienta-energetica.pdf

https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Vol-1-Analiza-SDES-Timis_FINAL_compress.pdf

https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Vol.2.-Strategia_draft-final_FINAL_compressed.pdf

https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Obiective-Timis-Portofoliu-de-proiecte_FINAL_compressed.pdf

*****************************************

Rezultatele proiectului “Promovarea dezvoltării urbane durabile prin elaborarea documentelor de planificare strategică pentru perioada 2021-2027 – PLANIFIC ” – COD SMIS 135741, implementat de către Primăria municipiului Buzău se regăsesc la adresa https://primariabuzau.ro/promovarea-dezvoltarii-urbane-durabile-prin-elaborarea-documentelor-de-planificare-strategica-pentru-perioada-2021-2027-planific-cod-smis-135741/

*****************************************

Rezultatele proiectului „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni” , cod SIPOCA 666; cod MySMIS 2014: 129682, derulat de către Municipiul Târnăveni se regăsesc la următoarele adrese:

http://eservicii-eprimarie.primariatarnaveni.ro/#/home

https://primariatarnaveni.ro/blog/2022/02/28/proiectul-planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni-poca/

https://primariatarnaveni.ro/blog/2022/01/28/13853/

https://primariatarnaveni.ro/blog/2022/01/27/organizare-eveniment-de-diseminare-a-rezultatelor-obtinute-in-cadrul-proiectului-planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni/

https://primariatarnaveni.ro/blog/2019/09/18/planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni/

https://www.tirnaveni.ro/planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni-autoritatea-publica-locala-a-municipiului/

https://www.tirnaveni.ro/organizare-eveniment-de-diseminare-a-rezultatelor-obtinute-in-cadrul-proiectului-planificare-strategica-si-simplificarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-tarnaveni/

*****************************************

Livrabilele proiectului cu titlul „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative, cod SIPOCA 455/cod MySMIS 118716, derulat de Școala Națională de Grefieri în perioada 29 mai 2018 – 29 ianuarie 2022, se regăsesc la adresa: http://www.grefieri.ro:808/?page_id=11203

Prin accesarea acestui link, pe lângă o scurtă prezentare a proiectului, din aceeași pagină se pot accesa și alte pagini referitoare la Rezultate, Livrabile sau Comunicate, prin accesarea butonului corespunzător:

*****************************************

Rezultatele finale ale proiectului ,,Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice în format electronic la nivelul Municipiului Brad”, implementat de către Primăria municipiului Brad, Cod SIPOCA/MySMIS: 627/128738 se regăsesc la adresele următoare: https://primariabrad.ro/proiecte-europene/

Portalul web https://se.primariabrad.ro/cmsSE/

Soluția de plată electronică:  https://se.primariabrad.ro/cmsSE/plati

Aplicația pentru dispozitive mobile, ”Municipiul Brad – Ghiseul online” – în funcţie de sistemul de operare folosit de utilizator aplicația poate fi descărcată:

pentru sistemul Android de pe serviciul online Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indsoft.sesizariBrad

pentru sistemul IOS de pe serviciul online App Store:

https://apps.apple.com/ro/app/brad-ghișeul-online/id1582618136

*****************************************

Rezultatele proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), Cod MySMIS 125603/cod SIPOCA 528, implementat de către Consiliul Județean Gorj se regăsesc la adresa https://www.cjgorj.ro/consiliul_judetean_gorj/activitati/proiecte-in-implementare/programul-operational-capacitate-administrativa/

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului Simplu, cod SIPOCA 523, SMIS 126923, implementat de către Primăria municipiului Târgu Jiu se regăsesc la următoarele adrese:

https://www.targujiu.ro/

https://eportal.targujiu.ro/

https://eportal.targujiu.ro/dm_tgjiu/servicii.nsf/pagini/depunere+online

https://www.targujiu.ro/dm_tgjiu/portal.nsf/pagini/proiect+cod+smis+126293-00001702

*****************************************

Livrabilele și rezultatele proiectului„FIECARE OM CONTEAZĂ! Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora”, cod SIPOCA 575/cod MySMIS 126131, implementat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se regăsesc la adresa http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/6390

*****************************************

Rezultatele proiectului cu titlul „Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027”, cod SIPOCA 520/SMIS 125782, implementat de către Consiliul Județean Brăila se regăsesc la adresa  https://cjbraila.ro/dm/portal.nsf/AllByUNID/Strategia-de-dezvoltare-a-judetului-Braila-20212027-0001E356?OpenDocument

*****************************************

Rezultatele proiectului Dezvoltarea Capacității Administrative a municipiului Bârlad, cod 544, MySMIS 126155 se regăsesc la adresa https://primariabarlad.ro/dezvoltare-locala/proiecte-finalizate/

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași, cod SIPOCA 569/MySMIS 126537, implementat la nivelul Consiliului Judetean Călărași, se regăsesc la adresa https://www.calarasi.ro/index.php/proiecte/proiecte-implementate/item/310-planificare-strategica-si-simplificare-administrativa-pentru-o-dezvoltare-sustenabila-a-judetului-calarasi-cod-sipoca-569-mysmis-nr-126537

*****************************************

Rezultatele proiectului Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Cod SMIS: 127534; Cod SIPOCA: 619, implementat de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ȘI ADOPȚII, proiect derulat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în baza Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi BERD privind sprijinul pentru implementarea proiectelor finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene se regăsesc, dând click aici!

*****************************************

Județul Bacău, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, proiectul „Servicii publice de calitate la nivelul Județului Bacău”, cod SMIS 128880/SIPOCA 652 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020! Obiectivul general al proiectului a vizat Optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin introducerea de sisteme și standarde la nivelul UAT Judetul Bacău, în conformitate cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice). Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa https://www.csjbacau.ro/dm_cj/portalweb.nsf/AllByUNID/servicii-publice-de-calitate-la-nivelul-judetului-bacau-0002131a?OpenDocument

*****************************************

Rezultatele proiectului „A.R.C.A. – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocrației și digitizare pentru Cetățenii BĂNIEI”, cod SIPOCA 514/MySMIS+ 126292, proiect implementat de către Primăria municipiului Craiova se pot regăsi la adresele: http://350.primariacraiova.ro/app.php/  și https://eportal.primariacraiova.ro/

*****************************************

Rezultatele proiectului „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Marghita”, Cod SIPOCA 789 / SMIS 135923, implementat de către Primăria municipiului Marghita se regăsesc la adresa: https://marghita.ro/uncategorized/fundamentarea-deciziilor-planificarea-strategica-si-masuri-de-simplificare-pentru-cetateni-la-nivelul-municipiului-marghita/

*****************************************

Link-urile funcționale cu rezultatele și livrabilele proiectului  „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, cod SMIS 129622/ SIPOCA 660, implementat de către Primăria municipiului Mediaș se regăsesc la adresa de mai jos:

https://eportal.primariamedias.ro/portal/medias/portal.nsf/AllByUNID/Resurse-Integrate-pentru-o-Dezvoltare-Locala-Sustenabila-0001251E?OpenDocument

*****************************************

Rezultatele proiectului „Simplificarea procedurilor administrative  pentru cetățenii  Municipiului Pitești”, cod  MySMIS 126349, cod SIPOCA 566, implementat de către Primăria municipiului Pitești se regăsesc la următoarea adresă: https://www.primariapitesti.ro/rezultatele-proiectului-p1088

*****************************************

Rezultatele proiectului  „Planificare strategică și implementarea de proceduri și instrumente informatice pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în domeniul socio-medical și planificare urbană la nivelul Municipiului Reghin„, cod SIPOCA 767, Cod MySMIS2014: 135925 și livrabilele Strategia de dezvoltare durabilă actualizată și Strategia Smart City sunt disponibile la adresa  https://www.primariareghin.ro/ro/informare-cetateni/poca/  și pot fi accesate și din site-ul primăriei, din meniul informare cetățeni – POCA.

Platforma cu servicii electronice dedicată cetățenilor este disponibilă la adresa https://online.primariareghin.ro/cetatean-login ea putând fi accesată și direct din site-ul primăriei, secțiunea „servicii online -> portal servicii electronice”.

*****************************************

Linkul la care poate fi accesat PMUD Focșani, elaborat în cadrul proiectului „Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin elaborarea PMUD”, cod SIPOCA/MySMIS 768/136071 este următorul:

http://www.focsani.info/www2013.focsani.info/fisiere/userfiles/drii/pmud_focsani_v7.pdf

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP) a implementat, începând cu data de 28 iunie 2017, proiectul „Calitate, Standarde, Performanță – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, cod SIPOCA 47, cod MySMIS 120208. Documentele realizate în cadrul proiectului se regăsesc la adresa https://www.mdlpa.ro/pages/documenterealizate

*****************************************

Livrabilele realizate în cadrul proiectului Cod SIPOCA/MySMIS:581/127462, cu titlul: „Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice” se regăsesc la  https://www.anrsc.ro/poca/ și https://amr.ro/serviciipublice/index.php/studii-elaborate-in-cadrul-proiectului/

*****************************************

Municipiul Vaslui, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 492 din 18.05.2020, a finalizat implementarea proiectului “ Planificare strategică – Municipiul Vaslui”, cod SIPOCA 812, cod MySMIS 136326, cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice, Componenta 1: CP13/2019 -„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice  locale  din  regiunile  mai   puțin  dezvoltate”.

Rezultatele proiectului se regăsesc la adresa de mai jos:

 • Planul strategic Instituțional al Municipiului Vaslui aferent perioadei 2021-2022;
 • Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui  pentru perioada 2021-2027;
 • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027.

https://www.primariavs.ro/re.do?cmd=classPage&id=499&ids=501,500,506,499,505

*****************************************

În cadrul proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS 2014+/126349, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, Municipiul Pitești a achizitionat servicii de elaborare plan pentru atragerea utilizatorilor vizati la serviciile oferite (servicii electronice implementate – componenta portal servicii pentru cetăteni si componenta bugetare participativă). Serviciile de elaborare a planului pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile oferite (servicii electronice implementate – componenta portal servicii pentru cetățeni și componenta bugetare participativă) – Plan de comunicare, constau în identificarea metodelor potrivite pentru atragerea utilizatorilor vizați de serviciile electronice ce vor fi oferite de Primăria Municipiului Pitești în urma implementării proiectului, astfel încât utilizatorii finali să fie încurajați să folosească portalul de servicii electronice destinat lor. Livrabilele proiectului se regăsesc la adresa https://www.primariapitesti.ro/achizitie-de-servicii-de-elaborare-plan-pentru-atragerea-utilizatorilor-vizati-la-serviciile-oferite-servicii-electronice-implementate-componenta-portal-servicii-pentru-cetateni-i-componenta-p866

*****************************************

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva, în calitate de Beneficiar are în implementare proiectul cu titlul: „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice la nivelul Municipiului Deva”, cod SIPOCA 536/SMIS 126422, în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna Craiova.

Rezultatele/Livrabilele proiectului se regăsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Deva la următoarea adresă:

http://www.primariadeva.ro/proiecte-cu-finantare-europeana-in-derulare/rezultate-proiect-ldquo-optimizarea-proceselor-in-concordanta-cu-strategia-pentru-consolidarea-administratiei-publice-la-nivelul-municipiului-deva-rdquo-cod-sipoca-536-cod-smis-126422-proiect-cofinantat-din-fondul-social-european-prin-programul-operationa

*****************************************

Link-urile funcționale cu rezultatele/livrabilele proiectului SIPOCA 16 (QAFIN)/ SMIS 117846, Imbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN se regăsesc pe site-ul Liderului de parteneriat (MEd-UMPFE) la adresele

http://proiecte.pmu.ro/

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/qafin

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/qafin/informatii

și pe site-ul Partenerului (ARACIS) la adresa

https://www.aracis.ro/rezultatele-proiectului-qafin/

*****************************************

Rezultatele proiectului eFuncţionar+. Servicii electronice şi simplificare administrativă, Contract de finanţare nr. 287 / 06.12.2018, modificat cu Actul adițional nr.1 din 11.03.2020 și Actul adiţional nr.2/09.12.2020, cod MySMIS 126380, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de către Primăria municipiului Brașov se regăsesc la următoarele adrese

https://serviciielectronice.brasovcity.ro/cmsSE

https://www.brasovcity.ro/ro/primaria/proiecte_europene_finalizate

https://www.youtube.com/watch?v=PmpqgNTce_s

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar a implementat proiectul cu titlul „RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, Cod MySMIS 129687/Cod SIPOCA 667. Rezultatele proiectului se pot regăsi la adresa https://www.portalbn.ro/portal/bistrita-nasaud/portal.nsf 

*****************************************

Rezultatele proiectului Simplificarea administrativă și reducerea birocrației pentru cetățenii din Municipiul Oltenița COD SIPOCA 650/COD MySMYS 129241, implementat de către Primăria municipiului Oltenița se regăsesc la adresa https://primariaoltenita.ro/simplificarea-administrativa-si-reducerea-birocratiei/

*****************************************

Rezultatele/livrabilele proiectului “Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România – cod SMIS 129720 / cod SIPOCA 711”, implementat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pot fi accesate și descărcate utilizând link-ul: https://www.mdlpa.ro/pages/elaborarepoliticiurbanesipoca711

Informațiile despre descrierea proiectului, obiectiv, durată, buget, achiziții și rezultate estimate și obținute se regăsesc în secțiunea Dezvoltare teritorială, subsecțiunea Proiecte de pe site-ul oficial al beneficiarului www.mdlpa.ro

*****************************************

Rezultatele obținute prin proiectul “Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocratiei la nivelul municipiului Onești”, SMIS 128863 / SIPOCA 638 sunt publicate pe site-ul primariei municipiului Onesti (http://www.onesti.ro), la adresele “http://www.onesti.ro/index.php/proiecte-europene/1484-campanie-informare-12”; http://www.onesti.ro/documente/anunturi/2021/IT&C/Diverse/Comunicat-final-28102021.pdf

*****************************************

Rezultatele proiectului „ASISTENȚĂ PENTRU FORMULAREA PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ A MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI ȘI A PRINCIPALELOR INSTRUMENTE APLICABILE ÎN FIECARE ETAPĂ PENTRU PERIOADA 2020-2024”, cod SMIS 126498 se regăsesc la adresa de mai jos:

https://www.primariadragasani.ro/informatii-publice/proiecte/proiecte-finalizate/Asistenta-pentru-formularea-propunerii-de-politica-publica

*****************************************

Rezultatele proiectului EPAS – Eficientizarea Procedurilor Administrative prin Simplificare la Primăria municipiului Petroșani – Cod SIPOCA 642/Cod MySMIS – 127741 se pot vizualiza la adresa: https://www.primariapetrosani.ro/dm_petrosani/portal.nsf/AllByUNID/in-derulare-0000696a?OpenDocument

*****************************************

Link-urile funcționale cu rezultatele/livrabilele ale proiectului ”Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF (CAFHR)”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 533/cod MySmis 126548 se regăsesc la adresa: https://judetulharghita.ro/proiectul-cafhr/

*****************************************

Informațiile și rezultatele/livrabilele proiectului SPECIAL ZALĂU – Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău, cod MySMIS 126302, SIPOCA 521 se regăsesc la adresa următoare: https://zalausj.ro/portal/zalau/portal.nsf/AllByUNID/programe-si-strategii-00002b4e?OpenDocument

*****************************************

Pentru vizualizarea rezultatelor proiectului Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj, beneficiar Județul Sălaj, Cod MySMIS 126243 / Cod SIPOCA 549, vă rugăm să accesați următoarele link-uri https://www.cjsj.ro/index.php/consiliul-judetean/strategii-programe-proiecte/10-proiecte-finalizate/96-simplificarea-procedurilor-administrative-si-cresterea-eficientei-in-judetul-salaj

http://servicii.cjsj.ro/

*****************************************

În data de 29 iunie 2020, Județul Bacău și Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 521 pentru implementarea proiectului „Bacău Smart County”, cod SIPOCA /SMIS – 808/136013.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 luni și este finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel POCA/661/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 3.369.338,00 lei, din care finanțarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 2.863.937,31 lei, finanțarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 438.012,95 lei, iar contribuția eligibilă a beneficiarului este de 67.387,74 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității administrative a Județului Bacău  prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen lung, simplificarea procedurilor administrative și reducerea în același timp a birocrației pentru cetățenii județului Bacău.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Profilul monografic al județului Bacău – septembrie 2021, document ce va sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău pentru perioada 2021-2029, precum și a elaborării instrumentului de monitorizare a strategiei poate să fie accesat, dând click aici!

*****************************************
INA implementează proiectul „Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de studii/ analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică”, Cod SIPOCA 617, Cod MySMIS 127558. Una dintre activitățile proiectului constă în elaborarea unui studiu privind funcția de mentor și activitatea de mentorat în administrația publică, dezvoltat cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale. Proiectul este implementat de Institutul Național de Administrație, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, și beneficiază de asistență tehnică din partea Grupului Băncii Mondiale. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) 2014-2020, valoarea totală a proiectului este de 6.601.181,75 lei, durata acestuia fiind de 37 de luni.
Informații suplimentare despre proiect pot fi consultate pe pagina web a INA, www.ina.gov.ro, secțiunea Proiecte/ Proiecte în implementare.
*****************************************
Conferința de prezentare și raportare a proiectului SIPOCA 129872/715 „Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” organizată în perioada 2-3 septembrie 2021 a asigurat un cadru propice pentru prezentarea principalelor activități pe care proiectul și le-a propus și a rezultatelor intermediare obținute până la acest moment în ceea ce priveşte:
– reglementarea cadrului legal pentru alocarea și descrierea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul Național al Calificărilor.
– dezvoltarea cadrului metodologic pentru utilizarea creditelor transferabile și pentru dezvoltarea programelor de studii universitare pe bază de rezultate ale învățării.
– standardizarea procesului de evaluare și certificare de competențe profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal
– actualizarea Registrului Național al Calificărilor prin revizuirea și dezvoltarea a unui număr de 250 standarde ocupaționale și prin corelarea acestuia cu COR și CNC
Pentru vizualizarea prezentărilor susținute în cadrul conferinței accesați http://poca.anc.edu.ro/noutati.php#conferinta
*****************************************
ANFP a lansat proiectul E-bugetar „Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870.
Principalele activități cuprinse în proiect sunt următoarele:
✅ Dezvoltarea Sistemului Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sistemul Public – E-bugetar (SENEOSP);
✅ Concursul național pentru funcționarii publici;
✅ Instruirea personalului din administraţia publică.
Informațiile legate de acest proiect se regăsesc la adresa http://www.anfp.gov.ro/continut/In_implementare
*****************************************
Conferința de prezentare și raportare a proiectului SIPOCA 129872/715 „Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” organizată în perioada 2-3 septembrie 2021 a asigurat un cadru propice pentru prezentarea principalelor activități pe care proiectul și le-a propus și a rezultatelor intermediare obținute până la acest moment în ceea ce priveşte:
– reglementarea cadrului legal pentru alocarea și descrierea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul Național al Calificărilor.
– dezvoltarea cadrului metodologic pentru utilizarea creditelor transferabile și pentru dezvoltarea programelor de studii universitare pe bază de rezultate ale învățării.
– standardizarea procesului de evaluare și certificare de competențe profesionale dobândite în alte contexte decât cel formal
– actualizarea Registrului Național al Calificărilor prin revizuirea și dezvoltarea a unui număr de 250 standarde ocupaționale și prin corelarea acestuia cu COR și CNC
Pentru vizualizarea prezentărilor susținute în cadrul conferinței accesați http://poca.anc.edu.ro/noutati.php#conferinta
*****************************************
În cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, cod SMIS 119957 (SIPOCA 136), au fost elaborate de către consultantul Banca Mondială, un compendiu şi două ghiduri, relevante pentru modernizarea managementului resurselor umane din administrația publică:
✅ Compendium cu fișe standardizate pentru funcțiile publice;
✅ Ghid dedicat compartimentelor de resurse umane privind managementul de personal și dezvoltarea carierei în administrația publică;
✅ Ghid privind modalități și instrumente pentru motivarea personalului din administrația publică.
Cele trei publicații sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Mai multe informaţii 👉 https://tinyurl.com/2ne2skew
 #ANFP și Ministerul Muncii și Protecției Sociale sunt parteneri în acest proiect, al cărui beneficiar este Secretariatul General al Guvernului. Obiectivul proiectului este acela de a dezvolta sistemul de management strategic integrat al resurselor umane, astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, incluzive și inovative.
Detalii despre proiect 👉 https://tinyurl.com/e293vv8t

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală” (cod SIPOCA 722/MySMIS2014+ 129988).

În perioada 06-08 septembrie 2021, în cadrul proiectului, a avut loc primul  focus – grup, dintr-o serie de trei evenimente de acest gen, al activității ”Elaborarea unor proiecte de acte normative privind modificarea/completarea/ îmbunătățirea cadrului normativ incident domeniului poliției locale”.

https://www.mdlpa.ro/pages/focusgrupelaborareproiecteactenormativepolitialocala

În perioada 13-15 septembrie 2021 a avut loc cel de-al doilea focus – grup al activității:

https://www.mdlpa.ro/pages/administratiepublicaproiecte

În data de 22 septembrie 2021, în cadrul proiectului, a avut loc cel de-al treilea focus – grup al activității ”Elaborarea unor proiecte de acte normative privind modificarea/completarea/îmbunătățirea cadrului normativ incident domeniului poliției locale”:

https://www.mdlpa.ro/pages/administratiepublicaproiecte

În data de 04 octombrie 2021, în cadrul proiectului, a avut loc focus – grupul de informare în cuprinsul căruia s-a analizat forma actualizată a proiectului de act normativ care reglementează domeniul poliției locale:

https://www.mdlpa.ro/pages/focusgrupproiectulsipoca722

În perioada 11-13 octombrie 2021, în cadrul proiectului, a avut loc primul Focus – Grup pentru prezentarea planului de formare continuă și a programului modular interdisciplinar privind polițistul local:

https://www.mdlpa.ro/pages/focursgrupprezentareplanformaprogrammodulapolitialocala

În data de 07 decembrie 2021, la București, a avut loc cel de-al treilea focus-grup dintr-o serie de trei evenimente de acest gen, pentru prezentarea, de către  Institutul Național de Administrație, a planului de formare continuă și a programului modular interdisciplinar privind polițistul local:

https://www.mdlpa.ro/pages/focursgrupprezentareplanformarecontinuapolitialocala

În data de 14 decembrie 2021, la București, în cadrul proiectului, a avut loc ultimul Focus – Grup de Informare dintr-o serie de trei evenimente de acest gen, în cuprinsul căruia s-au prezentat următoarele:

 • Cadrul normativ privind poliția locală,
 • Ghidul de proceduri operaționale și de sistem cu principalele activități procedurabile identificate conform competențelor legale ale poliției locale,
 • Propunerea de politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local – funcționar public care ocupă o funcție publică specifică,
 • Analiza documentară privind nevoile de formare, carieră și statut ale personalului poliției locale,
 • Planul de formare continuă și programul modular interdisciplinar al polițistului local.

https://mdlpa.ro/pages/focusgrupinformareproiect722

În data de 29 decembrie 2021, la București, a avut loc Conferința de închidere, în cuprinsul căreia s-au tras concluzii asupra următoarelor obiective atinse în cadrul proiectului:

 • cadrul normativ privind poliția locală,
 • Ghidul de proceduri operaționale și de sistem cu principalele activități procedurabile identificate conform competențelor legale ale poliției locale,
 • Propunerea de politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local – funcționar public care ocupă o funcție publică specifică,
 • Analiza documentară privind nevoile de formare, carieră și statut ale personalului poliției locale,
 • Planul de formare continuă și programul modular interdisciplinar al polițistului local.

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente” (SIPOCA 57/ SMIS 120126), implementat la nivelul Ministerului Justiției se regăsesc la următoarele adrese: https://www.just.ro/comunicat-de-presa-privind-finalizarea-proiectului-consolidarea-capacitatii-administrative-a-mj-prin-dezvoltarea-unei-platforme-de-gestiune-a-proceselor-de-lucru-gpl-si-a-aplicatiilor-afere/ și https://www.just.ro/despre-noi/rapoarte-si-studii/studii-si-analize/

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului Municipiul Blaj – Administrație publică eficientă, Cod SIPOCA/MYSMIS 2014+: 550/126520 se regăsesc la următoarele link-uri:

Campanie final proiect

https://www.facebook.com/www.ab.ro/videos/500610870945089

Pagina web

https://apelblaj.ro/nou/

Platforma integrată pentru servicii electronice

https://se.primariablaj.ro/infopage/

Cmunicat de presă final proiect

http://primariablaj.ro/stire/comunicat-final-proiect-poca-2-administratie-publica-eficienta-la-blaj-etapa-a-ii-a/

*****************************************

Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Blaj și a zonei sale funcționale elaborată în cadrul proiectului „Municipiul Blaj – Administrație publică inteligentă și participativă” și aprobată prin HCL, Cod SIPOCA 802, Cod MySMIS 135372 –aici și HCL – aici!

*****************************************

Rezultatele și livrabilele proiectului Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru perioada 2021 – 2027, cod SMIS 126115, cod SIPOCA 542, implementat de către Consiliul Județean Prahova se regăsesc la adresa https://cjph.ro/proiecte/programe-de-finantare-2014-2020/poca-2014-2020

*****************************************

Primăria Municipiului Turda a implementat în perioada 21.12.2018 – 21.07.2021 proiectul „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,  cod SMIS 126485/ SIPOCA 546. Obiectivul general al proiectului a fost creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Primăriei Municipiului Turda pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale. Rezultatele obținute în cadrul proiectului se regăsesc la adresa https://primariaturda.ro/proiect-adept/rezultate-obtinute/

*****************************************

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, beneficiarul proiectului “Simplificarea legislației în domeniile resurselor minerale și societăților cu capital de stat”, cod SIPOCA 388 / cod MySMIS 115784, parte în contractul de finanțare nr. 189/2018, co-finanțat din FSE, prin POCA 2014-2020, a finalizat implementarea proiectului la 16.07.2021.

Rezultatele și livrabilele proiectului se regăsesc la adresa http://economie.gov.ro/domenii/economie/resurse-minerale-neenergetice

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de beneficiar, implementeaza proiectul Consolidarea capacitatii de planificare strategica a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in renovarea fondului construit national din perspectiva eficientei energetice si a riscului seismic, cod MySmis 127562 / cod SIPOCA 606. Informații legate de acest proiect se regăsesc la https://www.mdlpa.ro/pages/proiectpoca

*****************************************

Link-ul paginii de prezentare a proiectului (unde se regăsesc și livrabilele/rezultatele acestuia) Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 poate să fie vizualizată la adresa https://www.onrc.ro/index.php/ro/despre-onrc/proiecte-finantate-din-fonduri-ue/poca

*****************************************

Link-urile cu livrabilele proiectului  “ Planificare strategică și decizională la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Județul Ilfov- garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, cod SIPOCA/MySMIS: 654/128946, implementat de către Consiliul Județean Ilfov se regăsesc la adresele de mai jos:

https://cjilfov.ro/wp-content/uploads/Anunturi/2021/planificare_strategica_decizionala_26-02-2021/Raport-Analiza-ex-post-Judetul-Ilfov.pdf

https://cjilfov.ro/wp-content/uploads/Anunturi/2021/planificare_strategica_decizionala_26-02-2021/Metodologia-standard.pdf

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Suceava, în calitate de Beneficiar, a finalizat proiectul ”APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava”, cod SIPOCA 626/ Cod MySmis2014: 128093, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritara ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Pentru mai multe informații legate de acest proiect precum si rezultatele/livrabilele proiectului vă rugăm să accesați următorul link: https://eportal.primariasv.ro/

*****************************************

Rezultatele şi livrabilele obținute prin implementarea proiectului „Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, cod SMIS 126412/SIPOCA 553, derulat de către Consiliul Județean Botoșani se regăsesc la adresele https://www.cjbotosani.ro/proiecte/finantari-nerambursabile/perioada-de-programare-2014-2020/programul-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/  și https://eadministratie.cjbotosani.ro/

*****************************************

Detaliile proiectului „Consolidarea capacitatii administrative a UAT Municipiul Motru”, cod SMIS/SIPOCA 126212/516, implementat de UAT Municipiul Motru se regăsesc la adresele https://www.primariamotru.ro/consolidarea-capacitatii-administrative-a-uat-municipiul-motru și  https://se.primariamotru.ro/cmsse

*****************************************

Livrabilele dezvoltate în cadrul proiectului e-CETATEAN – „Cunoștere, Egalitate, Transparență, Administrație, Țintă, Evoluție, Actualitate, Normalitate” Cod MySMIS 126477 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, implementat de către Primăria sectorului 4 se regăsesc la următoarele adrese:

Spațiul Virtual Unic

https://svu.ps4.ro/

Prezentare SVU

https://svu.ps4.ro/PS4/video_svu.html

Informații proiect e-CETATEAN

https://ps4.ro/util-cetatenilor/implementare-proiecte/proiect-poca-e-cetatean/

*****************************************

Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, implementat de Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435. Informații legate de activitățile și de rezultatele proiectului se regăsesc la adresele

http://www.justitie493.ro/materiale-resurse-utile/

https://asociatiaasised.wordpress.com/proiecte-3/accesul-la-sistemul-juridic-prin-perspectiva-grupurilor-vulnerabile-justitie-pentru-toti/

*****************************************

Municipiul Urziceni, persoană juridică de drept public, a implementat proiectul cu finanțare europeană “SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRATIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI” Cod SIPOCA 645, Cod MySMIS 129218. Informații legate de activitățile și de rezultatele proiectului se regăsesc la adresa : http://primaria-urziceni.ro/files/Rezultate%20proiect.pdf

*****************************************

Link-ul funcţional către rezultatele/livrabilele proiectului „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”– SIPOCA 62 (cod MySMIS 119988) se regăsește la adresa următoare: https://sna.just.ro/2019+SIPOCA+62

*****************************************

Informații cu privire la proiectul ”Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița” cod SIPOCA 687, cod MYSMIS 128636 ” și rezultatele acestuia le puteți găsi la următoarele linkuri:

Portalul web al Primăriei municipiului Bistrița – https://www.primariabistrita.ro/

Serviciile online implementate – https://www.e-bistrita.ro/cetatean-login

Raport rezultat proiect – https://www.primariabistrita.ro/primaria/integrare-europeana/poca-2014-2020/

*****************************************

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar, a finalizat proiectul „Administrație electronică la nivelul Municipiului Roman pentru reducerea birocrației”, cod SIPOCA 526/cod SMIS 126260, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.1 “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următoarea pagină: https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2021/03/Rezultate-proiect-Administratie-Electronica_compressed.pdf

*****************************************

Strategia de dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2021-2027 a fost pregătită în cadrul contractului cu nr. 20888/03.11.2020, parte a proiectului „Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea”, cod SIPOCA 813, SMIS 136088, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Documentul se regăsește la adresa următoare: https://cjvrancea.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-2021-2027/

*****************************************

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, a implementat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) proiectul “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.adr.gov.ro/stabilirea-cadrului-de-dezvoltare-a-instrumentelor-de-e-guvernare-egov-2/

*****************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală” cod SIPOCA 722/MySMIS2014+ 129988. Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să consultați următorul link:

https://www.mdlpa.ro/pages/focusgrupghidprocedurisipoca722

*****************************************

Rezultatele proiectului ”Administrație modernă în sprijinul cetățenilor”, SMIS 126412, SIPOCA 553, beneficiar Consiliul Județean Botoșani se pot vizualiza aici!

*****************************************
Rezultatele proiectului Simplificarea Procedurilor Administrative prin Digitalizare, cod SIPOCA 636, cod SMIS 128275, beneficiar Primăria Municipiului Pașcani pot fi vizualizate aici!
*****************************************
Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Calarasi”, cod SIPOCA 656! 
Rezultatele proiectului se regăsesc la următoarea adresă:

*****************************************

Proiect ”Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, Cod: SIPOCA 496 MYSMIS 2014/126528. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul componentei 1: CP8/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție, în Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente. Cod apel: POCA/219/2/3/ Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia. A fost implementat de către Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială (ASSOC).

Domeniu web beneficiar:

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/

Activități și Rezultate:

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/activitati/

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/cat/noutati/

Acces la justiție

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/acces-la-justitie/

InfoLex

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/infolex/

Ghid legislație

https://www.acceslajustitie.assoc.ro/abc-juridic/

*****************************************
„Capacitate administrativã ridicatã prin investitii integrate si complementare – CARIC”, proiect implementat de către Consiliul Județean Galați, SMIS 126291/SIPOCA 535!
Obiectivul general a constat în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Județean Galați și a 5 instituții subordonate, din regiunea mai puțin dezvoltată, prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și naționale (implementare CAF, planificare strategică instituțională, sistem informatic pentru arhiva electronică).
Rezultatele proiectului au vizat: Crearea unui grup de lucru funcțional; Elaborarea unei Strategii de dezvoltare a județului Galați; Elaborarea unui Plan Strategic instituțional aferent anilor 2020 – 2021 și proceduri operaționale și de sistem pentru aplicarea acestuia; Elaborarea CAF implementat la nivelul Consiliului Județean Galați și în cadrul a 5 instituții subordonate; Implementarea unui sistem informatic creat și implementat pentru digitalizarea proceselor de administrare a documentelor; Instruirea în domenii specifice și certificate a circa 150 de persoane din Consiliul Județean Galați și 5 instituții subordonate; Realizarea unui proces de retrodigitalizare a documentelor din arhivă și administrarea electronică a documentelor din arhivă.

*****************************************

Titlul proiectului: „Întărirea capacității INA privind dezvoltarea de studii/ analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică”, Cod SIPOCA 617, Cod SMIS 127558! Beneficiar: Institutul Național de Administrație, Parteneri: Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Proiectul beneficiază de asistență tehnică din partea Grupului Băncii Mondiale.

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European!

Bugetul total al proiectului: 7.939.028,70 lei – cheltuieli totale nerambursabile: 7.477.748,48 lei și contribuție proprie: 461.280,22 lei

Data semnării contractului de finanțare: 13 august 2019

Durata: 24 de luni (Proiectul a fost suspendat în perioada 15.01.2020 – 17.09.2020)!

http://ina.gov.ro/intarirea-capacitatii-ina-privind-dezvoltarea-de-studii-analize-cu-impact-asupra-sistemului-de-formare-profesionala-in-administratia-publica/?fbclid=IwAR1x5vdIwOqZN3TrYV5G3EsauA2roSz4ZAQi9XUoxu5LojmFYa_-g5ttq4o

*****************************************

Rezultatele proiectului „Soluții Informatice Integrate Pentru Simplificarea Furnizării Serviciilor către Cetățeni și Mediul de Afaceri și Optimizarea Procedurilor Administrative la Nivelul Municipiului Râmnicu Sărat„, Cod Smis 129270 – Cod SIPOCA 647 se regăsesc la următoarea adresă:

http://www.primariermsarat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4878:rezultatele-proiectului-soluii-informatice-integrate-pentru-simplificarea-furnizrii-serviciilor-ctre-ceteni-i-mediul-de-afaceri-i-optimizarea-procedurilor-administrative-la-nivelul-municipiului-ramnicu-sratq-cod-smis-129270-cod-sipoca-647&catid=90:pagina-start-stiri&Itemid=1 

*****************************************

„Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”, cod proiect 127462, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Pentru vizualizarea informațiilor și a rezultatelor proiectului, vă rugăm să accesați următorul link:

https://www.anrsc.ro/poca/ 

*****************************************

Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni, cod MySMIS 135954, cod SIPOCA 801! Pentru informații legate de implementarea acestui proiect, vă rugăm să accesați următorul link:

http://cjialomita.ro/impreuna-pentru-ialomita-mai2021/

*****************************************

Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, cod SMIS 120082, cod SIPOCA 56! Proiect implementat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) https://anabi.just.ro/

*****************************************

Document de planificare strategică și financiară – Criterii de prioritizare a investițiilor în sectoarele sănătate, asitență socială, infrastructura de mediu și transport pentru realizarea bugetului Consiliului Județean Bistrița – Năsăud aferent anului 2021 – realizat în cadrul proiectului SMIS 129687. Documentul poate să fie vizualizat aici!

*****************************************
Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice cod SIPOCA 54/cod MySMIS 119240!
*****************************************
„Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul municipiului Dej“, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 cod MySMIS 129268, cod SIPOCA 655!
*****************************************
Proiectul ”Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Educatiei si Cercetării prin optimizarea proceselor decizionale in domeniul de cercetare-dezvoltare si inovare”, – SIPOCA 393, cod MySMIS 116103, cofinantat din FSE, prin POCA!
*****************************************
Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Valoarea totală a proiectului: 2.551.072,84 lei!
*****************************************
Ministerul Afacerilor Interne a derulat proiectul „Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, SIPOCA 52, co-finanţat prin Fondul Social European (FSE)!
*****************************************
Rezultate proiect – „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Câmpina”, Cod SIPOCA: 648 – MySMIS: 129261!
*****************************************
Proiectul LINC – creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate, cod MySMIS:118824 /cod proiect: SIPOCA 451!
Obiectivul general al proiectului LINC l-a reprezentat Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi Parlament.
Pentru informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
*****************************************
Titlul proiectului: ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741
Sursa de finanţare: 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) – Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741
Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Data începerii proiectului: 24.11.2017
Perioada de implementare: 
34 luni, conform contractului de finanţare, cu modificările ulterioare
Valoarea totală estimată a proiectului: 
2.551.072,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este: 2.142.489,53 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este: 408.583,31 lei
Obiectivul general al proiectului: 
Dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Sprijin pentru fundamentarea deciziilor de actualizare a cadrului general pentru definirea, facilitarea aplicării și monitorizarea conformității cu normele de conduită;
O mai bună valorificare a potențialului utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică, inclusiv prin actualizarea instrumentelor existente;
Elaborarea și inițierea implementării unei strategii de comunicare în legătură cu standardele etice și obligațiile privind conduita din administrație, pe o perioadă de 3-4 ani;
Un sistem coerent de abordare a cerințelor privind dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități în legătură cu standardele etice și aplicarea lor ulterioară, în activitățile curente.
Rezultatele obținute prin proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741 au fost postate, după cum urmează:
• Un sondaj privind percepția în rândul cetățenilor cu privire la etica/ conduita în administrație;
• Un sondaj privind percepția în rândul personalului din cadrul administrației publice cu privire la etica/ conduita în administrație;
• O analiză cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii, facilitării aplicării și monitorizării conformității cu normele de conduită;
• O analiză privind potențialul utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică;
• Aplicația informatică utilizată de consilierii de etică pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare, dezvoltată și funcțională;
MANUALUL UTILIZATORULUI
• O propunere de strategie de comunicare pe termen mediu (3-4 ani) pe teme în legătură cu regulile privind conduita;
• Identitate vizuală unică asociată scopului și obiectivelor comunicării pe tema eticii și integrității în funcția publică;
• Identitate vizuală unică asociată scopului și obiectivelor exercitării mandatului/funcției/atribuțiilor de consilier de etică;
• O campanie publică de conștientizare cu privire la standardele privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice;
• Un program-pilot de formare a consilierilor de etică, cu 2 module distincte – unul pentru consilierii de etică în funcție și unul pentru persoane care ar dori să îndeplinească și se califică pentru funcția de consilier de etică (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
• Un program de formare destinat managerilor din autorități și instituții publice (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
• Un program de formare destinat conducătorilor de instituții care au calitatea de demnitar sau de ales local (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
• Un raport final privind formarea în sistem pilot, cu propuneri și recomandări pentru viitor;
• Un raport final cu privire la organizarea și parcurgerea procedurilor de transparență decizională și consultare publică;
• Un raport sintetic cu privire la principalele repere utilizate în cadrul activităților de inventariere a necesarului de dezvoltare și a celor de organizare și parcurgere a procedurilor extinse de transparență decizională și consultare publică, în limba română şi limba engleză;
Rezultatele obținute prin proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație – Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741 au fost publicate și pe pagina proiectului www.respectreciproc.ro
****************************************************
Comunicatul de presă privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS” (cod SMIS 120068/ SIPOCA 55), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă” poate să fie accesat la următoarea adresă: http://www.just.ro/comunicat-de-presa-privind-finalizarea-proiectului-dezvoltarea-si-implementarea-unui-sistem-integrat-de-management-strategic-la-nivelul-sistemului-judiciar-sims-cod-smis-120068-s/
Livrabilele proiectului pot fi consultate la următoarele adrese:
****************************************************
Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Hunedoara, în calitate de Beneficiar a finalizat proiectul „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației”, cod SIPOCA 529/cod SMIS 126237, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, în cadrul Obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
Rezultatele/livrabilele proiectului se regasesc pe link-ul funcțional:
*****************************************************
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ), în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită”, Cod MySMIS 112299/Cod SIPOCA 370, derulat în perioada 10.08.2018 – 09.01.2021.
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită pentru asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul serviciului public îndeplinit conform legii nr. 188/2000.
Proiectul a avut un buget total de 7.355.312,62 lei, din care 7.085.428,46 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 144.600,60 lei valoarea cofinanțării eligibile.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Pentru informații suplimentare legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
******************************************************
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul ”Implementarea, certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001 la Consiliul Judeţean Arad”, Cod SIPOCA/MySMIS: 465/119520, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Cod apel: POCA/209/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
Rezultatele proiectului și documentația elaborată pe parcursul derulării proiectului sunt publicate la adresa:
*******************************************************
Municipiul Sighișoara, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 300/ 17.12.2018, anunță finalizarea proiectului “eCetatean@Sighisoara2021”, Cod proiect Sipoca/ MySmis: 513/126286.
Proiectul „eCetatean@Sighisoara2021” este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
********************************************************
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță finalizarea proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SMIS 120414/SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a consolida integritatea la nivelul ministerului, al structurilor din subordinea/sub autoritatea sa, precum și la nivelul autorităților administrației publice locale, prin dezvoltarea, promovarea și utilizarea de instrumente specifice prevenirii corupției. Proiectul a fost structurat pe mai multe componente care au vizat acțiuni de informare, conștientizare și promovare, consultanță și expertiză, instruire și schimb de experiență, fiind implementat în perioada 7 iunie 2017 – 7 decembrie 2020. Printre cele mai importante rezultate se numără: instituirea unui mecanism de coordonare, monitorizare și evaluare a progreselor înregistrate în implementarea măsurilor anticorupție de către autoritățile administrației publice locale; organizarea a două ediții ale competiției „Rețeaua campionilor în domeniul integrității“ la nivelul administrației publice locale; derularea, împreună cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai Agenției Naționale de Integritate a 90 de misiuni de evaluare tematică a modului de implementare de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020; organizarea a patru reuniuni ale platformei de cooperare a administrației publice locale, instrument operaționaliza în scopul monitorizării implementării Strategiei Naționale Anticorupție; elaborarea ghidului prevenirii incidentelor de integritate; sprijinirea a 200 de unități administrativ teritoriale (orașe și comune) în implementarea de măsuri de prevenire a corupției; realizarea analizei privind procedurile administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor; realizarea indexului integrității în administrația publică locală, ediția 2019; realizarea a două analize sociologice referitoare la percepția cetățenilor și funcționarilor din cadrul/subordinea/sub autoritatea ministerului și din administrația publică locală cu privire la măsurile anticorupție; realizarea unei campanii de conștientizare a corupției și educație (în rândul cetățenilor și al personalului din administrația publică centrală și locală); organizarea a opt sesiuni de informare a unităților administrativ teritoriale cu privire la măsurile planului național de acțiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă; organizarea a 28 de sesiuni de instruire în domeniul integrității pentru peste 1000 persoane de la nivelul autorităților administrației publice locale . Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.mlpda.ro/pages/sipoca61
*********************************************************
Școala Națională de Grefieri a organizat în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”, cod SIPOCA 455, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul cererii de proiecte nr. IP 9/2017 „Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar”, un număr de 93 de acțiuni de formare, dintre care 26 de acțiuni au fost organizate în format face to face în perioada octombrie – noiembrie 2018, 61 de acțiuni (57 în format face to face și 4 în format eLearning) au fost organizate în perioada martie – noiembrie 2019, iar 6 acțiuni au fost organizate în format eLearning în perioada iulie – noiembrie 2020.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:

*********************************************************

În cursul zilei de 21 decembrie 2020, a avut loc, la București, Conferința finală a proiectului Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice –  cod MySmis 119240/cod SIPOCA 54.

Pentru informații legate de rezultatele proiectului, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.sipoca54.ro/index.php/2020/12/conferinta-finala-a-proiectului-sipoca-54/ 

*********************************************************

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul ”Implementarea, certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001 la Consiliul Judeţean Arad”, Cod SIPOCA/MySMIS: 465/119520, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Cod apel: POCA/209/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Rezultatele proiectului și documentația elaborată pe parcursul derulării proiectului sunt publicate pe pagina de web a Consiliului Județean Arad, la adresa:

http://www.cjarad.ro/info-utile/finantari-neranbursabile/6-proiect-%E2%80%9Dimplementarea-certificarea-sistemului-de-management-al-calit%C4%83%C5%A3ii-conform-standardului-iso-9001-la-consiliul-jude%C5%A3ean-arad%E2%80%9D.html

***********************************************************
Municipiul Galați, în parteneriat cu Asociaţia Institutul Pentru Politici Publice, a implementat proiectul „Extinderea instrumentelor de management al performanţei la nivelul Primăriei Municipiului Galaţi prin implementarea CAF”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice).
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următoarele link-uri:
************************************************************
Alba Iulia – administrație publică digitală! Interacționează cu Primăria Municipiului Alba Iulia!
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 Cod SMIS 126492, cod SIPOCA 568!
Pentru informații detaliate despre acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
*************************************************************
Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Hunedoara, în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectulului „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației”, cod SIPOCA 529/cod SMIS 126237, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, în cadrul Obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link: 

**************************************************************

Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează, în parteneriat cu Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca, proiectul „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cod MySMIS2014+ 129878 / cod SIPOCA 704. Valoarea proiectului este de 17.422.242,20 lei cu TVA, din care 14.631.872,04 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, începând cu data de 3 decembrie 2020. Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei analize naționale corelată cu strategiile internaționale în vederea utilizării de tehnologii inovative, cu scopul de a eficientiza activitatea instituțională în relația cu cetățenii. Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: Cadru strategic național pentru perioada 2021 – 2027, elaborat pentru întărirea capacității administrative (a administrației publice centrale) în domeniul tehnologiilor de tip deep tech Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC, EuroHPC și PRACE Realizarea unor sesiuni de instruire cu grupul țintă în vederea implementării activităților proiectului Dezvoltarea politicilor transversale în vederea facilitării transformării digitale Dezvoltarea cadrului strategic național pentru perioada 2021 – 2027 în domeniul inteligenței artificiale Cadrul strategic național și instrumente de finanțare pentru participarea României la European Open Science Cloud (EOSC), European High – Performance Computing (EuroHPC) și Partnership for Advandced Computing in Europe Dezvoltarea unui cadru operațional asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC și EuroHPC Pentru mai multe detalii despre acest proiect, vă rugăm să accesați următorul link:
***************************************************************
Municipiul Galați, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia „Institutul Pentru Politici Publice”, anunță finalizarea la data de 13.12.2020 a Proiectului „Extinderea instrumentelor de management al performanţei la nivelul Primăriei Municipiului Galaţi prin implementarea CAF”, cod SIPOCA 679/ Cod SMIS 128555, aprobat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice).
Cod proiect: SIPOCA 679/ SMIS 128555
Proiectul a avut ca obiectiv consolidarea capacității administrative a Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Municipiul Galați pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea instrumentului CAF aplicabil administrației publice locale, în concordanță cu „Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 354.712,98 lei, din care finanțare nerambursabilă 347.618,71 lei.
Rezultatele obținute ale proiectului:
A fost implementat instrumentul de autoevaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Galați pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunătățirea serviciilor publice pentru comunitate Introducerea unui sistem modern de management la nivelul Primăriei municipiului Galați;
Au fost dezvoltate cunoștințele și abilitățile unui număr de 45 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Galați în vederea utilizării unui management al calității și performanței la nivelul autorității publice locale și au fost organizate trei schimburi de experiență naționale.
Rezultatele obținute vor fi valorificate prin transferul de cunoştinţe dobândite de către beneficiari în urma participării la sesiunile de instruire în domeniul CAF şi la vizitele de studiu către ceilalţi angajaţi ai primăriei şi implementarea corespunzătoare a Planului de acţiuni de îmbunătățire a activității Primăriei municipiului Galați.
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
******************************************************************
Proiectul ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), a fost implementat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe o perioadă de 34 luni.
Rezultatele proiectului:
Peste 900 de participanţi la consultările publice în domeniul eticii (reprezentanţi ai administraţiei publice şi cetăţeni),
✅ 369 de persoane formate (funcţionari publici de conducere şi de execuţie, demnitari şi aleşi locali),
✅ studii privind percepţia în rândul cetățenilor/ personalului din administraţia publică cu privire la etica/ conduita în administraţie,
✅ o propunere de strategie de comunicare pe teme în legătură cu regulile privind conduita,
✅ dezvoltarea aplicației informatice utilizate de consilierii de etică,
✅ pagină web dedicată domeniului eticii
Detalii despre activităţile şi rezultatele proiectului pot fi consultate aici 👉 http://www.anfp.gov.ro/continut/etica
*******************************************************************
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei anunță finalizarea proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SMIS 120414/SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
 • Obiectivul general al proiectului a fost acela de a consolida integritatea la nivelul ministerului, al structurilor din subordinea/sub autoritatea sa, precum și la nivelul autorităților administrației publice locale, prin dezvoltarea, promovarea și utilizarea de instrumente specifice prevenirii corupției.
 • Proiectul a fost structurat pe mai multe componente care au vizat acțiuni de informare, conștientizare și promovare, consultanță și expertiză, instruire și schimb de experiență, fiind implementat în perioada 7 iunie 2017 – 7 decembrie 2020.
 • Cele mai importante rezultate sunt prezentate aici 👉 https://bit.ly/3mIGmHR

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul „Integritate prin transparenţă – ANTICOR ARAD”, Cod SIPOCA/MySMIS: 408/116692, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Cod apel: POCA/125/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Rezultatele proiectului:

 • A fost elaborat și implementat Codul de conduită, etică profesională și integritate;
 • Au fost elaborate șase proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedura privind declararea averilor și intereselor, procedura privind transparența decizională, procedura privind accesul la informații de interes public, procedura privind declararea cadourilor, procedura privind evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate, procedura privind consilierea etică la nivelul Consiliului Județean Arad);
 • A fost organizată o campanie de informare în 11 localități din județul Arad în vederea creșterii gradului de conștientizare, a nivelului de educație anticorupție și a promovării bunelor practici anticorupție. Această campanie de informare a fost adresată personalului și aleșilor locali din autoritățile publice locale;
 • A fost organizat un curs de formare cu tema „Etica și integritatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice” la care au participat 55 de persoane, printre care: consilierul de etică, personal de conducere din cadrul UAT Județul Arad si consilieri județeni.

Valoarea totală a proiectului: 373.907,08 lei

din care:

cheltuieli totale nerambursabile FSE (85%): 317.821,02 lei
cheltuieli totale nerambursabile BN (13%): 48.607,91 lei
contribuție proprie(2%): 7.478,15 lei

Durata proiectului: 19 luni, respectiv 09.08.2018- 09.03.2020.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici:  http://www.cjarad.ro/activitate/proiecte-europene/18-integritate-prin-transparen%C5%A3%C4%83-%E2%80%93-anticor-arad–sipocasmis-408116692.html


Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) implementează proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”.

Principalele rezultate obţinute în cadrul acestui proiect, cod SIPOCA 202 sunt următoarele:

 • peste 200 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
 • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate şi acceptate spre a fi luate în discuţie de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care au participat 100 de persoane;
 • rețea de colaborare dezvoltată, din care fac parte 28 de organizații non-guvernamentale, şi o strategie a rețelei elaborată;
 • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au avut ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
 • 20 de ateliere de lucru organizate, la care au participat peste 100 de persoane, care au avut ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
 • campanie de advocacy realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
 • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
 • bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg.

Propunerile legislative elaborate pot fi vizualizate, accesând adresa http://www.sipoca202.ro/rezultate/


Consiliul Județean Vrancea  a implementat proiectul Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cod SIPOCA 445/MySMIS 118788.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici :  https://cjvrancea.ro/proiecte/transparenta-si-integritate-in-administratia-publica-locala-din-judetul-vrancea-cod-sipoca-445-mysmis-118788/.


UAT Județul Sibiu, în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență implementează proiectul Spre o administrație publică performantă, cod SIPOCA 477, cod MySMIS 119841.

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici :  http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2019/09/KMBT_215_02811.pdf


Vă informăm că rezultatele proiectului SIPOCA 262 – „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă” sunt postate la adresele:


Municipiul Cluj-Napoca implementeaza proiectul ” Sisteme de management performant pentru Primaria Cluj-Napoca”, cod SIPOCA 104/MySMIS 120588, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, in baza contractului de finantare nr. 91/11.04.2018.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:


Ca urmare a finalizarii implementarii proiectului „DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ PRIN OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ȘI PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE”, cod SIPOCA 479 (SMIS 119235), dorim sa va anuntam ca, pe site-ul beneficiarului – Municipiul Lugoj (https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Anunturi/Anunturi/Anunturi2.html),   au fost publicate informații referitoare la rezultatele obtinute prin acest proiect.

https://www.primarialugoj.ro/Continut_site/Primaria/Anunturi/Anunturi/Anunturi2.html


Consiliul Județean Bihor implementează proiectul „INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISOBIHOR” Cod SIPOCA 475/Cod MySMIS 119767, avand printre rezultate:

 • FINALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ANALIZĂ DIAGNOZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
 • ÎNCHEIEREA SESIUNILOR DE INSTRUIRE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Pentru detalii, vă rugăm să dați click aici https://www.cjbihor.ro/informații-de-interes-public/comunicate-de-presă


Ca urmare a finalizarii implementarii proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”, cod SIPOCA 96 (SMIS 120769), dorim sa va anuntam ca, pe site-ul beneficiarului – Municipiul Bacau (www.municipiulbacau.ro), a fost publicat, in data de 26.08.2019, un articol referitor la rezultatele obtinute prin acest proiect.

Pot fi obtinute detalii privind continutul informational al articolului prin accesarea link-ului: https://municipiulbacau.ro/sprijinirea-municipiului-bacau-asigurarea-managementului-performantei-calitatii-2/


Primăria municipiului Pitești a finalizat proiectul cu titlul „Etici și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo”, cod SIPOCA 423, cod MySMIS 118191, fiind îndeplinite rezultatele din cererea de finanțare și publicate pe site-ul beneficiarului, în conformitate cu Ghidul Beneficiarului, acestea putând fi consultate accesând următorul link .


Asociația Centrul Syene pentru Educație implementeaza în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, proiectul „Politici publice pentru Educație (EDUPOL)”, SIPOCA 171 / MySMIS 112405.

Principalul rezultat:

 • Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii – detalii aici
 • Propuneri de politici publice dezvoltate în cadrul proiectului:

#PPP 1: CDȘ – factor cheie în dobândirea competențelor și prim pas în asigurarea unui învățământ la standarde europene, detalii aici
#PPP 2: Parteneriate locale pentru educație – soluție pentru creșterea calității ofertei educaționale a unităților de învățământ în materia CDȘ, detalii aici
#PPP 3: Creșterea gradului de comunicare cu părțile interesate în elaborarea ofertei CDȘ și transparență în evaluarea eficienței și publicarea datelor cu privire la acesta, detalii aici
#PPP 4: Digitalizarea sistemului educațional, detalii aici.


Secretariatul General al Guvernului, in calitate de Beneficiar, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), ca Partener, au implementat proiectul „Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local” (cod SIPOCA 34), avand o valoarea totală a proiectului de 4.902.217,06 lei.

Dintre rezultatele proiectului amintim:

Detalii aici – Acestea se regasesc și pe site-ul MDRAP, în secțiunea INTEGRITATE/BUNĂ GUVERNARE/PROIECTE/PROIECT SIPOCA 34: http://www.mdrap.ro/sipoca-34.


Secretariatul general al Guvernului a implementat proiectul „Consolidarea implementarii standardelor de control intern managerial la nivel central si local” – SIPOCA 34, iar rezultatele pot fi gasite la adresa web: https://sgg.gov.ro/new/consolidarea-implementarii-standardelor-de-control-intern-managerial-la-nivel-central-si-local-cod-sipoca-34


Municipiul Pitesti a finalizat implementarea proiectului “Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești” cod SIPOCA 91/cod MySMIS 120652, rezultatele proiectului fiind:

 1. Rezultat 1: ISO 9001:2015 implementat la nivelul instituției – Recertificarea la nivelul instituției privind managementul calității conform standardului ISO 9001:2015.
 2. Rezultat 2: Sisteme de management al performanței si calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală – Un instrument informatic implementat pentru managementul calității și performanței proiectelor – aplicația ManagInvest.
 3. Rezultat 3: Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – personal din cadrul Primăriei Municipiului Pitești instruit pe teme specifice de interes.

Detalii aici.


Municipiul Pitesti implementeaza proiectul „Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției – EtICo” ,cod SIPOCA 423/MySMIS 2014+ 118191, avand printre rezultate:

– Elaborarea manualului de bune practici in domeniul eticii si integritatii – detalii aici


Municipiul Arad implementeaza proiectul „Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scorecard – Tablou de Bord Echilibrat”, cod SIPOCA 86, MySMIS 120637.

Principalele rezultate sunt:

1. Dezvoltarea și introducerea instrumentului Balanced Scorecard la nivelul instituției

2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă privind managementul performanței la nivel strategic

Detalii aici


Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice“, SIPOCA 36 / MySMIS 119981.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologie pentru  autoritățile și instituțiile publice cu privire la publicarea datelor deschise  și  diseminarea acestora – detalii aici
 2. Instrument digital de vizualizare pentru diseminarea datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice – detalii aici
 3. Sesiuni de instruire privind managementul datelor deschise, adresate   personalului autorităților și instituțiile publice centrale și locale – detalii aici .

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne implementează proiectul: “Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standartizare, armonizare, dialog îmbunătățit“, SIPOCA 35/ MySMIS 118964.

Principalul rezultat este: Mecanism instituțional pentru standardizarea datelor și informațiilor publice gestionate de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale – detalii aici


Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort“, SIPOCA 28 / MySMIS  117834.

Principalele rezultate sunt:

 1. Planuri Strategice Instituționale – detalii aici
 2. Actualizarea celor 13 Planuri Strategice Instituționale după primul an de implementare – detalii aici

Ministerul Cercetării şi Inovării  implementează proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020“, SIPOCA 27 / MySMIS 118319.

Principalele rezultate sunt:

 1. Proiectarea si testarea metodologiilor cantitative/calitative de evaluare a impactului investitiei realizate, conform SNCDI, pe cele 4 domenii de specializare inteligenta – detalii aici
 2. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Analiza infrastructurilor existente – detalii aici
 3. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Elaborarea metodologiei de constructie a foii de parcurs din prisma prioritatilor CDI ale Romaniei – detalii aici
 4. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii, Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs – detalii aici

Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact“, SIPOCA 25 / MySMIS 117835.

Principalele rezultate sunt:

Rezultatul 1 Studii de impact aprofundate bazate pe utilizarea metodelor de cuantificare avansată a impactului

1.1. ANRE:

 • Evaluarea impactului în domeniul contorizării inteligente – detalii aici (RO) și aici (EN)
 • Date și metodologii utilizate în elaborarea analizei cost-beneficiu pentru contorizarea inteligentă – detalii aici (RO) și aici (EN)

1.2. MAI-DSU

 • Evaluarea impactului opțiunilor de revizuire a rezidențiatului în medicina de urgență – detalii aici (RO)
 • Raport cu privire la colectarea datelor și analiza cantitativă studiu rezidențiat în medicina de urgență – detalii aici (RO) și aici (EN)

Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul “Dezvoltarea capacității de management strategic prin operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU) “, SIPOCA 23 / MySMIS 118427.

Principalele rezultate sunt:

 1. Cadru privind managementul strategic național
 2. Structură, mandat, rol și competențe stabilite pentru Strategy Unit
 3. Sistem și proceduri pentru îmbunătățirea proceselor decizionale, compus din cinci documente
 4. Cadru metodologic unitar și instrumente  pentru monitorizarea şi evaluarea documentelor strategice

Pentru detalii click aici


Ministerul Mediului a implementat proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității“, SIPOCA 22 / MySMIS 118159.

Principalele rezultate sunt:

 1. Studiu care defineste, clasifica, inventaria si va permite prioritizarea investiþiilor de refacere a ecosistemelor degradate elaborate – detalii aici
 2. Baza de date GIS cu ecosistemele degradate http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
 3. Strategia Nationala pentru Conservarea Biodiversității              http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/SNPACB_revizuita.pdf

 4. Metodologie de evaluare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate elaborata si ghid de elaborare a planurilor de management realizat – detalii aici
 5. Cunostințe si abilitați ale personalului din cadrul MMAP, ANPM de a evalua si aproba planuri de management îmbunatațite – detalii aici

Ministerul Mediului implementeaza proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S“, SIPOCA 21 / MySMIS 118158.

Principalul rezultat: Plan Național de Gestionare a Deșeurilordetalii aici


Ministerul Educației Naționale implementeaza proiectul “Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central și local“, SIPOCA 17/ MySMIS 117841.

Principalele rezultate sunt:

 1. Un cadru unitar de coordonare (tablou de bord) a procesului de monitorizare și evaluare reglementat privind implementarea acțiunilor/intervențiilor stabilite în cele patru strategii condiționalitate ex-ante din educație – detalii aici
 2. Rapoarte privind monitorizarea și evaluarea implementării intervențiilor aferente celor patru strategii din educație și efectului acestora în îndeplinirea implementarea strategiilor – detalii aici
 3. Studiu privind evaluarea politicilor publice în domeniul dezvoltării forței de muncă în România – detalii aici
 4. Studiu privind evaluarea politicilor publice privind cadrele didactice – detalii aici

Ministerul Educației Naționale implementeaza proiectul “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate -QAFIN“ SIPOCA 16 /MySMIS 117846.

Principalele rezultate sunt:

1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România – detalii aici

2. Metodologie de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii îmbunătățită. Raport cu privire la clasificarea universităților și a programelor de studii

Materiale realizate de Partenerul ARACIS:

 • Metode și criterii în vederea clasificării universităților pe bază de date statistice 2017-2018 – detalii aici
 • Îmbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii – detalii aici

Materiale realizate de Banca Mondială:

 • Draft Recomandări pentru metodologia de clasificare a instituțiilor de învățământ superior – detalii aici
 • Draft Recommendation for the Methodology for the Classification of Higher Education Institutions – detalii aici

3. Studiu cu privire la date și bune practici la nivel european privind asigurarea calității și clasificarea în învățământul superior, precum și asupra impactului practicilor curente în domeniu, la nivel național.

 • Studiu privind bune practici la nivel european pentru evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior  – decembrie 2017 – detalii aici
 • Quality Assurance in European Higher Education: Using Polarities to Compare Sound Practices in External Quality Assurance in Select Systems – detalii aici

Ministerul Sănătății implementează proiectul “Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și management al Programelor Naționale de Sănătate Publică (PNSP) “, SIPOCA 13/MySMIS 118349.

Principalul rezultat este:

1. Elaborarea unei analize comprehensive a situației actuale a Programelor Naționale de Sănătate Publică  și evaluarea nevoilor acestora – detalii aici


Ministerul Finanțelor a implementat proiectul “Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate”, SIPOCA 10 /MySMIS 121644.

Principalele rezultate sunt:

1. Cadrul de politici publice privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate – detalii aici

 • Ghid pentru elaborarea unui cadru legislativ general
 • Ghid privind procedurile interne pentru negocierea Contractelor Cadru ISDA şi a confirmărilor asociate

2. Cadrul operaţional şi procedural necesar executării tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate – detalii aici

 • Raport cu o recomandare pentru Cadrul de politici pentru gestionarea riscului de credit asociat contrapartidelor, în cadrul instrumentelor financiare derivate de tip over-the-counter
 •  Ghid pentru încheierea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate

3. Cadrul operaţional şi procedural ulterior executării tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate

 • Analiza proceselor post-tranzacţionare în Uniunea Europeană – detalii aici
 • Procese post – tranzacţionare – detalii aici
 • Notă pentru Discuţia tehnică privind folosirea terţilor pentru procese post-tranzacţionare cu instrumente financiare derivate – detalii aici

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice implementează proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”, SIPOCA 9 /MySMIS 120313.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologia de elaborare a standardelor de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate dezvoltată și aplicarea acesteia în vederea elaborării de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost, pentru 2 domenii de servicii publice
 2. Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale

Detalii aici


Ministerul Economiei a implementat proiectul „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei” SIPOCA 7/ MySMIS 118575.

Principalele rezultate sunt:

 1. Document de politică industrială a României, care va stabili priorităţile şi direcţiile de acţiune pentru reindustrializarea economiei româneşti – detalii aici și aici
 2. Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice centrale îmbunătăţite – detalii aici

Ministerul Educației Naționale – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic implementează proiectul „Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale” – INFRAED, SIPOCA 6/ MySMIS 118448.

Principalele rezultate sunt:

 1. Strategie națională privind infrastructura educațională
 2. Sistem informațional geospațial (SIG) al infrastructurii educaționale

www.infraed.ro  | http://sig.forhe.rohttp://www.sig.forhe.ro/css-app


Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat implementează proiectul „Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi”, SIPOCA 5 / MySMIS 118957.

Principalele rezultate sunt:

      Rezultat 1. Politică publică de dezvoltare a sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România elaborată:

 • ”Analiză cu privire la evoluția și situația actuală a sectorului IMM și a mediului de afaceri din România”.
 • ”Analiză ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltării afacerilor”.
 • ”Analiză cu privire la oportunitățile de dezvoltare a sectorului IMM în contextul inițiativelor bio-economice ale Uniunii Europene”.

Pentru detalii click aici.


Ministerului Educației Naționale a implementat proiectul cu tema „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”, SIPOCA 3 / MySMIS 117842.

Principalele rezultate sunt:

 1. Mecanism de monitorizare realizat
 2. Analiză realizată privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de specializare cu potențial de dezvoltare regională (la nivel regional)
 3. Studiu de impact realizat al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor
 4. Analiză realizată privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze
 5. Mecanism de comunicare și participare la procesul decizional realizat privind implicarea universităților în procesul de dezvoltare regională

Pentru detalii click aici.


Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a implementat proiectul cu tema „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, SIPOCA 2/ MySMIS 119193.

Principalele rezultate sunt:

 1. Un studiu de diagnoză complexă a situației centrelor de plasament clasice și a nevoilor beneficiarilor acestora, care să permită o prioritizare a închiderii centrelor și să stea la baza unui plan de închidere a acestora.
 2. O hartă a serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul care a fost în sistem, dar și pentru familiile care au în îngrijire copii aflați în risc de separare) și a serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială (i.e. asistență maternală, plasament) dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.
 3. O metodologie unitară la nivel național care să stea la baza elaborării planurilor individuale de închidere a centrelor.

Pentru detalii click aici.


Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a implementat proiectul cu tema „EVALUAREA RISCURILOR DE DEZASTRE LA NIVEL NAȚIONAL (RO-RISK)”, SIPOCA 30.

Principalele rezultate sunt:

 1. Metodologia de evaluare unitară a riscurilor vizualizare aici: https://www.igsu.ro/index.php?pagina=analiza_riscuri
 2. Portalul GIS cu hărțile de risc aferente vizualizare aici: https://www.ro-risk.ro/SitePages/Pornire.aspx.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene         implementează proiectul „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local„, SIPOCA 9.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri

Rezultat 1: Analiza cadrului legislativ și instituțional pentru furnizarea serviciilor publice la nivelul administrației publice [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]


Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS

Rezultatul 1: Programul informatic GIS (PI-GIS): aplicația de analiză geospațială și reprezentare sub formă de hărți tematice interactive

 1. Harta serviciilor sociale existente și infrastructura aferentă acestora
 2. Harta serviciilor sociale necesare și infrastructura aferentă acestora
 3. Harta sărăciei
 4. Harta sărăciei în muncă

Mai mult … [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-share”]

Rezultatul nr. 2: Metodologia de culegere şi analiză în mod unitar a datelor privind infrastructura şi serviciile sociale existente şi necesare [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]

Mai mult … [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-share”]


Municipiul Pitești – „Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești” – cod SIPOCA 91/cod MySMIS 120652.

Studiu privind percepția cetățenilor asupra calității și performanței serviciilor Primăriei Municipiului Pitești [bs_icon name=”glyphicon glyphicon-download-alt”]


© Copyright 2023 - POCA. Conținutul acestui site este proprietatea AM POCA. Politica de confidențialitate. Dezvoltat cu Wordpress